algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Code 11 (USD-8) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 16 stycznia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - C++/Unit1.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych CODE 11
// www.algorytm.org
// (c)2006 Tomasz Lubinski
//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"

char code11sign[11] = {
   '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
   '-'};

char code11bars[11][7] = {
    {1, 0, 1, 0, 1, 1, 0},
    {1, 1, 0, 1, 0, 1, 1},
    {1, 0, 0, 1, 0, 1, 1},
    {1, 1, 0, 0, 1, 0, 1},
    {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1},
    {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1},
    {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1},
    {1, 0, 1, 0, 0, 1, 1},
    {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1},
    {1, 1, 0, 1, 0, 1, 0},
    {1, 0, 1, 1, 0, 1, 0}
    };

char code11bars_length[11] = {
    6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6
    };

char start_stop[7] = {
    1, 0, 1, 1, 0, 0, 1
    };
char start_stop_length = 7;

TForm1 *Form1;
int curentPos;


// returns 1 if letter is correct, 0 otherwise
int checkLetter(char ch)
{
    for (int i=0; i<11; i++)
        if (code11sign[i] == ch)
            return 1;

    return 0;
}

// reurns 1 if txt is correct, 0 otherwise
int check(char *txt)
{
    for (unsigned int i=0; i<strlen(txt); i++)
        if (checkLetter(txt[i]) == 0)
            return 0;

    return 1;
}

// returns letter value for check digit
int getLetterValue(char ch)
{
    for (int i=0; i<11; i++)
        if (code11sign[i] == ch)
            return i;

    return 0;
}

// return check digit C
int checkDigitC(char *txt)
{
    int sum = 0;
    int w = 0;

    for (int i=strlen(txt)-1; i>=0; i--)
    {
        sum += (getLetterValue(txt[i]) * ((w % 10) + 1));
        w++;
    }

    return (sum % 11);

}

// return check digit K
int checkDigitK(char *txt)
{
    int sum = 0;
    int w = 0;

    for (int i=strlen(txt)-1; i>=0; i--)
    {
        sum += (getLetterValue(txt[i]) * ((w % 9) + 1));
        w++;
    }

    return (sum % 11);

}


void drawSignBars(char bars[], int length)
{
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clBlack;

    //print bars
    for (int i=0; i<length; i++)
    {
        if (bars[i] == 1)
            Form1->Image1->Canvas->Rectangle(curentPos + 20, 10, curentPos + 22, 100);

        curentPos += 2;
    }
    curentPos += 2;
}

void drawBars(char *txt)
{
    char c, k;
    char text[1000];
    char tmp[2];

    strcpy(text, txt);

    curentPos = 0;
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Form1->Image1->Canvas->Rectangle(0, 0, 441, 121);

    //print start character
    drawSignBars(start_stop, start_stop_length);

    //print characters
    for (unsigned int i=0; i<strlen(txt); i++)
        for (int j=0; j<11; j++)
            if (code11sign[j] == txt[i])
            {
                drawSignBars(code11bars[j], code11bars_length[j]);
                break;
            }

    //print check digit C
    c = checkDigitC(txt);
    drawSignBars(code11bars[c], code11bars_length[c]);
    tmp[0] = code11sign[c];
    tmp[1] = 0;
    strcat(text, tmp);

    if (strlen(txt)>9)
    {
       //print check digit K
       k = checkDigitK(text);
       drawSignBars(code11bars[k], code11bars_length[k]);
       tmp[0] = code11sign[k];
       tmp[1] = 0;
       strcat(text, tmp);
    }

    //print stop character
    drawSignBars(start_stop, start_stop_length);

    //Draw text
    Form1->Image1->Canvas->Font->Size = 10;
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Form1->Image1->Canvas->Font->Color = clBlack;
    Form1->Image1->Canvas->TextOut(curentPos/2 + 20 - strlen(txt)*3, 100, text);
}

//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    if (check(Kod->Text.c_str()) == 0)
    {
        ShowMessage("Incorrect text");
        return;
    }

    drawBars(Kod->Text.c_str());
}
//---------------------------------------------------------------------------
Dodaj komentarz