algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

ITF-14 - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 23 września 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

BarCode.java:
/**
 * @author Tomasz Lubinski
 * (c)2007 algorytm.org
 *
 * ITF-14 Bar Code
 */
public class BarCode {
	
	 private static final char codeI25sign[] = {
		    '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'};

	 private static final char codeI25bars[][] = {
		   {'N', 'N', 'W', 'W', 'N'},
		   {'W', 'N', 'N', 'N', 'W'},
		   {'N', 'W', 'N', 'N', 'E'},
		   {'W', 'W', 'N', 'N', 'N'},
		   {'N', 'N', 'W', 'N', 'W'},
		   {'W', 'N', 'W', 'N', 'N'},
		   {'N', 'W', 'W', 'N', 'N'},
		   {'N', 'N', 'N', 'W', 'W'},
		   {'W', 'N', 'N', 'W', 'N'},
		   {'N', 'W', 'N', 'W', 'N'}
	 };

	 private static final char start[] = { 
		 1, 0, 1, 0
   };
	 
	 private static final char stop[] = { 
		 1, 1, 0, 1
	 };	 

	 public boolean check(String txt) {
	   if (txt.length() != 14)
	      return false;		 
	   for (int i=0; i<txt.length(); i++) {
       if (checkLetter(txt.charAt(i)) == false)
       		return false;
     }
	   
	   if (checkDigit(txt) != txt.charAt(13))
	  	 return false;
	   
		 return true;
	 }

	 private boolean checkLetter(char ch) {
	    for (int i=0; i<codeI25sign.length; i++) {
        if (codeI25sign[i] == ch)
        	return true;
	    }
	    return false;
	 }
	 
	 public char[] getBars(char odd, char even) {
		  char result[] = new char[14]; 
		  int current = 0;
		  char bars[] = codeI25bars[getLetterValue(odd)];
		  char spaces[] = codeI25bars[getLetterValue(even)];
		  
	    for (int i=0; i<bars.length; i++) {
        if (bars[i] == 'W')
        {
        	result[current] = 1;
        	result[current+1] = 1;
        	current += 2;
        }
        else
        {
        	result[current] = 1;
        	current += 1;
        }
        
        if (spaces[i] == 'W') 
        {
        	current += 2;
        }
        else
        {
        	current += 1;
        }
	    }

		  return result;
	 }
	 
	 //returns letter value for check digit
	 private int getLetterValue(char ch) {
	     for (int i=0; i<codeI25sign.length; i++)
	         if (codeI25sign[i] == ch)
	             return i;

	     return 0;
	 }
	 
	 // return check digit
	 public char checkDigit(String txt) {
	    int sum = 3 * getLetterValue(txt.charAt(0)) + 
	         1 * getLetterValue(txt.charAt(1)) +
	         3 * getLetterValue(txt.charAt(2)) +
	         1 * getLetterValue(txt.charAt(3)) +
	         3 * getLetterValue(txt.charAt(4)) +
	         1 * getLetterValue(txt.charAt(5)) +
	         3 * getLetterValue(txt.charAt(6)) +
	         1 * getLetterValue(txt.charAt(7)) +
	         3 * getLetterValue(txt.charAt(8)) +
	         1 * getLetterValue(txt.charAt(9)) +
	         3 * getLetterValue(txt.charAt(10)) +
	         1 * getLetterValue(txt.charAt(11)) +
	         3 * getLetterValue(txt.charAt(12));	         

	    sum %= 10;
	    sum = 10 - sum;
	    sum %= 10;

	    return codeI25sign[sum];
	 }	 
	 
	 public char[] getStartBars() {
		 return start;
	 }
	 
	 public char[] getStopBars() {
		 return stop;
	 }	 
}
Dodaj komentarz