algorytm.org

Extended Code 39Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Extended Code 39
Ocena użytkowników:***** / 1
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Tomasz Lubiński, 17 września 2006 22:56

Zwykły kod kreskowy Code 39 jest w stanie przechowywać bardzo ograniczony zestaw znaków. Więcej, bo 128 znaków ASCII pozwala przechowywać rozszerzony Code 39 (ang. Extended Code 39). Dodatkowe symbole uzyskuje się używając kombinacji dwóch znaków ze zwykłego kodu Code 39 do zakodowania jednego znaku Extended Code 39. Tabela poniżej pokazuje znaki i ich "zamienniki", które pozwalają zakodować cały zbiór ASCII 128. Wiele znaków z Code 39 zachowuje swoje oryginalne kodowanie (spacja, liczby, wielkie litery, niektóre znaki), ale niektóre (takie jak: %, $, + /) zostały zmienione.

znakzamiennikznakzamiennik
NUL%U@%V
SOH$AAA
STX$BBB
ETX$CCC
EOT$DDD
ENQ$EEE
ACK$FFF
BEL$GGG
BS$HHH
HT$III
LF$JJJ
VT$KKK
FF$LLL
CR$MMM
SO$NNN
SI$OOO
DLE$PPP
DC1$QQQ
DC2$RRR
DC3$SSS
DC4$TTT
NAK$UUU
SYN$VVV
ETB$WWW
CAN$XXX
EM$YYY
SUB$ZZZ
ESC%A[%K
FS%B\%L
GS%C]%M
RS%D^%N
US%E_%O
SPACJASPACJA`%W
!/Aa+A
"/Bb+B
#/Cc+C
$/Dd+D
%/Ee+E
&/Ff+F
'/Gg+G
(/Hh+H
)/Ii+I
*/Jj+J
+/Kk+K
,/Ll+L
-/M lepiej użyć -m+M
./N lepiej użyć .n+N
//Oo+O
0/P lepiej użyć 0p+P
1/Q lepiej użyć 1q+Q
2/R lepiej użyć 2r+R
3/S lepiej użyć 3s+S
4/T lepiej użyć 4t+T
5/U lepiej użyć 5u+U
6/V lepiej użyć 6v+V
7/W lepiej użyć 7w+W
8/X lepiej użyć 8x+X
9/Y lepiej użyć 9y+Y
:/Zz+Z
;%F{%P
<%G|%Q
=%H}%R
>%I~%S
?%JDEL%T
ale również %X %Y oraz %Z
dekodowane są jako DEL


Przykład:

Zakodujmy następujące wyrażenie: 2+2=4 (w standardowym Code 39 nie byłoby to możliwe dlatego, że brakowałoby nam znaku "=").

A więc patrzymy w tabelkę dla "2" nie zmieniamy kodowania czyli wynik wynosi na razie
2

Znak "+" zmieniamy na /K czyli wynik w tej chwili wynosi:
2/K

Teraz znowu "2"
2/K2

Znak "=" zamieniamy na %H
2/K2%H

I ostatni znak "4" pozostaje bez zmian, czyli ostateczny wynik to:
2/K2%H4

Po takiej zamianie (teraz już wszystkie znaki należą do zbioru Code 39) używamy tablicy kodowania Code 39 i otrzymujemy ostateczny wynik w formie graficznej:
Extended code 39


Przykład w JavaScript:
Rozszerzony Code 39

Implementacje
AutorJęzyk
programowania
KomentarzOtwórzPobierzOcena
Tomasz LubińskiC#Microsoft Visual Studio 2010
.cs
.cs
***** / 0
Tomasz LubińskiC/C++Borland Builder 6
.cpp
.cpp
***** / 1
Tomasz LubińskiDelphi/PascalBorland Delphi 5
.pas
.pas
***** / 3
Tomasz LubińskiJava
.java
.java
***** / 2
Tomasz LubińskiJavaScriptFirefox 3.0+, Safari 3.0+, Chrome 3.0+, Opera 9.5+, IE 9.0+
.js
.js
***** / 0
 
Dodaj własną implementację tego algorytmu
  • Zaloguj się na stronie
Plik:
Język
programowania:
Komentarz:
  By móc dodać implementacje zaloguj się na stronie

Poprawiony: 29 sierpnia 2012 18:34
Dodaj komentarz