algorytm.org

Implementacja w JavaScript



Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki






Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Extended Code 39 - Implementacja w JavaScript
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 14 grudnia 2011 20:22
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

code39ext.js:
//Extended Code 39
//(c) 2011 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

  var code39signs = [
   '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
   'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J',
   'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T',
   'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '-', '.', ' ', '$',
   '/', '+', '%' ];

  var code39bars = [
   ['N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N'],
   ['W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'],
   ['N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'],
   ['W', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W'],
   ['W', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'W', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W'],
   ['W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'],
   ['W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W'],
   ['N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W'],
   ['W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'W'],
   ['W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'W'],
   ['W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'W', 'N', 'N'],
   ['W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W'],
   ['N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W'],
   ['W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'W'],
   ['W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N'],
   ['N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'W'],
   ['W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N'],
   ['N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'W', 'N'],
   ['W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'],
   ['N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'],
   ['W', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W'],
   ['W', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'W', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W'],
   ['W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'],
   ['N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'],
   ['N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N'],
   ['N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N'],
   ['N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N'],
   ['N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N']
  ];

  var start_stop = ['N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N'];

  var extendedCode39Replace = [
   "%U", "$A", "$B", "$C", "$D", "$E", "$F", "$G", "$H", "$I", "$J", "$K", "$L", "$M", "$N",
   "$O", "$P", "$Q", "$R", "$S", "$T", "$U", "$V", "$W", "$X", "$Y", "$Z", "%A", "%B", "%C",
   "%D", "%E", " ", "/A", "/B", "/C", "/D", "/E", "/F", "/G", "/H", "/I", "/J", "/K", "/L",
   "-", ".", "/O", "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "/Z", "%F", "%G", "%H",
   "%I", "%J", "%V", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O",
   "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "%K", "%L", "%M", "%N", "%O", "%W",
   "+A", "+B", "+C", "+D", "+E", "+F", "+G", "+H", "+I", "+J", "+K", "+L", "+M", "+N", "+O",
   "+P", "+Q", "+R", "+S", "+T", "+U", "+V", "+W", "+X", "+Y", "+Z", "%P", "%Q", "%R", "%S", "%T"
  ];

/* Check if code is correct */
function check(code39)
{
  for (var i=0; i<code39.length; i++)
  {
   if (getLetterIndex(code39[i]) == -1)
     return false;
  }
  return true;
}

/* Return letter index, or -1 if not correct */
function getLetterIndex(ch)
{
  for (var i=0; i<code39signs.length; i++)
  {
   if (code39signs[i] == ch)
     return i;
  }
  return -1;
}

/* Convert code to bars */
function convert(code39) {

  /* inccorect code return null */
  if (check(code39) == false)
  {
   return null;
  }

  var bars = new Array(10*(code39.length+2));

  /* add start bars */
  for (var j=0; j<9; j++)
  {
    bars[j] = start_stop[j];
  }
  bars[9] = 'N'; //space between characters

  /* add character codes */
  for (var i=0; i<code39.length; i++)
  {
   var toCopy = code39bars[getLetterIndex(code39[i])];
   for (var j=0; j<9; j++)
   {
     bars[i*10 + 10 + j] = toCopy[j];
   }
   bars[i*10 + 19] = 'N'; //space between characters
  }

  /* add stop bars */
  for (var j=0; j<9; j++)
  {
    bars[code39.length*10 + 10 + j] = start_stop[j];
  }
  bars[code39.length*10 + 10 + 9] = 'N'; //space between characters

  return bars;
}

/* converts to code 39 set of characters */
function convertToCode39(code39ext)
{
  var result = "";

  for (var i=0; i<code39ext.length; i++)
  {
   if ((code39ext.charCodeAt(i) >= 0) && (code39ext.charCodeAt(i) <= 127))
     result += extendedCode39Replace[code39ext.charCodeAt(i)];
   else
     result += code39ext[i];
  }

  return result;
}

//initialize data
function generate(code39ext)
{
  var canvas = document.getElementById("canvas");
  var ctx = canvas.getContext("2d");

  /* convert to code 39 set of characters */
  var code39 = convertToCode39(code39ext);

  /* clear canvas and set its width */
  canvas.width = code39.length*26+72;

  var bars = convert(code39);
  if (bars != null)
  {
   var pos = 10;
   var width = 0;
   for (i=0; i<bars.length; i++)
   {
     /* Narrow or wide bar */
     if (bars[i] == 'N')
     {
      width = 2;
     }
     else
     {
      width = 4
     }
     /* White or black bar */
     if ((i % 2) == 0)
   	 {
      ctx.fillRect(pos, 10, width, 70);
   	 }
   	 pos += width;
   }

   ctx.fillStyle  = "rgb(0,0,0)";
   ctx.font     = "10pt Arial";
   ctx.textBaseline = "top";
   ctx.textAlign  = "center";
   ctx.fillText(code39ext, canvas.width/2, 90);
  }
  else
  {
   ctx.fillStyle  = "rgb(255,0,0)";
   ctx.font     = "10pt Arial";
   ctx.textBaseline = "top";
   ctx.textAlign  = "left";
   ctx.fillText("Nieprawidłowy", 10, 10);
   ctx.fillText("kod", 10, 25);
   ctx.fillText("Incorrect", 10, 50);
   ctx.fillText("code", 10, 65);
  }
}
Dodaj komentarz