algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Lista - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Paweł Szulc, 22 lutego 2014 17:33
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

jednokierunkowa_lista_int.cs:
// Lista jednokierunkowa, niesortowana, przechowująca wartości int
// (C) Paweł Szulc
// www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ListaJednokierunkowa
{
  class Program
  {
    class Element    // klasa opisująca poszczególny element listy - wartość danego elementu oraz zmienną przechowującą następny element listy
    {
      private int Wartosc;
      private Element Nastepny;

      public Element(int W)
      {
        Wartosc = W;
        Nastepny = null;
      }
      public int ZwrocWartosc() { return Wartosc; }
      public Element ZwrocNastepny() { return Nastepny; }
      public void UstawNastepny(int W)
      {
        Nastepny = new Element(W);
      }
      public void UsunNastepny()
      {
        Nastepny = null;
      }

      public void ZamienNastepny()
      {
        Nastepny = ZwrocNastepny().ZwrocNastepny();   // usuwając n-ty element ze środka listy łaczymy element n-1 z elementem n+1
      }
    }

    class Lista   // klasa implementująca listę jednokierunkową
    {
      private Element Korzen;
      private int LiczbaElementow;

      public Lista() 
      { 
        Korzen = null;
        LiczbaElementow = 0;
      }

      public void Wstaw(int W)
      {
        if (Korzen == null)
        {
          Korzen = new Element(W);
        }
        else
        {
          Element Tmp = Korzen;
          while (Tmp.ZwrocNastepny() != null) Tmp = Tmp.ZwrocNastepny(); // przechodzimy na koniec listy, czyli do elementu, który nie posiada elementu następnego. 
          Tmp.UstawNastepny(W);                     // jeżeli Tmp.ZwrocNastepny() zwróci null oznacza to, że jesteśmy na ostatnim elemencie listy 
        }                      
        ++LiczbaElementow;
      }

      public bool Pusta()
      {
        return (LiczbaElementow == 0) ? true : false; // operator trójargumentowy, jeśli LiczbaElementow == 0 to zwróc true, w przeciwnym razie false
      }

      public bool Usun(int Indeks)
      {
        if ((Indeks < 1) || (Indeks > LiczbaElementow)) return false;

        if (Indeks == 1) Korzen = Korzen.ZwrocNastepny(); // jeśli trzeba usunąć pierwszy element zmieniamy korzeń z "n" na "n+1"
        else if (Indeks == LiczbaElementow)
        {
          Element Tmp = Korzen;
          while (Tmp.ZwrocNastepny().ZwrocNastepny() != null) Tmp = Tmp.ZwrocNastepny(); // przejście na przedostatni element listy
          Tmp.UsunNastepny();                               // zmiana ostatniego elementu z "n" na "n-1"
        }
        else
        {
          Element Tmp = Korzen;
          for (uint a = 0; a < Indeks; ++a) Tmp = Tmp.ZwrocNastepny(); // przejście do elementu Indeks-1
          Tmp.ZamienNastepny();
        }
        --LiczbaElementow;
        return true;
      }

      public void Wyswietl()
      {
        Element Tmp = Korzen;
        for (uint a = 1; Tmp != null; ++a)
        {
          Console.WriteLine("Element {0} listy = {1}", a, Tmp.ZwrocWartosc());
          Tmp = Tmp.ZwrocNastepny();
        }
      }

      public int Rozmiar()
      {
        return LiczbaElementow;
      }
    }


    static void Main(string[] args)
    {
      Lista List = new Lista();
      if (List.Pusta()) Console.WriteLine("Lista jest pusta");  // sprawdzenie poprawności działania metody Pusta
      List.Wstaw(5); 
      List.Wstaw(1);
      List.Wstaw(58);
      List.Wstaw(7);
      List.Wstaw(0);
      List.Wstaw(-5);
      List.Wstaw(12);
      List.Wstaw(96);
      List.Wstaw(123);
      List.Wstaw(98563);

      Console.WriteLine("Liczba elementów listy: {0}. Pusta ? Odpowiedź: {1}", List.Rozmiar(), List.Pusta());
      Console.WriteLine();

      List.Wyswietl();

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Próba usunięcia do elementu Rozmiar+1 listy. Rozmiar = {0}", List.Rozmiar());
      if (List.Usun(List.Rozmiar()+1)) Console.WriteLine("Usunięto nieistniejący element.");
      else Console.WriteLine("Błędny indeks");
      Console.WriteLine();

      if (List.Usun(1)) Console.WriteLine("Usunięto pierwszy element listy.");
      if (List.Usun(List.Rozmiar())) Console.WriteLine("Usunięto ostatni element listy");
      if (List.Usun(List.Rozmiar() / 2)) Console.WriteLine("Usunięto {0} element listy", (List.Rozmiar() + 1) / 2); // należy dodać Rozmiar+1, ponieważ po wykonaniu tej metody rozmiar, jeszcze przed wyświetleniem zostanie zmniejszony o 1
      Console.WriteLine();

      List.Wyswietl();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Komentarze
photo
0 # Harry 2015-12-05 07:28
Aby usunąć drugi lub kolejny Element należy inaczej zorganizować pętlę. Poprawna pętla wygląda następująco:

for (uint a = 2; a < Indeks; ++a) Tmp = Tmp.ZwrocNastepny() ;
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz