algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

EAN-14 - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 01 września 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

ean14.c:
//Konwersja pomiedzy EAN13 <=> EAN14
//www.algorytm.org
//(c) 2007 by Tomasz Lubinski

#include "stdio.h"


//returns 0 if all characeters are digits, -1 otherwise
int checkDigits(char* upc, int len)
{
  int i;
  for (i=0; i<len; i++)
  {
   if ((upc[i] < 48) || (upc[i] > 57))
   {
     return -1;
   }
  }
  return 0;
}


//calculates EAN-13 checksum
int checkSum13(char* EAN)
{
    int sum = 1 * EAN[0] +
	     3 * EAN[1] +
		 1 * EAN[2] +
		 3 * EAN[3] +
		 1 * EAN[4] +
		 3 * EAN[5] +
		 1 * EAN[6] +
		 3 * EAN[7] +
		 1 * EAN[8] +
		 3 * EAN[9] +
		 1 * EAN[10] +
		 3 * EAN[11];

    sum %= 10;
    sum = 10 - sum;
    sum %= 10;

    return sum;
}

//calculates EAN-14 checksum
int checkSum14(char* EAN)
{
   	int sum = 3 * EAN[0] +
    	     1 * EAN[1] +
   	     3 * EAN[2] +
		 1 * EAN[3] +
		 3 * EAN[4] +
		 1 * EAN[5] +
		 3 * EAN[6] +
		 1 * EAN[7] +
		 3 * EAN[8] +
		 1 * EAN[9] +
		 3 * EAN[10] +
		 1 * EAN[11] +
		 3 * EAN[12];
         
    sum %= 10;
    sum = 10 - sum;
    sum %= 10;
    
    return sum;
}


//EAN-13 => EAN-14
int convertToEAN14(char* ean13, char* ean14, int variant)
{
  int i;

  //check length of code
  if (strlen(ean13) != 13)
  {
   strcpy(ean14, "Nieprawidlowa dlugosc kodu EAN-13 (powinno byc 13 znakow)");
   return -1;
  }

  //check if all characters are digits
  if (checkDigits(ean13, 13) != 0)
  {
   strcpy(ean14, "Nieprawidlowa znaki w kodzie EAN-13 (powinny byc tylko cyfry)");
   return -1;
  }

  //check variant
  if ((variant < 0) || (variant > 9))
  {
   strcpy(ean14, "Nieprawidlowa wartosc wariantu (powinno byc 0-9)");
   return -1;
  }

  //convert chars to digits
  for (i=0; i<13; i++)
  {
   ean13[i] -= 48;
  }

  //check control digit
  if (checkSum13(ean13) != ean13[12])
  {
   strcpy(ean14, "Nieprawidlowa cyfra kontrolna w kodzie EAN-13");
   return -1;
  }

  //convert EAN-13 to EAN-14
  for (i=11; i>=0; i--)
  {
  	ean14[i+1] = ean13[i];
  }
  ean14[0] = variant;
  ean14[13] = checkSum14(ean14);

  //convert digits to chars
  for (i=0; i<13; i++)
  {
   ean13[i] += 48;
  }  
  for (i=0; i<14; i++)
  {
   ean14[i] += 48;
  }   
  ean14[14] = 0;  //null end string terminator
  
  return 0;
}


//EAN-14 => EAN-13
int convertToEAN13(char* ean13, char* ean14)
{
  int i;

  //check code length
  if (strlen(ean14) != 14)
  {
   strcpy(ean13, "Nieprawidlowa dlugosc kodu EAN-14 (powinno byc 14 znakow)");
   return -1;
  }  
  
  //check if all characters are digits
  if (checkDigits(ean14, 14) != 0)
  {
   strcpy(ean13, "Nieprawidlowa znaki w kodzie EAN-14 (powinno byc tylko cyfry)");
   return -1;  
  }  
  
  //convert chars to digits
  for (i=0; i<14; i++)
  {
   ean14[i] -= 48;
  }

  //control check digit
  if (checkSum14(ean14) != ean14[13])
  {
   strcpy(ean13, "Nieprawidlowa cyfra kontrolna w kodzie EAN-14");
   return -1;   
  }
  
  //convert EAN-14 to EAN-13
  for (i=0; i<12; i++)
  {
  	ean13[i] = ean14[i+1];
  }
  ean13[12] = checkSum13(ean13);

  //convert digits to chars
  for (i=0; i<14; i++)
  {
   ean14[i] += 48;
  }
  for (i=0; i<13; i++)
  {
   ean13[i] += 48;
  }
  ean13[13] = 0;  //null end string terminator

  return 0;
}


int main()
{
  char ean13[100];
  char ean14[100];
  int variant, i;
  
  printf("1. EAN-13 => EAN-14\n");
  printf("2. EAN-14 => EAN-13\n");
  scanf("%d", &i);
  
  if (i==1)
  {
   printf("Podaj kod EAN-13\n");
   scanf("%s", ean13);
   printf("Podaj wariant\n");
   scanf("%d", &variant);
   if (convertToEAN14(ean13, ean14, variant) == 0)
   {
     printf("Kod EAN-14 to %s\n", ean14);
   }
   else
   {
     printf("Podany kod nie może zostac przekonwertowany\n");
     printf("%s\n", ean14);
   }
  }
  else
  {
   printf("Podaj kod EAN-14\n");
   scanf("%s", ean14);
   if (convertToEAN13(ean13, ean14) == 0)
   {
     printf("Kod EAN-13 to %s\n", ean13);
   }
   else
   {
     printf("Podany kod nie może zostac przekonwertowany\n");   
     printf("%s\n", ean13);         
   }  
  }

  return 0;
}
Dodaj komentarz