algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

UPC-E - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 29 sierpnia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

UPCE.java:
//www.algorytm.org
//Konwersja pomiedzy UPC-A i UPC-E
//(c)2007 by Tomasz Lubinski

public class UPCE {

	//return 0 if check digit is correct, -1 otherwise
	private static boolean checkControlDigit(int upca[])
	{
	  int sum = 3 * upca[0] +
	       1 * upca[1] +
	       3 * upca[2] +
	       1 * upca[3] +
	       3 * upca[4] +
	       1 * upca[5] +
	       3 * upca[6] +
	       1 * upca[7] +
	       3 * upca[8] +
	       1 * upca[9] +
	       3 * upca[10];
	  sum %= 10;
	  sum = 10 - sum;
	  sum %= 10;
	  if (sum != upca[11])
	  {
	   return false;
	  }
	  return true;
	}
	
	//UPC-E => UPC-A
	public static String convertToUPCA(String upce_)
	{
	  int i;
	  int upce[] = new int[8];
	  int upca[] = new int[12];
	  String result = "";
	  
	  //check length of code
	  if (upce_.length() != 8)
	  {
	   return "Nieprawidlowa dlugosc kodu UPC-E (powinno byc 8 znakow)";
	  }
	  
	  //convert chars to digits
	  for (i=0; i<8; i++)
	  {
	   upce[i] = Integer.parseInt(""+upce_.charAt(i));
	  }  

	  //check system number
	  if ((upce[0] != 0) && (upce[0] != 1))
	  {
	   return "Numer systemu UPC-A musi wynosic 0 badz 1";
    
	  }

	  //convert UPC-E to UPC-A
	  if ((upce[6] >= 0) && (upce[6] <= 2))
	  {
		 upca[3] = upce[6];   
	   upca[4] = 0;
	   upca[5] = 0;
	   upca[6] = 0;
	   upca[7] = 0;
	   upca[8] = upce[3];
	   upca[9] = upce[4];
	   upca[10] = upce[5];
	  }
	  else if ((upce[6] == 3) && (upce[3] >= 3) && (upce[3] <= 9))
	  {
	   upca[3] = upce[3];   
	   upca[4] = 0;
	   upca[5] = 0;
	   upca[6] = 0;
	   upca[7] = 0;
	   upca[8] = 0;
	   upca[9] = upce[4];
	   upca[10] = upce[5];
	  }
	  else if (upce[6] == 4)
	  {
	   upca[3] = upce[3];   
	   upca[4] = upce[4];
	   upca[5] = 0;
	   upca[6] = 0;
	   upca[7] = 0;         
	   upca[8] = 0;
	   upca[9] = 0;
	   upca[10] = upce[5];
	  }
	  else if ((upce[6] >= 5) && (upce[6] <= 9))
	  {
	   upca[3] = upce[3];   
	   upca[4] = upce[4];
	   upca[5] = upce[5];
	   upca[6] = 0;
	   upca[7] = 0;         
	   upca[8] = 0;
	   upca[9] = 0;
	   upca[10] = upce[6];
	  }
	  else
	  {
		 return "Nieprawidlowy kod UPC-E";   
	  }
	  
	  //copy two first digits of producer code
	  upca[1] = upce[1];
	  upca[2] = upce[2];
	  
	  //copy system numer and chec digit
	  upca[0] = upce[0];
	  upca[11] = upce[7];  
	  
	  //control check digit
	  if (checkControlDigit(upca) != true)
	  {
		 return "Nieprawidlowa suma kontrolna";   
	  }  
	  
	  //convert digits to chars
	  for (i=0; i<12; i++)
	  {
	   result += upca[i];
	  }  
	  
	  return result;
	}
	
  //	UPC-A => UPC-E
	public static String convertToUPCE(String upca_)
	{
	  int i;
	  int upce[] = new int[8];
	  int upca[] = new int[12];	
	  String result = "";
	  
	  //check code length
	  if (upca_.length() != 12)
	  {
	   return "Nieprawidlowa dlugosc kodu UPC-A (powinno byc 12 znakow)";
	  }  
	  
   //convert chars to digits
	  for (i=0; i<12; i++)
	  {
	   upca[i] = Integer.parseInt(""+upca_.charAt(i));
	  }

	  //control check digit
	  if (checkControlDigit(upca) != true)
	  {
		 return "Nieprawidlowa suma kontrolna";   
	  }
	  
	  //check system number
	  if ((upca[0] != 0) && (upca[0] != 1))
	  {
		 return "Numer systemu UPC-A musi wynosic 0 badz 1";
	  }
	  
	  //convert UPC-A to UPC-E
	  if ((upca[3] >= 0) && (upca[3] <= 2) &&
	    (upca[4] == 0) && (upca[5] == 0) && (upca[6] == 0) && (upca[7] == 0))
	  {
	   upce[3] = upca[8];
	   upce[4] = upca[9];
	   upce[5] = upca[10];
	   upce[6] = upca[3];
	  }
	  else if ((upca[3] >= 3) && (upca[3] <= 9) &&
	    (upca[4] == 0) && (upca[5] == 0) && (upca[6] == 0) && (upca[7] == 0) && (upca[8] == 0))
	  {
	   upce[3] = upca[3];
	   upce[4] = upca[9];
	   upce[5] = upca[10];
	   upce[6] = 3;
	  }  
	  else if ((upca[5] == 0) && (upca[6] == 0) && (upca[7] == 0) && (upca[8] == 0) && (upca[9] == 0))
	  {
	   upce[3] = upca[3];
	   upce[4] = upca[4];
	   upce[5] = upca[10];
	   upce[6] = 4;  
	  }  
	  else if ((upca[10] >= 5) && (upca[10] <= 9) &&
	    (upca[6] == 0) && (upca[7] == 0) && (upca[8] == 0) && (upca[9] == 0))
	  {
	   upce[3] = upca[3];
	   upce[4] = upca[4];
	   upce[5] = upca[5];
	   upce[6] = upca[10];  
	  }
	  else
	  {
		 return "Tego kodu UPC-A nie można przekonwertować do UPC-E";   
	  }  
	  
	  //copy two first digits of producer code
	  upce[1] = upca[1];
	  upce[2] = upca[2];
	  
	  //copy system numer and check digit
	  upce[0] = upca[0];
	  upce[7] = upca[11];

	  //convert digits to chars
	  for (i=0; i<8; i++)
	  {
	   result += upce[i];
	  }
	   
	  return result;
	}
	

	

	
	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		  String upca;
		  String upce;   
		  int i;
		  
		  System.out.println("1. UPC-A => UPCE-E");
		  System.out.println("2. UPC-E => UPC-A");
		  i = Console.readInt("");
		  
		  if (i==1)
		  {
			 System.out.println("Podaj kod UPC-A");
		   upca = Console.readString();
		   upce = convertToUPCE(upca);
		   System.out.println("Rownowazny kod UPC-E to:");
		   System.out.println(upce);
		  }
		  else
		  {
			 System.out.println("Podaj kod UPC-E");
		   upce = Console.readString();  
		   upca = convertToUPCA(upce);
		   System.out.println("Rownowazny kod UPC-A to:");
		   System.out.println(upca);
		  }
	}

}
Dodaj komentarz