algorytm.org

Implementacja w C#



Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki






Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

BC412 - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 20 listopada 2019 21:36
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

BC412/Form1.cs:
//Kod kreskowy BC412
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace Barcodes.BC412
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private readonly static char[] BC412signs = 
    {
      '0', 'R', '9', 'G', 'L', 'V', 'H', 'A', '8', 'E',
      'Z', '4', 'N', 'T', 'S', '1', 'J', '2', 'Q', '6', 
      'C', '7', 'D', 'Y', 'K', 'B', 'U', 'I', 'X', '3', 
      'F', 'W', 'P', '5', 'M'
    };

    private readonly static int[,] BC412Spaces = 
    {
      {1, 1, 1, 5},
      {3, 1, 2, 2},
      {1, 3, 1, 3},
      {2, 1, 2, 3},
      {2, 2, 3, 1},
      {3, 3, 1, 1},
      {2, 1, 3, 2},
      {1, 3, 2, 2},
      {1, 2, 4, 1},
      {1, 5, 1, 1},
      {5, 1, 1, 1},
      {1, 1, 5, 1},
      {2, 3, 2, 1},
      {3, 2, 1, 2},
      {3, 1, 2, 2},
      {1, 1, 2, 4},
      {2, 2, 1, 3},
      {1, 1, 3, 3},
      {3, 1, 1, 3},
      {1, 2, 2, 3},
      {1, 4, 1, 2},
      {1, 2, 3, 2},
      {1, 4, 2, 1},
      {4, 2, 1, 1},
      {2, 2, 2, 2},
      {1, 3, 3, 1},
      {3, 2, 2, 1},
      {2, 1, 4, 1},
      {4, 1, 2, 1},
      {1, 1, 4, 2},
      {2, 1, 1, 4},
      {4, 1, 1, 2},
      {2, 4, 1, 1},
      {1, 2, 1, 4},
      {2, 3, 1, 2}
    };

    private readonly static int start = 2;
    private readonly static int stop = 1;

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      pictureBox.Image = new Bitmap(pictureBox.Width, pictureBox.Height, PixelFormat.Format24bppRgb);
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));
      pictureBox.Refresh();
      whiteBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Sprawdza czy podany txt mozna zakodowac BC412
    /// </summary>
    /// <param name="txt">tekst do zakodowania</param>
    /// <returns>true jezeli mozna zakodowac, false w przeciwnym razie</returns>
    public bool check(string txt)
    {
      for (int i = 0; i < txt.Length; i++)
      {
        if (checkLetter(txt[i]) == false)
          return false;
      }
      return true;
    }

    /// <summary>
    /// Sprawdza czy podany znak mozna zakodowac BC412
    /// </summary>
    /// <param name="ch">znak do zakodowania</param>
    /// <returns>true jezeli mozna zakodowac, false w przeciwnym razie</returns>
    private bool checkLetter(char ch)
    {
      for (int i = 0; i < BC412signs.Length; i++)
      {
        if (BC412signs[i] == ch)
          return true;
      }
      return false;
    }

    /// <summary>
    /// Zwraca wartosc danego znaku
    /// </summary>
    /// <param name="ch">znak</param>
    /// <returns>wartosc danego znaku</returns>
    private int getLetterValue(char ch)
    {
      for (int i = 0; i < BC412signs.Length; i++)
        if (BC412signs[i] == ch)
          return i;

      return -1;
    }

    /// <summary>
    /// Zwraca cyfre kontrolna dla danego ciagu
    /// </summary>
    /// <param name="code">kodowany ciag</param>
    /// <returns>cyfra kontrolna dla danego ciagu</returns>
    private int checkDigit(string code)
    {
      int sum = 0;
      for (int i = 0; i < code.Length; i++)
        sum += getLetterValue(code[i]);

      return (sum % 35);
    }

    /// <summary>
    /// Generuj BC412
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void Generate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Zainicjuj narzedzia do rysowania
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.SolidBrush blackBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Black);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      Font drawFont = new Font("Arial", 10);

      //Wyczysc obszar rysowania
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));

      //Sprawdz czy podany ciag mozna zakodowac
      string code = Code.Text;
      //Zamien wszystkie wystapienia 'O' na '0'
      code = code.Replace('O', '0');
      if (check(code) == false)
      {
        MessageBox.Show("Nieprawidłowe znaki!", "Bład", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      //Wygeneruj i narysuj kod
      int[] bars = generateBars(code);
      int pos = 10;
      for (int i = 0; i < bars.Length; i++)
      {
        //Narysuj pasek i przesun sie o jego wielokrotnosc
        graphics.FillRectangle(blackBrush, pos, 10, 2, 90);
        pos += 2 + bars[i]*2;
      }

      //Wypisz kodowany ciag pod kodem kreskowym
      for (int i = 0; i < code.Length; i++)
      {
        graphics.DrawString(code.Substring(i, 1), drawFont, blackBrush, i * 24 + 20, 102);
      }

      //Odswiez
      pictureBox.Refresh();

      //Zwolinij zasoby
      whiteBrush.Dispose();
      blackBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Generuje kod kreskowy
    /// </summary>
    /// <param name="code">string do zakodowania kodem kreskowym</param>
    /// <returns>zwraca szerokosc kolejnych przerw</returns>
    private int[] generateBars(string code)
    {
      int[] bars = new int[4 * (code.Length + 1) + 2];

      //Dodaj znak start/stop
      bars[0] = start;

      //Dodaj kolejne znaki
      for (int i = 0; i < code.Length; i++)
      {
        int letterValue = getLetterValue(code[i]);
        for (int j = 0; j < 4; j++)
        {
          bars[i * 4 + 1 + j] = BC412Spaces[letterValue, j];
        }
      }

      //Dodaj cyfre kontrolna
      int checkDigitValue = checkDigit(code);
      for (int j = 0; j < 4; j++)
      {
        bars[4 * code.Length + 1 + j] = BC412Spaces[checkDigitValue, j];
      }

      //Dodaj znak start/stop
      bars[4 * (code.Length + 1) + 1] = stop;
      
      return bars;
    }
  }
}
Dodaj komentarz