algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

ISBN (ISBN-13) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 24 lipca 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

ISBN_d/ISBN_d.dpr:
//
// author Tomasz Lubinski
// www.algorym.org
// (c) 2007
//
// numer ISBN (ISBN-13)
//
 
program ISBN_d;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;var
  ISBN : String;
  prefix : String;
  country : String;
  publisher : String;
  book : String;
  checkNumber : String;
  additional : String;
  valid : Boolean;

  CountryNo : array[0..143] of Integer = (
		0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 950, 951,
		952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968,
		969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985,
		986, 987, 988, 989, 9946, 9947, 9948, 9949, 9951, 9952, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957,
		9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9970, 9971,
		9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979, 9980, 9981, 9982, 9983, 9984,
		9985, 9986, 9987, 9988, 9989, 99901, 99902, 99903, 99904, 99905, 99906, 99908,
		99909, 99910, 99911, 99912, 99913, 99914, 99915, 99916, 99917, 99918, 99919,
		99920, 99921, 99922, 99923, 99924, 99925, 99926, 99927, 99928, 99929, 99930,
		99931, 99932, 99933, 99934, 99935, 99936, 99937, 99938, 99939, 99940, 99941, 99942
  );

  CountryName : array [0..143] of String = (
		'Obszar anglojęzyczny: Australia, Kanada, Gibraltar, Irlandia, (Namibia), Nowa Zelandia, Puerto Rico, Republika Południowej Afryki, Swaziland, UK, USA, Zimbabwe', 
		'Obszar anglojęzyczny: Australia, Kanada, Gibraltar, Irlandia, (Namibia), Nowa Zelandia, Puerto Rico, Republika Południowej Afryki, Swaziland, UK, USA, Zimbabwe',
		'Obszar francuskojęzyczny: Francja, Belgia, Kanada, Luksemburg, Szwajcaria',
		'Obszar niemieckojęzyczny: Austria, Niemcy, Szwajcaria', 'Japonia',
		'Federacja Rosyjska, Ukraina, Bialoruś, Estonia, Litwa, Kazahstan, Kirgistan, Mołdawia, Łotwa, Georgia, Armenia',
		'Chiny', 'Czechy, Słowacja', 'Indie', 'Norwegia', 'Polska', 'Hiszpania', 'Brazylia',
		'Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Słowenia', 'Dania',
		'Obszar włoskojęzyczny: Włochy, Szwajcaria', 'Korea', 'Holandia', 'Holandia, Belgia, Szwecja',
		'Wydawcy międzynarodowi (UNESCO, UE), Organizacje Wspólnoty Europejskiej', 'Indie', 'Argentyna',
		'Finlandia', 'Finlandia', 'Chorwacja', 'Bułgaria', 'Sri Lanka', 'Chile', 'Tajwan, Chiny', 'Columbia',
		'Kuba', 'Grecja', 'Słowenia', 'Hong Kong', 'Węgry', 'Iran', 'Izrael', 'Ukraina', 'Malezja', 'Meksyk', 
		'Pakistan', 'Meksyk', 'Filipiny', 'Portugalia', 'Rumunia', 'Tajlandia', 'Turcja', 'Karaiby', 'Egipt',
		'Nigeria', 'Indonezja', 'Wenezuela', 'Singapur', 'Południowy Pacyfik', 'Malezja', 'Bangladesz',
		'Białoruś', 'Tajwan, Chiny', 'Argentyna', 'Hongkonga', 'Portugalia', 'Korea', 'Algieria', 'Estonia', 
		'Palestyna', 'Kosowo', 'Azerbejdżan', 'Liban', 'Maroko', 'Litwa', 'Kamerun', 'Jordania',
		'Bośnia i Hercegowina', 'Libia', 'Arabia Saudyjska', 'Algieria', 'Panama', 'Cypr', 'Ghana',
		'Kazachstan ', 'Kenia', 'Kirgistan', 'Kostaryka', 'Uganda', 'Singapur', 'Peru', 'Tunezja', 'Urugwaj',
		'Mołdawia', 'Tanzania', 'Kostaryka', 'Ekwador', 'Islandia', 'Papua Nowa Gwinea', 'Maroko', 'Zambia',
		'Gambia', 'Łotwa', 'Estonia', 'Litwa', 'Tanzania', 'Ghana', 'Macedonia', 'Bahrain', 'Gabon',
		'Mauritius', 'Antyle Holenderskie', 'Boliwia', 'Kuwejt', 'Malawi', 'Malta', 'Sierra Leone',
		'Lesoto', 'Botswana', 'Andora', 'Suriname', 'Malediwy', 'Namibia', 	'Brunei Darussalam',
		'Wyspy Faroe', 'Benin', 'Andora', 'Katar', 'Gwatemala', 'El Salvador', 'Nikaragua', 'Paragwaj',
		'Honduras', 'Albania', 'Georgia', 'Mongolia', 'Armenia', 'Seszele', 'Malta', 'Nepal',
		'Republika Dominikany', 'Haiti', 'Butan', 'Makao', 'Serbia', 'Gwatemala', 'Georgia',
		'Armenia', 'Sudan'
  );

function Format_ISBN(ISBN : String) : String;
var
  outISBN : String;
  i : Integer;
begin
  outISBN := '';
  for i:=1 to length(ISBN) do
   if ISBN[i] <> ' ' then
    outISBN := outISBN + ISBN[i];
  Result := outISBN;
end;

function Get_Fields(ISBN : String) : Integer;
var
  i : Integer;
  field : Integer;
begin
  field := 0;
  prefix := '';
  country := '';
  publisher := '';
  book := '';
  checkNumber := '';
  additional := '';
  for i:=1 to length(ISBN) do
   begin
     if ISBN[i] = '-' then
      field := field + 1
     else
      case field of
        0 : prefix := prefix + ISBN[i];
        1 : country := country + ISBN[i];
        2 : publisher := publisher + ISBN[i];
        3 : book := book + ISBN[i];
        4 : checkNumber := checkNumber + ISBN[i];
       end;
    end;
  Result := field;
end;

function checkSum(): Boolean;
var
  counter, sum, i : Integer;
begin
  counter := 0;
  sum := 0;
  if (length(checkNumber) <> 1) then
   begin
     result := false;
   end
  else
   begin
     for i:=1 to length(prefix) do
      begin
        counter := counter + 1;
        if (counter mod 2) = 0 then
         sum := sum + (StrToInt(prefix[i]) * 3)
        else
         sum := sum + StrToInt(prefix[i]);
      end;
     for i:=1 to length(country) do
      begin
        counter := counter + 1;
        if (counter mod 2) = 0 then
         sum := sum + (StrToInt(country[i]) * 3)
        else
         sum := sum + StrToInt(country[i]);
      end;
     for i:=1 to length(publisher) do
      begin
        counter := counter + 1;
        if (counter mod 2) = 0 then
         sum := sum + (StrToInt(publisher[i]) * 3)
        else
         sum := sum + StrToInt(publisher[i]);
      end;
     for i:=1 to length(book) do
      begin
        counter := counter + 1;
        if (counter mod 2) = 0 then
         sum := sum + (StrToInt(book[i]) * 3)
        else
         sum := sum + StrToInt(book[i]);
      end;
     sum := sum mod 10;
	 sum := 10 - sum;
	 sum := sum mod 10;
     if sum = StrToInt(checkNumber) then
      result := true
     else
      result := false;
   end;
end;

function getCountry(): String;
var
  code, i, j: Integer;
begin
 result := 'unknown';
  code := 0;
  for i:=1 to length(country) do
   begin
     code := code * 10;
     code := code + StrToInt(country[i]);

 	 for j:=0 to 143 do
      begin
	   if CountryNo[j] = code then
         begin
          result := CountryName[j];
          exit;
         end;
      end;
   end;
end;


begin
  writeln('Podaj numer ISBN');
  readln(ISBN);
  ISBN := Format_ISBN(ISBN); //remove all spaces

  if (Get_Fields(ISBN) = 4) and
   ((length(ISBN) = 17) or (length(ISBN) = 22) and
   (length(prefix) = 3) and
   (length(country) > 0) and
   (length(country) < 6)) then
   begin
     if (length(checkNumber) = 6) and
      (length(ISBN) = 18) then
      begin
        additional := Copy(checkNumber, 2, 6);
        checkNumber := checkNumber[1];
      end;
     valid := checkSum();
   end
  else
   valid := False;

  if valid = True then
   begin
     writeln('Numer ISBN jest prawidłowy');
     writeln('Prefiks: ' + prefix);
     writeln('Kraj/język: ' + getCountry);
     writeln('Kod kraju: ' + country);
     writeln('Kod wydawcy: ' + publisher);
     writeln('Kod książki: ' + book);
     writeln('Suma kontrolna: ' + checkNumber);
   end
     else
      writeln('Numer ISBN jest nieprawidłowy');

  readln;
end.
Dodaj komentarz