algorytm.org

Implementacja w PythonBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Kolejka - Implementacja w Python
Ocena użytkownikóww: *****  / 5
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Jakub Konieczny, 07 kwietnia 2011 01:37
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

kolejka_1_py.py:
#kolejka
#www.algorytm.org

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-


class KolejkaElement: #klasa elementu kolejki
    def __init__(self, val=0, poprzedni=None): #konstruktor musi zawierać
                    # referencję do poprzedniego elementu
                    # w kolejce
      self.v=val
      self.nastepny=None
      if poprzedni!=None: #je?li istnieje poprzedni:
        poprzedni.nastepny=self #ustawia, że następujący po nim jest
                    # aktualny
class Kolejka: #klasa Kolejki
  def __init__(self):
    self.poczatek=None #ustawia że nie ma elementu na początku, ani na końcu
    self.koniec=None
  def dodaj(self, val): #metoda dodaje do kolejki
    el=KolejkaElement(val, self.koniec) #tworzy element
    self.koniec=el #ustawia go na koniec
    if self.poczatek==None: #i jeżli początek jest pusty
      self.poczatek=self.koniec #ustawia go na koniec
  def usun(self): #usuwa element z początku
    if self.poczatek!=None: #żeby nie odwoływać się do None
      self.poczatek=self.poczatek.nastepny
    if self.poczatek==None: #jeżli okazało się, że już nie ma elementów
      self.koniec=None # usuwa element z końca kolejki
  def pobierz(self): #zwraca pierwszy element z kolejki
    if self.poczatek!=None:
      return self.poczatek.v
    return None
  def jestPusta(self): #sprawdza, czy jest pusta
    if self.poczatek!=None:
      return False
    return True

s=Kolejka()
print("Dodaj 1")
s.dodaj(1)
print("Dodaj 2")
s.dodaj(2)
print("Dodaj 3")
s.dodaj(3)
print("")
print(s.pobierz())
s.usun()
print(s.pobierz())
s.usun()
print(s.pobierz())
print("Jest pusty: "+str(s.jestPusta()))
print("usuń")
s.usun()
print(s.pobierz())
print("Jest pusty: "+str(s.jestPusta()))
Dodaj komentarz