algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

MSI - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 30 października 2019 21:42
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

MSI/Form1.cs:
//Kod kreskowy MSI
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace Barcodes.MSI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private readonly static int[] mod10values = 
      {0, 1, 4, 3, 8, 5, 3, 7, 7, 9, 2, 11, 6, 13, 10, 15};

    private readonly static char[] MSIsigns =
      { '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' };

    private readonly static int[,] MSIbars = 
    {
      {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
      {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
      {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0},
      {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},
      {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
      {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
      {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0},
      {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},
      {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
      {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
      {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0},
      {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},
      {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
      {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
      {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0},
      {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}
    };

    private readonly static int[] start = { 1, 1, 0 };
    private readonly static int[] stop = { 1, 0, 0, 1 };

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      pictureBox.Image = new Bitmap(pictureBox.Width, pictureBox.Height, PixelFormat.Format24bppRgb);
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));
      pictureBox.Refresh();
      whiteBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Sprawdza czy podany txt mozna zakodowac MSI
    /// </summary>
    /// <param name="txt">tekst do zakodowania</param>
    /// <returns>true jezeli mozna zakodowac, false w przeciwnym razie</returns>
    public bool check(string txt)
    {
      for (int i = 0; i < txt.Length; i++)
      {
        if (checkLetter(txt[i]) == false)
          return false;
      }
      return true;
    }

    /// <summary>
    /// Sprawdza czy podany znak mozna zakodowac MSI
    /// </summary>
    /// <param name="ch">znak do zakodowania</param>
    /// <returns>true jezeli mozna zakodowac, false w przeciwnym razie</returns>
    private bool checkLetter(char ch)
    {
      for (int i = 0; i < MSIsigns.Length; i++)
      {
        if (MSIsigns[i] == ch)
          return true;
      }
      return false;
    }

    /// <summary>
    /// Zwraca wartosc danego znaku
    /// </summary>
    /// <param name="ch">znak</param>
    /// <returns>wartosc danego znaku</returns>
    private int getLetterValue(char ch)
    {
      for (int i = 0; i < MSIsigns.Length; i++)
        if (MSIsigns[i] == ch)
          return i;

      return 0;
    }

    /// <summary>
    /// Zwraca sume kontrolna modulo 10
    /// </summary>
    /// <param name="txt">kodowany ciag</param>
    /// <returns>suma kontrolna C</returns>
    private int mod10checkDigit(string code)
    {
      int sum = 0;
      for (int i = 0; i < code.Length; i++)
      {
        sum += mod10values[getLetterValue(code[i])];
      }
      sum %= 10;
      sum = 10 - sum;
      sum %= 10;

      return sum;
    }

    /// <summary>
    /// Zwraca sume kontrolna modulo 11
    /// </summary>
    /// <param name="txt">kodowany ciag</param>
    /// <returns>suma kontrolna C</returns>
    private int mod11checkDigit(string code)
    {
      int sum = 0;
      int w = 0;

      for (int i = code.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        sum += getLetterValue(code[i]) * (w + 2);
        w++;
        w %= 6;
      }
      sum %= 11;
      sum = 11 - sum;
      sum %= 11;

      return sum;
    }

    /// <summary>
    /// Generuj MSI
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void Generate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Zainicjuj narzedzia do rysowania
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.SolidBrush blackBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Black);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      Font drawFont = new Font("Arial", 10);

      //Wyczysc obszar rysowania
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));

      string code = Code.Text.Trim();
      if (check(code) == false)
      {
        MessageBox.Show("Nieprawidłowe znaki!", "Bład", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      //Wygeneruj i narysuj kod
      int[] bars = generateBars(ref code, checksumMethod.SelectedIndex);
      for (int i = 0; i < bars.Length; i++)
      {
        if (bars[i] == 1)
        {
          graphics.FillRectangle(blackBrush, i * 2 + 20, 10, 2, 90);
        }
      }

      //Wypisz cyfry pod kodem
      for (int i = 0; i < code.Length; i++)
      {
        graphics.DrawString(code.Substring(i, 1), drawFont, blackBrush, i * 24 + 30, 102);
      }


      //Odswiez
      pictureBox.Refresh();

      //Zwolinij zasoby
      whiteBrush.Dispose();
      blackBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Generuje kod kreskowy
    /// </summary>
    /// <param name="code">string do zakodowania kodem kreskowym</param>
    /// <returns>kod kreskowy - 1 pasek czarny, 0 - pasek bialy</returns>
    private int[] generateBars(ref string code, int checksumMethod)
    {
      //Sprawdz jaka cyfre kontrolna wybral uzytkownik
      if (checksumMethod == 0)
      {
        //Modulo 10
        code += MSIsigns[mod10checkDigit(code)];
      }
      else if (checksumMethod == 1)
      {
        //2 Modulo 10
        code += MSIsigns[mod10checkDigit(code)];
        code += MSIsigns[mod10checkDigit(code)];
      }
      else if (checksumMethod == 2)
      {
        //Modulo 11
        code += MSIsigns[mod11checkDigit(code)];
      }
      else
      {
        //Modulo 11/10
        code += MSIsigns[mod11checkDigit(code)];
        code += MSIsigns[mod10checkDigit(code)];
      }

      int[] bars = new int[code.Length * 12 + 7];

      //Dodaj znak start
      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        bars[i] = start[i];
      }             

      //Koduj kolejne znaki (lacznie z dodanymi sumami kontrolnymi)
      for (int i = 0; i < code.Length; i++)
      {
        int letterValue = getLetterValue(code[i]);
        for (int j = 0; j < 12; j++)
        {
          bars[i*12 + 3 + j] = MSIbars[letterValue, j];
        }
      }

      //Dodaj znak stop
      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
        bars[code.Length * 12 + 3 + i] = stop[i];
      } 
      
      return bars;
    }
  }
}
Dodaj komentarz