algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

EAN-8 - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 08 grudnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - C++/Unit1.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych EAN8
// www.algorytm.org
// (c)2005 Tomasz Lubinski

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}

byte EAN8[8];
byte bars[67];

byte right[10][7] = {
    {1, 1, 1, 0, 0, 1, 0},
    {1, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
    {1, 1, 0, 1, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 0, 0, 1, 0},
    {1, 0, 1, 1, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 1, 1, 1, 0},
    {1, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
    {1, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
    {1, 1, 1, 0, 1, 0, 0}
    };

byte left[10][7] = {
    {0, 0, 0, 1, 1, 0, 1},
    {0, 0, 1, 1, 0, 0, 1},
    {0, 0, 1, 0, 0, 1, 1},
    {0, 1, 1, 1, 1, 0, 1},
    {0, 1, 0, 0, 0, 1, 1},
    {0, 1, 1, 0, 0, 0, 1},
    {0, 1, 0, 1, 1, 1, 1},
    {0, 1, 1, 1, 0, 1, 1},
    {0, 1, 1, 0, 1, 1, 1},
    {0, 0, 0, 1, 0, 1, 1}
    };

//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    int i, j;

    if (Kod->Text.Length() != 8) {
        ShowMessage("Incorrect EAN8 number");
        return;
    }

    for (i=0; i<8; i++) {
        EAN8[i] = Kod->Text[i+1] - 48;
    }
    for (i=0; i<67; i++) {
        bars[i] = 0;
    }

    if (Check() == 0) {
        ShowMessage("Incorrect EAN8 number");
        return;
    }

    bars[0] = 1;
    bars[1] = 0;
    bars[2] = 1;

     for (i=0; i<4; i++) {
        for (j=0; j<7; j++) {
            bars[i*7 + 3 + j] = left[EAN8[i]][j];
        }
    }

    bars[31] = 0;
    bars[32] = 1;
    bars[33] = 0;
    bars[34] = 1;
    bars[35] = 0;

     for (i=4; i<8; i++) {
        for (j=0; j<7; j++) {
            bars[(i-4)*7 + 36 + j] = right[EAN8[i]][j];
        }
    }

    bars[64] = 1;
    bars[65] = 0;
    bars[66] = 1;

    DrawBars();

}
//---------------------------------------------------------------------------

void TForm1::DrawBars()
{
    int i, length;

    Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Image1->Canvas->Rectangle(0, 0, 177, 121);
    Image1->Canvas->Brush->Color = clBlack;
    for (i=0; i<67; i++) {
        if ((i >= 0 && i<= 2) ||
          (i >= 31 && i<= 35) ||
          (i >= 64 && i<= 66)) {
          length = 110;
        } else {
          length = 100;
        }
        if (bars[i] == 1) {
            Image1->Canvas->Rectangle(i*2 + 20, 10, i*2 + 22, length);
        }
    }

    Image1->Canvas->Font->Size = 10;
    Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Image1->Canvas->Font->Color = clBlack;
    for (i=0; i<4; i++) {

        Image1->Canvas->TextOutA(i*14 + 31, 100, IntToStr(EAN8[i]));
    }

    for (i=4; i<8; i++) {

        Image1->Canvas->TextOutA(i*14 + 41, 100, IntToStr(EAN8[i]));
    }

}

//---------------------------------------------------------------------------


int TForm1::Check()
{
    int sum = 0;
    int sum_even = 0;
    int sum_uneven = 0;
    int i;

    for (i=1; i<7; i+=2) {
        sum_uneven += EAN8[i];
    }
    for (i=0; i<7; i+=2) {
        sum_even += EAN8[i];
    }
    sum = sum_uneven + 3*sum_even;
    sum %= 10;
    sum = 10 - sum;
    sum %= 10;

    if (EAN8[7] == sum) {
        return 1;
    }
    else {
        return 0;
    }
}
//---------------------------------------------------------------------------
Dodaj komentarz