algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

EAN-14 - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 01 września 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

ean-14 - delphi/ean14.dpr:
//Konwersja pomiedzy EAN13 <=> EAN14
//www.algorytm.org
//(c) 2007 by Tomasz Lubinski

program ean14;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

var
  ean_13, ean_14: String;
  variant, i: Integer;

//calculates EAN-13 checksum
function checkSum13(EAN: String): String;
var
  sum : Integer;
begin
  sum := 1 * StrToInt(EAN[1]) +
     3 * StrToInt(EAN[2]) +
     1 * StrToInt(EAN[3]) +
	 3 * StrToInt(EAN[4]) +
	 1 * StrToInt(EAN[5]) +
	 3 * StrToInt(EAN[6]) +
	 1 * StrToInt(EAN[7]) +
	 3 * StrToInt(EAN[8]) +
	 1 * StrToInt(EAN[9]) +
	 3 * StrToInt(EAN[10]) +
	 1 * StrToInt(EAN[11]) +
	 3 * StrToInt(EAN[12]);

  sum := sum mod 10;
  sum := 10 - sum;
  sum := sum mod 10;

  Result := IntToStr(sum);
end;

//calculates EAN-14 checksum
function checkSum14(EAN: String): String;
var
  sum : Integer;
begin
  sum := 3 * StrToInt(EAN[1]) +
     1 * StrToInt(EAN[2]) +
     3 * StrToInt(EAN[3]) +
     1 * StrToInt(EAN[4]) +
	 3 * StrToInt(EAN[5]) +
	 1 * StrToInt(EAN[6]) +
	 3 * StrToInt(EAN[7]) +
	 1 * StrToInt(EAN[8]) +
	 3 * StrToInt(EAN[9]) +
	 1 * StrToInt(EAN[10]) +
	 3 * StrToInt(EAN[11]) +
	 1 * StrToInt(EAN[12]) +
	 3 * StrToInt(EAN[13]);

  sum := sum mod 10;
  sum := 10 - sum;
  sum := sum mod 10;

  Result := IntToStr(sum);
end;


//EAN-13 => EAN-14
function convertToEAN14(ean13: String; variant: Integer): String;
var
  i: Integer;
begin
  Result := '00000000000000';

  //check length of code
  if (length(ean13) <> 13) then
  begin
   Result := 'Nieprawidlowa dlugosc kodu EAN-13 (powinno byc 13 znakow)';
   exit;
  end;

  //check variant
  if ((variant < 0) or (variant >9)) then
  begin
   Result := 'Nieprawidlowa wartosc wariantu (powinno byc 0-9)';
   exit;
  end;

  //check control digit
  if (checkSum13(ean13)[1] <> ean13[13]) then
  begin
   Result := 'Nieprawidlowa cyfra kontrolna w kodzie EAN-13';
   exit;
  end;

  //convert EAN-13 to EAN-14
  for i:=12 downto 1 do
  	Result[i+1] := ean13[i];

  Result[1] := IntToStr(variant)[1];
  Result[14] := checkSum14(Result)[1];
end;

//EAN-14 => EAN-13
function convertToEAN13(ean14: String): String;
var
  i: Integer;
begin
  Result := '0000000000000';

  //check code length
  if (length(ean14) <> 14) then
  begin
   Result := 'Nieprawidlowa dlugosc kodu EAN-14 (powinno byc 14 znakow)';
   exit;
  end;

  //control check digit
  if (checkSum14(ean14)[1] <> ean14[14]) then
  begin
   Result := 'Nieprawidlowa suma kontrolna w kodzie EAN-14';
   exit;
  end;

  //convert EAN-14 to EAN-13
  for i:=1 to 12 do
  	Result[i] := ean14[i+1];

  Result[13] := checkSum13(Result)[1];
end;

begin

  writeln('1. EAN-13 => EAN-14');
  writeln('2. EAN-14 => EAN-13');
  readln(i);

  if (i=1) then
  begin
   writeln('Podaj kod EAN-13');
   readln(ean_13);
   writeln('Podaj wariant');
   readln(variant);
   ean_14 := convertToEAN14(ean_13, variant);
   writeln('Kod EAN-14 to: ');
   writeln(ean_14);
  end
  else
  begin
   writeln('Podaj kod EAN-14');
   readln(ean_14);
   ean_13 := convertToEAN13(ean_14);
   writeln('Kod EAN-13 to: ');
   writeln(ean_13);
  end;

end.
Dodaj komentarz