algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

ITF-14 - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 30 października 2019 21:41
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Itf14/Form1.cs:
//Kod kreskowy Itf-14
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace Barcodes.Itf14
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private readonly char[] code25signs = 
    {
      '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'
    };
 
    private readonly char[,] code25bars = 
    {
      {'N', 'N', 'W', 'W', 'N'},
      {'W', 'N', 'N', 'N', 'W'},
      {'N', 'W', 'N', 'N', 'W'},
      {'W', 'W', 'N', 'N', 'N'},
      {'N', 'N', 'W', 'N', 'W'},
      {'W', 'N', 'W', 'N', 'N'},
      {'N', 'W', 'W', 'N', 'N'},
      {'N', 'N', 'N', 'W', 'W'},
      {'W', 'N', 'N', 'W', 'N'},
      {'N', 'W', 'N', 'W', 'N'}
    };

    private readonly char[] start = { 'N', 'N', 'N', 'N' };
    private readonly char[] stop = { 'W', 'N', 'N' };

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      pictureBox.Image = new Bitmap(pictureBox.Width, pictureBox.Height, PixelFormat.Format24bppRgb);
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));
      pictureBox.Refresh();
      whiteBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Sprawdza czy podany txt mozna zakodowac ITF-14
    /// </summary>
    /// <param name="txt">tekst do zakodowania</param>
    /// <returns>true jezeli mozna zakodowac, false w przeciwnym razie</returns>
    public bool check(string txt)
    {
      //Sprawdz dlugosc
      if (txt.Length != 14)
      {
        return false;
      }
      //Sprawdz czy podano tylko kodowalne znaki
      for (int i = 0; i < txt.Length; i++)
      {
        if (checkLetter(txt[i]) == false)
        {
          return false;
        }
      }
      //Sprawdz cyfre kontrolna
      if (checkDigit(txt) != txt[13])
      {
        return false;
      }

      return true;
    }

    /// <summary>
    /// Oblicza cyfre kontrolna
    /// </summary>
    /// <param name="txt">Ciag dla ktorego obliczna jest cyfra kontrolna</param>
    /// <returns>Cyfra kontrolna dla podanego ciagu</returns>
    private char checkDigit(string txt)
    {
      int sum = 3 * getLetterValue(txt[0]) +
      1 * getLetterValue(txt[1]) +
      3 * getLetterValue(txt[2]) +
      1 * getLetterValue(txt[3]) +
      3 * getLetterValue(txt[4]) +
      1 * getLetterValue(txt[5]) +
      3 * getLetterValue(txt[6]) +
      1 * getLetterValue(txt[7]) +
      3 * getLetterValue(txt[8]) +
      1 * getLetterValue(txt[9]) +
      3 * getLetterValue(txt[10]) +
      1 * getLetterValue(txt[11]) +
      3 * getLetterValue(txt[12]);

      sum %= 10;
      sum = 10 - sum;
      sum %= 10;

      return code25signs[sum];
    } 

    /// <summary>
    /// Sprawdza czy podany znak mozna zakodowac ITF-14
    /// </summary>
    /// <param name="ch">znak do zakodowania</param>
    /// <returns>true jezeli mozna zakodowac, false w przeciwnym razie</returns>
    private bool checkLetter(char ch)
    {
      for (int i = 0; i < code25signs.Length; i++)
      {
        if (code25signs[i] == ch)
          return true;
      }
      return false;
    }

    /// <summary>
    /// Zwraca wartosc danego znaku
    /// </summary>
    /// <param name="ch">znak</param>
    /// <returns>wartosc danego znaku</returns>
    private int getLetterValue(char ch)
    {
      for (int i = 0; i < code25signs.Length; i++)
        if (code25signs[i] == ch)
          return i;

      return -1;
    }

    /// <summary>
    /// Generuj ITF-14
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void Generate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Zainicjuj narzedzia do rysowania
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.SolidBrush blackBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Black);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      Font drawFont = new Font("Arial", 10);

      //Wyczysc obszar rysowania
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));

      //Sprawdz czy podany ciag mozna zakodowac
      string code = Code.Text;
      if (check(code) == false)
      {
        MessageBox.Show("Podany kod jest nieprawidłowy!", "Bład", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      //Wygeneruj i narysuj kod
      char[] bars = generateBars(code);
      int pos = 40;
      int width = 0;
      for (int i = 0; i < bars.Length; i++)
      {
        //Sprawdz czy teraz bedzie pasek szeroki czy waski
        if (bars[i] == 'N')
        {
          width = 2;
        }
        else
        {
          width = 4;
        }
        //Sprawdz czy pasek bialy czy czarny (rysujemy tylko czarne, bo tlo jest biale)
        if ((i % 2) == 0)
        {
          graphics.FillRectangle(blackBrush, pos, 10, width, 90);
        }
        pos += width;
      }

      //Wypisz kodowany ciag pod kodem kreskowym
      for (int i = 0; i < code.Length; i++)
      {
        graphics.DrawString(code.Substring(i, 1), drawFont, blackBrush, i * 14 + 50, 102);
      }


      //Odswiez
      pictureBox.Refresh();

      //Zwolinij zasoby
      whiteBrush.Dispose();
      blackBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Generuje kod kreskowy
    /// </summary>
    /// <param name="code">string do zakodowania kodem kreskowym</param>
    /// <returns>kod kreskowy - W pasek szeroki, N - pasek waski</returns>
    private char[] generateBars(string code)
    {
      char[] bars = new char[5 * code.Length + 7];

      //Dodaj znak start/stop
      for (int j = 0; j < 4; j++)
      {
        bars[j] = start[j];
      }

      //Dodaj kolejne znaki (parami)
      for (int i = 0; i < code.Length; i+=2)
      {
        int letterValueBars = getLetterValue(code[i]);
        int letterValueSpaces = getLetterValue(code[i + 1]);
        for (int j = 0; j < 5; j++)
        {
          bars[i * 5 + 4 + j * 2] = code25bars[letterValueBars, j];
          bars[i * 5 + 5 + j * 2] = code25bars[letterValueSpaces, j];
        }
      }

      //Dodaj znak stop
      for (int j = 0; j < 3; j++)
      {
        bars[5 * code.Length + 4 + j] = stop[j];
      }
      
      return bars;
    }
  }
}
Dodaj komentarz