algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Drzewa Poszukiwań Binarnych (BST) - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 19
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Łukasz Guz, 12 lutego 2012 13:13
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

BST.java:
package algorytm;

/**
 * Drzewo BST
 * @author Lukasz Guz
 * www.algorytm.org
 */
public class BST {
  private Node root = null;   // korzeń naszego drzewa
// Wyjątki wyrzucane przez drzewo
  private class TreeException extends Throwable {
    TreeException() {}
    TreeException(String msg) { super(msg); } 
  }
// Klasa węzeł - która jest używana jako struktura
  private class Node {
    int key;
    Node left, right, parent = null;
    Node(int key) {
      this.key = key;
    }
  }  
  
/* Dodawanie elementów */
  public void insert(int key) {    
    if(root == null)
      root = new Node(key);
    else {
      Node actual = root;
      Node parent = null;
      while(actual != null) { 
        parent = actual;        
        actual = (actual.key > key) ? actual.left : actual.right;         
      }
      if(parent.key > key) {
        parent.left = new Node(key);
        parent.left.parent = parent;
      }
      else {
        parent.right = new Node(key);
        parent.right.parent = parent;
      }
    }        
  }        
/**********************   end BSTInsert    *******************************/

/* Wyszukiwanie elementu */
  public Node search(int key) throws TreeException {
    Node actual = root;
    while(actual != null && actual.key != key) 
      actual = (actual.key > key) ? actual.left : actual.right;
    if(actual == null)
      throw new TreeException("Not Found Key");
    return actual;       
  }
/**********************   end BSTSearch    *******************************/

// Znajdowanie minimalnego klucza
  private Node min(Node node) {
    while(node.left != null)
      node = node.left;
    return node;
  }
/**********************   end BST Min   ***********************************/  
  
// Znajdowanie minimalnego klucza
  private Node max(Node node) {
    while(node.right != null)
      node = node.right;
    return node;
  }
/**********************   end BST MAX   ***********************************/
  
/* Znajdowanie następnika */
  private Node successor(int key) throws TreeException {
    Node node = this.search(key);   
    // Szukanie następnika gdy węzeł ma prawego potomka
    if(node.right != null) {      
      node = node.right;
      while(node.left != null)
        node = node.left;
      return node;
    }
    // Szukanie następnika gdy węzeł nie ma prawgo potomka
    else if(node.right == null && node != root && node != this.max(root)) {
      Node parent = node.parent;
      while(parent != root && parent.key < node.key) 
        parent = parent.parent;
      return parent;
    }
    else 
      throw new TreeException("Not Found Successor");
  }
/*********************   end BST Successor    ***************************/

/* Znajodwanie poprzednika */
  private Node predecessor(int key) throws TreeException {
    Node node = this.search(key);
    // Szukanie poprzednika gdy węzeł ma lewego potomka
    if(node.left != null) {
      node = node.left;
      while(node.right != null) 
        node = node.right;
      return node;
    }
    // Szukanie poprzednika gdy węzeł nie ma lewego potomka
    else if(node.left == null && node != root && node != this.min(root)) {
      Node parent = node.parent;
      while(parent != root && parent.key > node.key)
        parent = parent.parent;
      return parent;
    }
    else 
      throw new TreeException("Not Found Predecessor");
  }
/*********************   end BST Predecessor   *****************************/
  
/* Usuwanie elementu */
  public Node remove(int key) throws TreeException {
    Node node = this.search(key);
    Node parent = node.parent;
    Node tmp;
    if(node.left != null && node.right != null) {
      tmp = this.remove(this.successor(key).key);
      tmp.left = node.left;
      if(tmp.left != null)
        tmp.left.parent = tmp;
      tmp.right = node.right;
      if(tmp.right != null)
        tmp.right.parent = tmp;
    }
    else 
      tmp = (node.left != null) ? node.left : node.right;
    if(tmp != null)
      node.parent = parent;
    if(parent == null)
      root = tmp;
    else if(parent.left == node)
      parent.left = tmp;
    else 
      parent.right = tmp;
    return node;
  }
/*************************   end BSTRemove    ***************************/
  
/* InOrder */
  public void inOrder(Node node) {
    if(node != null) {
      inOrder(node.left);
      System.out.print(node.key + ", ");
      inOrder(node.right);
    }
  }
/*************************   end InOrder     ***************************/

/* preOrder */
  public void preOrder(Node node) {
    if(node != null) {
      System.out.print(node.key + ", ");
      if(node.left != null)
        System.out.print(node.left.key + ", ");
      else
        System.out.print("-, ");
      if(node.right != null) 
        System.out.println(node.right.key);
      else 
        System.out.println("-");

      preOrder(node.left);
      preOrder(node.right);
    }
  }
/*************************   end Preorder    ***************************/  
  
/* PostOrder  */  
  public void postOrder(Node node) {
    if(node != null) {
      postOrder(node.left);
      postOrder(node.right);
      System.out.print(node.key + ", ");
      if(node.left != null)
        System.out.print(node.left.key + ", ");
      else
        System.out.print("-, ");
      if(node.right != null) 
        System.out.println(node.right.key);
      else 
        System.out.println("-");
    }
  }
/*************************   end PostOrder    ***************************/ 
}
Komentarze
photo
+1 # Poprawka 2013-02-01 21:34
if(tmp != null)
node.parent = parent;

powinno być

if(tmp != null)
tmp.parent = parent;
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz