algorytm.org

Implementacja w PythonBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Drzewo - Implementacja w Python
Ocena użytkownikóww: *****  / 5
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Jakub Konieczny, 07 kwietnia 2011 17:53
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

drzewo_1_py.py:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#www.algorytm.org

# Cała struktura drzewa jest zrealizowana w jednej klasie

# Węzeł jest podstawową jednostką drzewa, jest nim zarówno korzeń, jak i liście
# Jeden węzeł może należeć tylko do jednego drzewa. Dlatego lista dzieci, jak
# i referencja do rodzica są prywatne, a zarządzaniem przenależności
# zajmują się odpowiednie metody, które usuwają ewentualne połączenie
#ze starym drzewem

# Automatycznie każdy węzeł po utworzeniu jest korzeniem (brak rodzica)
# Każdy korzeń jest również węzłem (posiada dzieci)
import os


class Node:
  def __init__(self, name="Node", parent=None):
    self.__parent__=parent
    self.__childs__=[]
    self.name=name #nazwa
  def isRoot(self): #jest korzeniem, czy nie posiada rodzica
    if self.__parent__==None: return True
    return False
  def isNode(self): #jest węzłem, posiada dzieci
    if len(self.__childs__)>=1: return True
    return False
  def getParent(self):
    return self.__parent__
  def getChilds(self):
    return self.__childs__
  def getNext(self): #następny (sąsiad) węzeł z tym samym rodzicem
    if self.__parent__==None: return None
    n=self.__parent__.getChilds()
    this=False
    for child in n:
      if this and child!=self:
        return child
      if child==self:
        this=True
    return None
  def getPrev(self): #poprzedni węzeł z tym samym rodzicem
    if self.__parent__==None: return None
    n=self.__parent__.getChilds()
    p=None
    for child in n:
      if child==self:
        return p
      p=child
    return None
  def removeChild(self, remove): #usuwa z listy dzieci podany węzeł
    if remove in self.__childs__:
      self.__childs__.remove(remove)
  def setParent(self, newParent): #przypisuje węzłowi nowego rodzica
    if newParent.__class__!= Node: return None
    if self.__parent__!=None: #jeśli miał rodzica
      self.__parent__.removeChild(self) #usuwa się z niego
    self.__parent__=newParent #i ustawia nowego
    newParent.addChild(self) #oraz dodaje się do listy jego dzieci
  def addChild(self, newChild): #dodaje dziecko do węzła
    if newChild.__class__!= Node: return None
    if newChild in self.__childs__: return None
    if newChild.getParent()!=None:
      newChild.getParent().removeChild(newChild) #wcześniej musi jednak
                # usunąć je od poprzedniego rodzica
    self.__childs__.append(newChild)
    newChild.__parent__=self
  def getRoot(self): #szuka korzeni
    root=self
    while root.isRoot()==False:#pobiera kolejnych rodziców tak długo, aż trafi
      root=root.getParent()
    return root
  def printTree(self, intend=0): # metoda rysuje całe drzewo od obecnego elementu
    p=""            # z podanym wcięciem (zaczynając od 0)
    i=intend
    while i>0:
      if i>1: p+="  +"
      else: p+="  ";
      i-=1 #generowanie wcięcia
    if(self.isNode()):
      print(p+"+"+self.name) #jeśli ma dzieci, rysuje +
    else:
      print(p+"-"+self.name) #nie posiada, -
    for c in self.getChilds(): #i to samo dla każdego dziecka
      c.printTree(intend+1) #ze zwiększonym wcięciem#Przykład utworzenia drzewa 3-stopnia, potem przeniesienie jednej gałęzi do
#drugiego drzewa i znalezienie rodzica
a=Node("root")
b=Node("child 1")
c=Node("child 2.1")
d=Node("child 2.2")
b.setParent(a)
c.setParent(b)
d.setParent(b)
b.addChild(c)
s=Node("root 2")
s.addChild(b) #przepisanie drzewa pochodnego od b do korzenia s

print("Root of d: "+d.getRoot().name)
print("neighboor of c: "+c.getNext().name)

print("\nTree:")
c.getRoot().printTree() #pobiera korzeń i rysuje całe drzewo


#Generowanie drzewa katalogów
def generate(dir, root, left=-1): #generuje drzewo dla podanego
  #argument left to ilość podkatalogów do przeskanowania, -1 - nieskończoność
  if left==0: return None
  if os.path.isdir(dir):
    for f in os.listdir(dir):
      e=Node(f)
      if os.path.isfile(f)==False:
        generate(dir+"/"+f,e, left-1)
      e.setParent(root)

print("Podaj ścieżkę:")
dir=input()
dirs=Node(dir)
generate(dir, dirs)
dirs.printTree()
Dodaj komentarz