algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

UPC-E - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 29 sierpnia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

upce.c:
//www.algorytm.org
//Konwersja pomiedzy UPC-A i UPC-E
//(c)2007 by Tomasz Lubinski

#include "stdio.h"


//returns 0 if all characeters are digits, -1 otherwise
int checkDigits(char* upc, int len)
{
  int i;
  for (i=0; i<len; i++)
  {
   if ((upc[i] < 48) || (upc[i] > 57))
   {
     return -1;
   }
  }
  return 0;
}


//return 0 if check digit is correct, -1 otherwise
int checkControlDigit(char* upca)
{
  int sum = 3 * upca[0] +
       1 * upca[1] +
       3 * upca[2] +
       1 * upca[3] +
       3 * upca[4] +
       1 * upca[5] +
       3 * upca[6] +
       1 * upca[7] +
       3 * upca[8] +
       1 * upca[9] +
       3 * upca[10];
  sum %= 10;
  sum = 10 - sum;
  sum %= 10;
  if (sum != upca[11])
  {
   return -1;
  }
  return 0;
}


//UPC-E => UPC-A
int convertToUPCA(char* upca, char* upce)
{
  int i;
  upca[0] = 0;
  
  //check length of code
  if (strlen(upce) != 8)
  {
   strcpy(upca, "Nieprawidlowa dlugosc kodu UPC-E (powinno byc 8 znakow)");
   return -1;
  }
  
  //check if all characters are digits
  if (checkDigits(upce, 8) != 0)
  {
   strcpy(upca, "Nieprawidlowa znaki w kodzie UPC-E (powinno byc tylko cyfry)");
   return -1;  
  }
  
  //convert chars to digits
  for (i=0; i<8; i++)
  {
   upce[i] -= 48;
  }  

  //check system number
  if ((upce[0] != 0) && (upce[0] != 1))
  {
   strcpy(upca, "Numer systemu UPC-A musi wynosic 0 badz 1");
   return -1;     
  }

  //convert UPC-E to UPC-A
  if ((upce[6] >= 0) && (upce[6] <= 2))
  {
   upca[3] = upce[6];   
   upca[4] = 0;
   upca[5] = 0;
   upca[6] = 0;
   upca[7] = 0;
   upca[8] = upce[3];
   upca[9] = upce[4];
   upca[10] = upce[5];
  }
  else if ((upce[6] == 3) && (upce[3] >= 3) && (upce[3] <= 9))
  {
   upca[3] = upce[3];   
   upca[4] = 0;
   upca[5] = 0;
   upca[6] = 0;
   upca[7] = 0;
   upca[8] = 0;
   upca[9] = upce[4];
   upca[10] = upce[5];
  }
  else if (upce[6] == 4)
  {
   upca[3] = upce[3];   
   upca[4] = upce[4];
   upca[5] = 0;
   upca[6] = 0;
   upca[7] = 0;         
   upca[8] = 0;
   upca[9] = 0;
   upca[10] = upce[5];
  }
  else if ((upce[6] >= 5) && (upce[6] <= 9))
  {
   upca[3] = upce[3];   
   upca[4] = upce[4];
   upca[5] = upce[5];
   upca[6] = 0;
   upca[7] = 0;         
   upca[8] = 0;
   upca[9] = 0;
   upca[10] = upce[6];
  }
  else
  {
   strcpy(upca, "Nieprawidlowy kod UPC-E");
   return -1;   
  }
  
  //copy two first digits of producer code
  upca[1] = upce[1];
  upca[2] = upce[2];
  
  //copy system numer and chec digit
  upca[0] = upce[0];
  upca[11] = upce[7];  
  
  //control check digit
  if (checkControlDigit(upca) != 0)
  {
   strcpy(upca, "Nieprawidlowa suma kontrolna");
   return -1;   
  }  
  
  //convert digits to chars
  for (i=0; i<12; i++)
  {
   upca[i] += 48;
  }  
  for (i=0; i<8; i++)
  {
   upce[i] += 48;
  }   
  upca[12] = 0;  //null end string terminator
  
  return 0;
}


//UPC-A => UPC-E
int convertToUPCE(char* upca, char* upce)
{
  int i;
  upce[0] = 0;
  
  //check code length
  if (strlen(upca) != 12)
  {
   strcpy(upce, "Nieprawidlowa dlugosc kodu UPC-A (powinno byc 12 znakow)");
   return -1;
  }  
  
  //check if all characters are digits
  if (checkDigits(upca, 12) != 0)
  {
   strcpy(upce, "Nieprawidlowa znaki w kodzie UPC-A (powinno byc tylko cyfry)");
   return -1;  
  }  
  
  //convert chars to digits
  for (i=0; i<12; i++)
  {
   upca[i] -= 48;
  }

  //control check digit
  if (checkControlDigit(upca) != 0)
  {
   strcpy(upce, "Nieprawidlowa suma kontrolna");
   return -1;   
  }
  
  //check system number
  if ((upca[0] != 0) && (upca[0] != 1))
  {
   strcpy(upce, "Numer systemu UPC-A musi wynosic 0 badz 1");
   return -1;     
  }
  
  //convert UPC-A to UPC-E
  if ((upca[3] >= 0) && (upca[3] <= 2) &&
    (upca[4] == 0) && (upca[5] == 0) && (upca[6] == 0) && (upca[7] == 0))
  {
   upce[3] = upca[8];
   upce[4] = upca[9];
   upce[5] = upca[10];
   upce[6] = upca[3];
  }
  else if ((upca[3] >= 3) && (upca[3] <= 9) &&
    (upca[4] == 0) && (upca[5] == 0) && (upca[6] == 0) && (upca[7] == 0) && (upca[8] == 0))
  {
   upce[3] = upca[3];
   upce[4] = upca[9];
   upce[5] = upca[10];
   upce[6] = 3;
  }  
  else if ((upca[5] == 0) && (upca[6] == 0) && (upca[7] == 0) && (upca[8] == 0) && (upca[9] == 0))
  {
   upce[3] = upca[3];
   upce[4] = upca[4];
   upce[5] = upca[10];
   upce[6] = 4;  
  }  
  else if ((upca[10] >= 5) && (upca[10] <= 9) &&
    (upca[6] == 0) && (upca[7] == 0) && (upca[8] == 0) && (upca[9] == 0))
  {
   upce[3] = upca[3];
   upce[4] = upca[4];
   upce[5] = upca[5];
   upce[6] = upca[10];  
  }
  else
  {
   strcpy(upca, "Tego kodu UPC-A nie można przekonwertować do UPC-E");
   return -1;   
  }  
  
  //copy two first digits of producer code
  upce[1] = upca[1];
  upce[2] = upca[2];
  
  //copy system numer and check digit
  upce[0] = upca[0];
  upce[7] = upca[11];

  //convert digits to chars
  for (i=0; i<8; i++)
  {
   upce[i] += 48;
  }
  for (i=0; i<12; i++)
  {
   upca[i] += 48;
  }  
  upca[8] = 0;  //null end string terminator
   
  return 0;
}


int main()
{
  char upca[100];
  char upce[100];   
  int i;
  
  printf("1. UPC-A => UPCE-E\n");
  printf("2. UPC-E => UPC-A\n");
  scanf("%d", &i);
  
  if (i==1)
  {
   printf("Podaj kod UPC-A\n");
   scanf("%s", upca);
   if (convertToUPCE(upca, upce) == 0)
   {
     printf("Rownowazny kod UPC-E to %s\n", upce);
   }
   else
   {
     printf("Podany kod nie może zostac przekonwertowany\n");
     printf("%s\n", upce);     
   }
  }
  else
  {
   printf("Podaj kod UPC-E\n");
   scanf("%s", upce);  
   if (convertToUPCA(upca, upce) == 0)
   {
     printf("Rownowazny kod UPC-A to %s\n", upca);   
   }
   else
   {
     printf("Podany kod nie może zostac przekonwertowany\n");   
     printf("%s\n", upca);         
   }  
  }

  return 0;
}
Dodaj komentarz