algorytm.org

Implementacja w RubyBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Stos - Implementacja w Ruby
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Alek, 11 lutego 2017 17:04
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

stos.rb:
# Prosta implementacja stosu w języku Ruby
# Dla algorytm.org
# Wykonał: A.Kozłowski

# Klasa stosu
class Stack
 # Konstruktor tworzący pustą tablicę podczas inicjalizowania obiektu
 def initialize
  @stack = Array.new
 end

 # Metoda push, dodaje nowy element na początku tablicy
 def push (new_stack_el)
  @stack.unshift(new_stack_el)
 end

 # Metoda pull, usuwa pierwszy elemenet tablicy
 def pull
   @stack.shift
 end

 # Metoda show, odpowadia za wyświetlanie zawartości tablicy
 def show
  puts ""
  puts "<wierzchołek stosu>"
  puts @stack
  puts "<dno stosu>"
  puts ""
 end
end

stos = Stack.new

# Część odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem
while (true)
 stos.show

 puts "Akcje:"
 puts "1.Push"
 puts "2.Pull"
 puts "3.Exit"
 print "Wybierz: "
 choice = gets.to_i

 case choice
 when 1
  print "Warotść: "
  value = gets.to_i
  stos.push(value)
  puts "\e[H\e[2J" # Czyści ekran konsoli (system("clear"))
 when 2
  stos.pull
 when 3
  break
 end
 puts "\e[H\e[2J"
end
Dodaj komentarz