algorytm.org

Implementacja w JavaScriptBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Flood fill - Implementacja w JavaScript
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 22 lutego 2012 21:31
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

flood_fill.js:
//Flood fill
//(c) 2011 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

/* Data of the image */
var imageData;
var width, height;
var R, G, B;
var RtoFill, GtoFill, BtoFill;

/* Flood fill */
function floodFill(x, y, type)
{
	var canvas = document.getElementById("canvas");
	var ctx = canvas.getContext("2d");

	RtoFill = imageData.data[(y*width+x)*4+0];
	GtoFill = imageData.data[(y*width+x)*4+1];
	BtoFill = imageData.data[(y*width+x)*4+2];
	
	// do not fill if already filled with this color
	if (RtoFill == R && GtoFill == G && BtoFill == B)
		return;

	if (type == 4)
	{
		//call flood fill with four directions
		floodFill4(x, y);
	}
	else
	{
		//call flood fill with eight directions
		floodFill8(x, y);
	}
	
	// copy the image data back onto the canvas
	ctx.putImageData(imageData, 0, 0);
}

/* Flood fill algorithm with 4 directions */
function floodFill4(x, y)
{
  if (x<0 || x>=width || y<0 || y>=height)
  {
   //outside image
   return;
  }

  if (imageData.data[(y*width+x)*4+0] != RtoFill || 
    imageData.data[(y*width+x)*4+1] != GtoFill ||
    imageData.data[(y*width+x)*4+2] != BtoFill)
  {
   //not color to fill
   return;
  }
  
  //fill with color
  imageData.data[(y*width+x)*4+0] = R;
  imageData.data[(y*width+x)*4+1] = G;
  imageData.data[(y*width+x)*4+2] = B;
  
  //call in four new directions
  floodFill4(x-1, y );
  floodFill4(x+1, y );
  floodFill4(x , y-1);  
  floodFill4(x , y+1);
}

/* Flood fill algorithm with 8 directions */
function floodFill8(x, y)
{
  if (x<0 || x>=width || y<0 || y>=height)
  {
   //outside image
   return;
  }

  if (imageData.data[(y*width+x)*4+0] != RtoFill || 
    imageData.data[(y*width+x)*4+1] != GtoFill ||
    imageData.data[(y*width+x)*4+2] != BtoFill)
  {
   //not color to fill
   return;
  }
  
  //fill with color
  imageData.data[(y*width+x)*4+0] = R;
  imageData.data[(y*width+x)*4+1] = G;
  imageData.data[(y*width+x)*4+2] = B;
  
  //call in eight new directions
  floodFill8(x-1, y );
  floodFill8(x-1, y+1);
  floodFill8(x , y+1);
  floodFill8(x+1, y+1);
  floodFill8(x+1, y );
  floodFill8(x+1, y-1);
  floodFill8(x , y-1);
  floodFill8(x-1, y-1);
}

/* load image pointed by param_file to canvas */
function loadImage(imgSrc) 
{
	var canvas = document.getElementById("canvas");
	var ctx = canvas.getContext("2d");
	
	// add file:// if user specified local path
	if (imgSrc.indexOf("//") == -1 && imgSrc.indexOf(".") != 0) 
	{
		imgSrc = "file:///" + imgSrc;
	}
	
	// load file into canvas
	var img = new Image();
 	img.onload = function(){
		width = img.width;
		height = img.height;
 		canvas.width = width;
 		canvas.height = height;
  		ctx.drawImage(img,0,0);
		// get image data
		try 
		{
  			imageData = ctx.getImageData(0, 0, width, height);
 		} catch(e) 
 		{
 			netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalBrowserRead");
 			imageData = ctx.getImageData(0, 0, width, height);
 		}
 	}
 	img.src = imgSrc;
}
Dodaj komentarz