algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Flood fill - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Andrzej Borucki, 22 lutego 2012 21:30
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

FloodFill/Form1.cs:
// Algorytm FloodFill
// Andrzej Borucki BSD License
// www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    /// <summary>
    /// Zainicjuj formularz
    /// </summary>
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Bitmap bmp = new Bitmap(pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);
      pictureBox1.Image = bmp;
      ToolTip button1ToolTip = new ToolTip();
      button1ToolTip.SetToolTip(button1, "Standardowa metoda rekurencyjna");
      DrawText();
    }

    /// <summary>
    /// Wypisz litere "A"
    /// </summary>
    private void DrawText()
    {
      Bitmap bitmap = (Bitmap)pictureBox1.Image;
      Graphics g = Graphics.FromImage(bitmap);
      g.Clear(Color.White);
      using (Font myFont = new Font("Times New Roman", 100))
      {
        g.DrawString("A", myFont, Brushes.Black, new PointF(0, 0));
      }
      g.Dispose();
      pictureBox1.Invalidate();
    }

    /// <summary>
    /// Szuka pierwszego czarnego piksela
    /// </summary>
    /// <returns>Wspolrzedne pierwszego czarnego piksela</returns>
    private Point FindFirstBlack()
    {
      Bitmap bitmap = (Bitmap)pictureBox1.Image;
      for (int y = 0; y < bitmap.Height; y++)
        for (int x = 0; x < bitmap.Width; x++)
        {
          Color cl = bitmap.GetPixel(x, y);
          if ((cl.R == 0) && (cl.G == 0) && (cl.B == 0)) return new Point(x, y);
        }
      return new Point(0, 0);
    }

    /// <summary>
    /// 8-kierunkowy reukrencyjny algorytm FloodFill
    /// </summary>
    private void FloodFill(int x,int y)
    {
      Bitmap bitmap = (Bitmap)pictureBox1.Image;
      if ((x < 0) || (y < 0) || (x >= bitmap.Width) || (y >= bitmap.Height)) return; //punkt x,y leży poza granicami
      Color cl = bitmap.GetPixel(x,y);
      if ((cl.R != 0) || (cl.G != 0) || (cl.B != 0)) return; //kolor x,y różny od koloru który chcemy zmieniać
      bitmap.SetPixel(x,y,Color.FromArgb(255,255,0,0));      
      Thread.Sleep(10);    //zatrzymaj watek na 10 ms. tak by uzytkownik widzial dzialanie algorytmu
      pictureBox1.Refresh();  //odswiez wyglad obrazka
      FloodFill(x, y - 1);   // wołanie procedury dla punktu powyżej    
      FloodFill(x + 1, y - 1); // dla punktu po ukosie prawo-powyżej
      FloodFill(x + 1, y);   // dla punktu z prawej strony
      FloodFill(x + 1, y + 1); // dla punktu po ukosie prawo-poniżej
      FloodFill(x, y + 1);   // dla punktu poniżej
      FloodFill(x - 1, y + 1); // dla punktu po ukosie lewo-poniżej
      FloodFill(x - 1, y);   // dla punktu z lewej strony
      FloodFill(x - 1, y - 1); // dla punktu po ukosie lewo-powyżej
    }

    /// <summary>
    /// Obsluga klikniecia buttona - rozpocznij wypelnianie
    /// </summary>
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.Enabled = false;
      DrawText();         //wypisz litere A
      Point p = FindFirstBlack(); //znajdz pierwszy czarny piksel na obrazku
      FloodFill(p.X, p.Y);    //wypelnij wszystkie czarne piskele
      button1.Enabled = true;
    }
  }
}
Komentarze
photo
+2 # Joey 2012-10-25 16:10
W języku c# rekurencja źle się kończy. W przypadku gdy zagnieżdża się wiele razy wyskakuje błąd. Gorąco odradzam stosowania tej metody!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
photo
+1 # Borneq 2014-07-24 12:22
Jednak flood fill się przydaje, np. gdy mamy nieregularne spójne obszary, które mamy wyszukać na obrazie. Rekurencyjny floodfill bardzo obciążą stos, ale przygotowuję wkrótce iteracyjny algorytm floodfill.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
photo
+3 # Ryszard1960 2019-04-30 12:21
Czy przygotowałeś już odpowiedni algorytm?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz