algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Stos - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 13
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Kamil Dworak, 25 lipca 2010 14:06
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

stos_1_cs.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Main
{
  public class Elem {
    /* pola */
    private int wartosc;
    private Elem next;
    
    /* konstruktor */
    public Elem (int x, Elem n){
      next = n;
      wartosc = x;
    }

    /* zwraca wsk na nastepny obiwkt */
    public Elem getNext(){
      return next;
    }

    /*zwraca przechowywana wartosc */
    public int getWartosc(){
      return wartosc;
    }
  }
  class Stos
  {

    /* wierzcholek stosu */
    Elem start;

    public Stos()
    {
      start = null;
    }

    /*zwracam wartocs wierzcholka */
    public Elem getStart()
    {
      return start;
    }

    /* dodaje element do stosu */
    public void push(int x)
    {
      Elem temp = new Elem(x, start);
      start = temp;
    }

    /* sciagam element ze stosu */
    public void pop()
    {
      if (start != null)
      {
        start = start.getNext();
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Stos jest pusty");
      }
    }

    /* wyswietlam zawartosc stosu */
    public void show()
    {
      if (start != null)
      {
        Elem temp = start;
        while (temp != null)
        {
          Console.Write(temp.getWartosc() + " ");
          temp = temp.getNext();
        }
        Console.WriteLine();
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Stos jest pusty");
      }
    }


    /* zwracam ile elementow jest na stosie */
	public int zlicz(){
		if(start!=null){
			Elem temp = start;
			int licznik=0;
			while(temp!=null){
				licznik++;
				temp = temp.getNext();
			}
			return licznik;
		}
		else return 0;
	}
	
	/* 
	 * odwracam kolejnosc elemetow na stosie
	 * wspomagajac sie dodatkowymi dwoma stosami
	 */
	public void reverse(Stos stos2, Stos stos3){
		if(start!=null){
			Elem temp = start;
			while(temp!=null){
				stos2.push(temp.getWartosc());
				this.pop();
				temp=temp.getNext();
			}
			while(stos2.getStart()!=null){
				stos3.push(stos2.getStart().getWartosc());
				stos2.pop();
			}
			while(stos3.getStart()!=null){
				this.push(stos3.getStart().getWartosc());
				stos3.pop();
		}
		} else Console.WriteLine("Stos jest pusty");
	}
	
	/*
	 * porzadkuje kolejnosc elementow na 
	 * stosie (od min do max)
	 * 
	 */
	public void sort(Stos stos2){
		if(start!=null){
			int licznik = this.zlicz();
			int max, licznik2=0;
			
			while(licznik!=0){
				
				Elem temp = start;
				max = temp.getWartosc();
				while(temp!=null){
					if(max>temp.getWartosc()){
						max = temp.getWartosc();
					}
					temp = temp.getNext();
					}
				
			while(start!=null){
				if(start.getWartosc()!=max){
					stos2.push(start.getWartosc());
					this.pop();
					licznik2++;
				} else {
					this.pop();
					while(licznik2!=0){
						this.push(stos2.getStart().getWartosc());
						stos2.pop();
						licznik2--;
					}
					stos2.push(max);
					break;
				}	
			}
			licznik--;
		}
			
		while(stos2.getStart()!=null){
			this.push(stos2.getStart().getWartosc());
			stos2.pop();
		}
	} else {
		Console.WriteLine("Stos jest pusty");
	}

  }

    public static void menu(){
		Console.WriteLine("(0) Menu\n(1) PUSH\n(2) POP\n(3) SHOW");
		Console.WriteLine("(4) ZLICZ\n(5) REVERSE\n(6) SORT\n(7) EXIT");
	}
}


  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      Stos stos1 = new Stos();
      Stos stos2 = new Stos();
      Stos stos3 = new Stos();

      int t;
      String s;
      while ((s = Console.ReadLine()) != null)
      {
        t = int.Parse(s);
        switch (t)
        {
          case 0: Stos.menu();break;
          case 1: Console.Write("co chcesz dodac?");
            s = Console.ReadLine();
            t = int.Parse(s);
            stos1.push(t); break;

          case 2: stos1.pop();
            break;

          case 3: stos1.show(); break;

          case 4: Console.WriteLine(stos1.zlicz()); break;
          case 5: Console.WriteLine("odwracam");
            stos1.reverse(stos2, stos3);
            break;

          case 6: Console.WriteLine("Sortuje");
            stos1.sort(stos2);
            break;

          case 7: return;
          //default:;


        }
      }
    }
  }
}
Dodaj komentarz