algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Lista - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 24
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Emil Hotkowski, 11 lutego 2012 18:18
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

lista_dwukierunkowa.cpp:
//Lista dwukierunkowa
//Emil Hotkowski
//www.algorytm.org

#include <iostream>
using namespace std;

//Deklaracja klasy listy dwukierunkowej
class lista{
   public:
       class ogniwo{
          public:
          ogniwo * next;
          ogniwo * prev;
          int value;
          };
       class interator{
          public:
          ogniwo * wsk;
          interator next(interator it);
          };
       lista(int v);
       void wyswietl();
       interator poczatek;
       interator koniec;
       interator insert_list(interator it, int v);
       interator delete_list(interator it);
       interator begin();
       interator end();
       interator get(int v);
       int size;
   
   
   };
   
//Przyklad uzycia   
int main(int argc, char *argv[])
{
   //uwtorz liste z elementem o wartosci 2
   lista L(2);
   
   //pobierz wskaznik na pierwszy element listy
   lista::interator it = L.begin();
  
   //wstaw element 3, za pierwszym elementem
   L.insert_list(it,3);
  
   //przesun wskaznik na kolejny element
   it = it.next(it);

   //wstaw element o wartosci 8, za elementem o wartosci 3 
   L.insert_list(it,8);
   
   //wstaw element o wartosci 12, za elementem o wartosci 3   
   L.insert_list(it,12);
  
   //wyswietl zawartosc listy
   L.wyswietl();  
   cout << "\n";
   
   //pobierz wskaznik na element o wartosci 8
   it = L.get(8);
   cout << it.wsk->value << "\n";
   
   //usun element o wartosci 8 z listy
   L.delete_list(it);
   
   //wyswietl zawartosc listy
   L.wyswietl();
   cout << "\n";

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}


//***************
// METODY
//***************

//Konstruktor listy
//tworzy nowa liste dwukierunkowa z jednym elementem o zadanej wartosci v
lista::lista(int v){
   ogniwo * a= new ogniwo;
   a->next = a;
   a->prev = a;
   a->value = v;
   poczatek.wsk = a;
   koniec.wsk = a;
   size = 1;
}

//Wstawia nowy element do listy dwukierunkowej
//Element ma wartosc v i jest wstawiany za elementem wskazywanym przez iterator it
lista::interator lista::insert_list(interator it, int v){
   ogniwo * a = it.wsk;
   ogniwo * b = new ogniwo;
   ogniwo * c = a->next;
   b->next = c;
   b->prev = a;
   b->value = v;
   c->prev = b;
   a->next = b;
   if(b->next == b)koniec.wsk = b; //popraw koniec listy, jezeli dodajemy za ostatnim elementem
   size++;
   return it;
}

//Usuwa z listy dwukierunkowej element wskazywany przez iteroator it
lista::interator lista::delete_list(interator it){
   ogniwo * b = it.wsk;
   ogniwo * a = b->prev;
   ogniwo * c = b->next;
   a->next = c;
   c->prev = a;
   if(poczatek.wsk == b) poczatek.wsk = c; //popraw poczatek listy, jezeli usuwamy pierwszy element
   if(koniec.wsk == b) koniec.wsk = a;   //popraw koniec listy, jezeli usuwamy ostatni element
   delete b;
   it.wsk =a;
   size--;
   return it;
}

//Zwraca poczatek listy dwukierunkowej
lista::interator lista::begin(){
   return poczatek;
}
     
//Zwraca koniec listy dwukierunkowej
lista::interator lista::end(){
   return koniec;
}

//Wyswietla zwartosc listy dwukierunkowej
void lista::wyswietl(){
   interator it = poczatek;
   for(int i = 0 ; i < size ; i++){
     cout << it.wsk->value << " ";
     it.wsk = it.wsk->next;
   }
}   
     
//Zwraca wskaznik na kolejny element w liscie dwukierunkowej
lista::interator lista::interator::next(interator it){
   it.wsk = it.wsk->next;
   return it;
} 
   
//Zwraca wskaznik na element o zadanej wartosci v
lista::interator lista::get(int v){
   interator it = poczatek;
   for(int i = 0 ; i < size; i++){
     int x = it.wsk->value;
     if(x ==v) break;    
     else it.wsk = it.wsk->next;
   }
   return it;
}
Dodaj komentarz