algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Kolejka - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 5
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Kamil Dworak, 26 lipca 2010 21:20
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

kolejka_1_j.java:
/****************************************
*	Implementacja Kolejki				*	
*	www.algorytm.org					*
*	Opracowal Dworak Kamil 				*
*****************************************/import java.util.Scanner;


/* jeden wezel */
class Elem {
  private int wartosc;
  private Elem next;
  
  public Elem(int x){
    wartosc = x;
    next = null;
  }
  
  public void setNext(Elem e){
    next = e;
  }
  
  public Elem getNext(){
    return next;
  }
  
  public int getWartosc(){
    return wartosc;
  }
  
}
/* kolejka */
class Kolejka {
  Elem first, last;
  
  public Kolejka(){
    first = last = null;
  }
  
  public Elem getFirst(){
    return first;
  }
  
  public Elem getLast(){
  	return last;
  }
  
  public void setLast(Elem e){
  	last = e;
  }
  
  public void setFirst(Elem e){
  	first = e;
  }
  
  /* dodaje element na koniec kolejki */
  public void add(int x){
    
    Elem temp = new Elem(x);
    if(first==null){
      first = last = temp;
    }
    else {
      last.setNext(temp);
      //temp.setNext(last);
      last = temp;
    }
    
  }
  
  /* sciaga z kolejki element na 1 miejscu */
  public void delete(){
    if(first!=null){
      if(first.getNext()==null){
        last=null;
      }
      
      first = first.getNext();
    }
    else System.out.println("kolejka jest pusta");
  }
  
  /* wyswietla zawartosc kolejki */
  public void show(){
    if(first!=null){
      Elem temp = first;
      while(temp!=null){
        System.out.print(temp.getWartosc() + " ");
        temp = temp.getNext();
      }
      System.out.println();
    } else {
      System.out.println("kolejka jest pusta");
    }
  }
  
  /* zlicza liczbe elemenetow na kolejce */
  public int zlicz(){
    if(first!=null){
      int licznik=0;
      Elem temp = first;
      while(temp!=null){
        licznik++;
        temp=temp.getNext();
      }
      return licznik;
    }
    return 0;
  }
  
  /* kopiuje cala kolejke1 do kolejki k2
  * (kolejka 1 zostaje bez zmian
  */
  
  public void copy(Kolejka kolejka2){
    Elem temp = first;
    if(temp!=null){
      while(temp!=null){
        kolejka2.add(temp.getWartosc());
        temp=temp.getNext();
      }
    } else {
      System.out.println("kolejka jest pusta");
    }
  }
  
  /* scala 2 kolejki
   * wynik znajduje sie w kolejce 1
   * kolejka 2 jest pusta
   */
  
  public void scal(Kolejka kolejka2){
  	if(first==null){
  		first = kolejka2.getFirst();
  		last = kolejka2.getLast();
  	} else if(first!= null && kolejka2.getFirst()!=null){
  		last.setNext(kolejka2.getFirst());
  		last = kolejka2.getLast();
  	}
  	kolejka2.setLast(null);
  	kolejka2.setFirst(null);
  }
  
  /* menu */
  public static void menu(){
	  System.out.println("(0) MENU\n(1) ADD\n(2) DELETE\n(3) SHOW");
		System.out.println("(4) ZLICZ\n(5) COPY\n(6) SCAL\n(7) EXIT");
  }
}
public class Main {
  public static void main(String[] args){
    
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    Kolejka kolejka = new Kolejka();
    Kolejka kolejka2 = new Kolejka();
    
    int t;
    
    while(in.hasNext()){
      t=in.nextInt();
      
      switch(t){
      case 0: Kolejka.menu(); break;
      case 1: t=in.nextInt();
          kolejka.add(t);
          break;
      case 2: kolejka.delete();break;
      case 3: kolejka.show(); break;
      case 4: System.out.println(kolejka.zlicz());break;
      case 5: kolejka.copy(kolejka2);
          kolejka2.show();
          break;
      case 6: kolejka.scal(kolejka2);
      		break;
      case 7: System.exit(0);
      }
    }
    
  }
}
Dodaj komentarz