algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Kreślenie odcinków - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Andrzej Borucki, 10 stycznia 2012 19:23
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

BresenhamLine/WriteableBitmapDrawer.cs:
//Andrzej Borucki
//www.algorytm.org
//Algorytm kreslenia odcinkow
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Media.Imaging;

namespace BresenhamLine
{
  class WriteableBitmapDrawer
  {
    WriteableBitmap writeableBitmap;
    IntPtr backBuffer;
    public WriteableBitmapDrawer(WriteableBitmap writeableBitmap)
    {
      this.writeableBitmap = writeableBitmap;
      backBuffer = writeableBitmap.BackBuffer;
    }
    
    public unsafe void SetPixel(int x, int y, int color)
    {
      byte* p = (byte*)backBuffer + y * writeableBitmap.BackBufferStride+ x*4;        
      *((int*)p) = color;
    }

    //http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_Bresenhama
    unsafe public void FirstBresenham(int x1, int y1, int x2, int y2, int color)
    {
     int d, dx, dy, ai, bi, xi, yi;     
     int x = x1, y = y1;
     // determining the direction of drawing
     if (x1 < x2)
     { 
       xi = 1;       
       dx = x2 - x1;
     } 
     else
     { 
       xi = -1;       
       dx = x1 - x2;
     }
     // determining the direction of drawing
     if (y1 < y2)
     { 
       yi = 1;       
       dy = y2 - y1;
     } 
     else
     { 
       yi = -1;       
       dy = y1 - y2;
     }
     // first pixel
     SetPixel(x, y, color);
     
     // the leading axis OX
     if (dx > dy)
     {
       ai = (dy - dx) * 2;
       bi = dy * 2;
       d = bi - dx;
       // loop for x 
       while (x != x2)
       {
         // factor test
         if (d >= 0)
         { 
           x += xi;           
           y += yi;           
           d += ai;
         } 
         else
         {
           d += bi;
           x += xi;           
         }
         SetPixel(x, y, color);
       }
     }
     // the leading axis OY
     else
     { 
       ai = ( dx - dy ) * 2;
       bi = dx * 2;
       d = bi - dy;
       // loop for y
       while (y != y2)
       { 
         // factor test
         if (d >= 0)
         { 
           x += xi;           
           y += yi;           
           d += ai;
         }
         else
         {
           d += bi;
           y += yi;           
         }
         SetPixel(x, y, color);
       }
     }
    }

    //poprzednia wersja po optymalizacji
    unsafe public void Bresenham(int x1, int y1, int x2, int y2, int color)
    {
      int d, dx, dy, ai, bi, xi, yi;
      int pxi, pyi;
      int x = x1, y = y1;
      // determining the direction of drawing
      if (x1 < x2)
      {
        xi = 1;
        pxi = 4;
        dx = x2 - x1;
      }
      else
      {
        xi = -1;
        pxi = -4;
        dx = x1 - x2;
      }
      // determining the direction of drawing
      if (y1 < y2)
      {
        yi = 1;
        pyi = writeableBitmap.BackBufferStride;
        dy = y2 - y1;
      }
      else
      {
        yi = -1;
        pyi = -writeableBitmap.BackBufferStride;
        dy = y1 - y2;
      }
      // first pixel
      //SetPixel(x, y, color);
      byte* p = (byte*)backBuffer + y * writeableBitmap.BackBufferStride + x * 4;
      *((int*)p) = color;
      // the leading axis OX
      if (dx > dy)
      {
        ai = (dy - dx) * 2;
        bi = dy * 2;
        d = bi - dx;
        // loop for x 
        while (x != x2)
        {
          // factor test
          if (d >= 0)
          {
            x += xi;
            p += pxi;
            y += yi;
            p += pyi;
            d += ai;
          }
          else
          {
            d += bi;
            x += xi;
            p += pxi;
          }
          //SetPixel(x, y, color);         
          *((int*)p) = color;
        }
      }
      // the leading axis OY
      else
      {
        ai = (dx - dy) * 2;
        bi = dx * 2;
        d = bi - dy;
        // loop for y
        while (y != y2)
        {
          // factor test
          if (d >= 0)
          {
            x += xi;
            p += pxi;
            y += yi;
            p += pyi;
            d += ai;
          }
          else
          {
            d += bi;
            y += yi;
            p += pyi;
          }
          //SetPixel(x, y, color);
          *((int*)p) = color;
        }
      }
    }
  }
}
Dodaj komentarz