algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Test Pi - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 06 października 2008 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Test Pi - Delphi/Test_PI.dpr:
//testowanie generatorow liczb pseudolosowych
//test PI 
//www.algorytm.org (c) 2008 Tomasz Lubinski

program Test_PI;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

var
    n: Integer;	    //liczba losowanych punktow
    x, y: Real; 	    //wspolrzedne losowanych punktow
    Isq, Ic: Integer; 	//liczby punktow w kwadracie oraz kole
    pi, wzor: Real;     //wynik
begin

	writeln('Dla ilu punktow wykonac test');
	readln(n);

	Randomize;

	Isq := 0;
	Ic := 0;

	while (Isq < n) do
    begin
	 x := Random;
	 y := Random;
	 Isq := Isq + 1;
	 if (x*x + y*y <= 1) then
    	 Ic := Ic + 1;
	end;

	pi := 4.0*Ic / Isq;
	wzor := 3.141592653589793238462643383279502884197169399;

	writeln('Wzorcowe pi = ' + FloatToStr(wzor));
	writeln('Wyliczone pi = ' + FloatToStr(pi));
	writeln('Roznica = ' + FloatToStr(abs(wzor - pi)));
end.
Dodaj komentarz