algorytm.org

Tablica ASCIIBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Tablica ASCII
Ocena użytkowników:***** / 26
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Tomasz Lubiński, 21 marca 2009 15:36

Tablica ASCII - (ang. American Standard Code for Information Interchange) to 7-bitowy kod przyporządkowujący liczbom z zakresu 0-127: znaki alfanumeryczne, znaki interpunkcyjne, inne symbole oraz polecenia sterujące.

DecHexOctChar
00x00000NUL (null)
10x01001SOH (start of heading)
20x02002STX (start of text)
30x03003ETX (end of text)
40x04004EOT (end of transmission)
50x05005ENQ (enquiry)
60x06006ACK (acknowledge)
70x07007BRL (bell)
80x08010BS (backspace)
90x09011TAB (horizontal tab)
100x0A012LF (line feed, new line)
110x0B013VT (vertical tab)
120x0C014FF (form feed, new page)
130x0D015CR (carriage return)
140x0E016SO (shift out)
150x0F017SI (shift in)
160x10020DLE (data link escape)
170x11021DC1 (device control 1)
180x12022DC2 (device control 2)
190x13023DC3 (device control 3)
200x14024DC4 (device control 4)
210x15025NAK (negative acknowledge)
220x16026SYN (synchronous)
230x17027ETB (end of transmission block)
240x18030CAN (cancel)
250x19031EM (end of medium)
260x1A032SUB (substitute)
270x1B033ESC (escape)
280x1C034FS (file separator)
290x1D035GS (group separator)
300x1E036RS (record separator)
310x1F037US (unit separator)
DecHexOctChar
320x20040SPC (spacja)
330x21041!
340x22042"
350x23043#
360x24044$
370x25045%
380x26046&
390x27047'
400x28050(
410x29051)
420x2A052*
430x2B053+
440x2C054,
450x2D055-
460x2E056.
470x2F057/
480x300600
490x310611
500x320622
510x330633
520x340644
530x350655
540x360666
550x370677
560x380708
570x390719
580x3A072:
590x3B073;
600x3C074<
610x3D075=
620x3E076>
630x3F077?
DecHexOctChar
640x40100@
650x41101A
660x42102B
670x43103C
680x44104D
690x45105E
700x46106F
710x47107G
720x48110H
730x49111I
740x4A112J
750x4B113K
760x4C114L
770x4D115M
780x4E116N
790x4F117O
800x50120P
810x51121Q
820x52122R
830x53123S
840x54124T
850x55125U
860x56126V
870x57127W
880x58130X
890x59131Y
900x5A132Z
910x5B133[
920x5C134\
930x5D135]
940x5E136^
950x5F137_
DecHexOctChar
960x60140`
970x61141a
980x62142b
990x63143c
1000x64144d
1010x65145e
1020x66146f
1030x67147g
1040x68150h
1050x69151i
1060x6A152j
1070x6B153k
1080x6C154l
1090x6D155m
1100x6E156n
1110x6F157o
1120x70160p
1130x72161q
1140x72162r
1150x73163s
1160x74164t
1170x75165u
1180x76166v
1190x77167w
1200x78170x
1210x79171y
1220x7A172z
1230x7B173{
1240x7C174|
1250x7D175}
1260x7E176~
1270x7F177DEL
Poprawiony: 04 października 2019 08:08