algorytm.org

Implementacja w JavaScriptBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

EAN-13 - Implementacja w JavaScript
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 19 lipca 2011 15:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

ean13.js:
//EAN-13
//(c) 2010 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

 var parityTable = [
   [0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 1, 0, 1, 1],
   [0, 0, 1, 1, 0, 1],
   [0, 0, 1, 1, 1, 0],
   [0, 1, 0, 0, 1, 1],
   [0, 1, 1, 0, 0, 1],
   [0, 1, 1, 1, 0, 0],
   [0, 1, 0, 1, 0, 1],
   [0, 1, 0, 1, 1, 0],
   [0, 1, 1, 0, 1, 0]
 ];

 var right = [
   [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0],
   [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0],
   [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0],
   [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
   [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0],
   [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0],
   [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
   [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
   [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
   [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
 ];

 var left = [
  [
    [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1],
    [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1],
    [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1],
    [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1],
    [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
    [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1],
    [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1],
    [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1],
    [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1],
    [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
  ],
  [
    [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1],
    [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1],
    [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1],
    [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1],
    [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1],
    [0, 1, 1, 1, 0, 0 ,1],
    [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1],
    [0, 0, 1, 0, 0, 0 ,1],
    [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1],
    [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
  ]
  ];
     
     
function convert(EAN13) {
  
  /* inccorect length or check sum, return null */
  if ((EAN13 == null) ||
   (EAN13.length != 13) || 
   (checkSum(EAN13) == false)) {
   return null;
  }
  
  var bars = new Array(95);
  for (i=0; i<95; i++) {
    bars[i] = 0;
  }
  

  bars[0] = 1;
  bars[1] = 0;
  bars[2] = 1;

  for (i=1; i<7; i++) {
    for (j=0; j<7; j++) {
     bars[(i-1)*7 + 3 + j] = left[parityTable[EAN13[0]][i-1]][EAN13[i]][j];
    }
  }

  bars[45] = 0;
  bars[46] = 1;
  bars[47] = 0;
  bars[48] = 1;
  bars[49] = 0;

   for (i=7; i<13; i++) {
     for (j=0; j<7; j++) {
       bars[(i-7)*7 + 50 + j] = right[EAN13[i]][j];
     }
  }

  bars[92] = 1;
  bars[93] = 0;
  bars[94] = 1;    
    
  return bars;
}

 
/**
 * calculates checksum of EAN13
 */
function checkSum(EAN13) {
var sum = 1 * EAN13[0] + 
     3 * EAN13[1] +
     1 * EAN13[2] +
     3 * EAN13[3] +
     1 * EAN13[4] +
     3 * EAN13[5] +
     1 * EAN13[6] +
     3 * EAN13[7] +
     1 * EAN13[8] +
     3 * EAN13[9] +
     1 * EAN13[10] +
     3 * EAN13[11];
    sum %= 10;
    sum = 10 - sum;
    sum %= 10;
    
  if (sum == EAN13[12]) {
   return true;
  }
  else {
   return false;
  }
}
 
 
//initialize data
function generate(EAN13)
{
 var canvas = document.getElementById("canvas");
 var ctx = canvas.getContext("2d");
 
 /* clear canvas */
 canvas.width = canvas.width; 

 /* prepare style */ 
 ctx.fillStyle  = "rgb(0,0,0)";
 ctx.font     = "10pt Arial";
 ctx.textBaseline = "top";
 ctx.textAlign  = "left";
 
 var bars = convert(EAN13);
 if (bars != null)
 {
  for (i=0; i<bars.length; i++) {
   if ((i >= 0 && i<= 2) ||
     (i >= 45 && i<= 49) ||
     (i >= 92 && i<= 94)) {
    length = 100;
   } else {
    length = 90;
   }      
   if (bars[i] == 1) {
    ctx.fillRect(i*2+20, 10, 2, length);
   }
  }
  ctx.fillText(EAN13[0], 12, 100);
  for (i=1; i<7; i++) {
   ctx.fillText(EAN13[i], i*14+15, 105);
  }
  for (i=7; i<13; i++) {
   ctx.fillText(EAN13[i], i*14+25, 105);
  } 
 }
 else
 {
  ctx.fillText("Nieprawidłowy numer", 50, 80);
  ctx.fillText("Incorrect number", 50, 100);
 }
}
Dodaj komentarz