algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

EAN-8 - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 30 października 2019 21:36
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

EAN8/Form1.cs:
//Kod kreskowy EAN-8
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace Barcodes.EAN8
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private readonly int[,] right = {
      {1, 1, 1, 0, 0, 1, 0},
      {1, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
      {1, 1, 0, 1, 1, 0, 0},
      {1, 0, 0, 0, 0, 1, 0},
      {1, 0, 1, 1, 1, 0, 0},
      {1, 0, 0, 1, 1, 1, 0},
      {1, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
      {1, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
      {1, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
      {1, 1, 1, 0, 1, 0, 0}
    };

    private readonly int[,] left = {
      {0, 0, 0, 1, 1, 0, 1},
      {0, 0, 1, 1, 0, 0, 1},
      {0, 0, 1, 0, 0, 1, 1},
      {0, 1, 1, 1, 1, 0, 1},
      {0, 1, 0, 0, 0, 1, 1},
      {0, 1, 1, 0, 0, 0, 1},
      {0, 1, 0, 1, 1, 1, 1},
      {0, 1, 1, 1, 0, 1, 1},
      {0, 1, 1, 0, 1, 1, 1},
      {0, 0, 0, 1, 0, 1, 1}
    };

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      pictureBox.Image = new Bitmap(pictureBox.Width, pictureBox.Height, PixelFormat.Format24bppRgb);
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));
      pictureBox.Refresh();
      whiteBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }


    /// <summary>
    /// Generuj kod kreskowy EAN-8
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void Generate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Zainicjuj narzedzia do rysowania
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.SolidBrush blackBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Black);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      Font drawFont = new Font("Arial", 10);

      //Wyczysc obszar rysowania
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));

      string code = Code.Text.Trim();
      if (checkCode(code) == false)
      {
        MessageBox.Show("Nieprawidłowy kod EAN-8!", "Bład", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      //Wygeneruj i narysuj kod
      int[] bars = generateBars(code);
      int length;
      for (int i = 0; i < bars.Length; i++)
      {
        if ((i >= 0 && i <= 2) ||
        (i >= 31 && i <= 35) ||
        (i >= 64 && i <= 66))
        {
          //Paski ochronne sa dluzsze
          length = 100;
        }
        else
        {
          //Paski kodujace cyfry sa krotsze
          length = 90;
        }
        if (bars[i] == 1)
        {
          graphics.FillRectangle(blackBrush, i * 2 + 40, 10, 2, length);
        }
      }

      //Wypisz cyfry pod kodem
      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
        graphics.DrawString(code.Substring(i, 1), drawFont, blackBrush, i * 14 + 47, 102);
      }
      for (int i = 4; i < 8; i++)
      {
        graphics.DrawString(code.Substring(i, 1), drawFont, blackBrush, i * 14 + 57, 102);
      }

      //Odswiez
      pictureBox.Refresh();

      //Zwolinij zasoby
      whiteBrush.Dispose();
      blackBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Sprawdz EAN-8
    /// </summary>
    /// <param name="code"></param>
    /// <returns>true jezeli prawidlowy, false w przeciwnym razie</returns>
    private bool checkCode(string code)
    {
      //Sprawdz dlugosc
      if (code.Length != 8)
      {
        return false;
      }

      //Sprawdz czy podano tylko cyfry
      int[] values = new int[8];
      for (int i = 0; i < 8; i++)
      {
        if (int.TryParse(code.Substring(i, 1), out values[i]) == false)
          return false;
      }

      //Sprawdz sume kontrolna
      int sum = 3 * values[0] +
           1 * values[1] +
           3 * values[2] +
           1 * values[3] +
           3 * values[4] +
           1 * values[5] +
           3 * values[6];
      sum %= 10;
      sum = 10 - sum;
      sum %= 10;
      if (sum != values[7])
      {
        return false;
      }

      return true;
    }

    /// <summary>
    /// Generuje kod kreskowy
    /// </summary>
    /// <param name="code">kod EAN-8</param>
    /// <returns>kod kreskowy - 1 pasek czarny, 0 - pasek bialy</returns>
    private int[] generateBars(string code)
    {
      int[] bars = new int[67];

      int[] EAN8 = new int[8];
      for (int i = 0; i < 8; i++)
      {
        int.TryParse(code.Substring(i, 1), out EAN8[i]);
      }

      bars[0] = 1;
      bars[1] = 0;
      bars[2] = 1;

      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 7; j++)
        {
          bars[i * 7 + 3 + j] = left[EAN8[i], j];
        }
      }

      bars[31] = 0;
      bars[32] = 1;
      bars[33] = 0;
      bars[34] = 1;
      bars[35] = 0;

      for (int i = 4; i < 8; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 7; j++)
        {
          bars[(i - 4) * 7 + 36 + j] = right[EAN8[i], j];
        }
      }

      bars[64] = 1;
      bars[65] = 0;
      bars[66] = 1;

      return bars;
    }
  }
}
Dodaj komentarz