algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Snake - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 19
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Dominik Goździuk, 05 stycznia 2012 13:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Snake/Widok.java:
import javax.swing.JPanel;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Toolkit;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.Icon;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.Image;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.Timer;

class Widok extends JPanel implements ActionListener {
	
	private Image head;
	private Image dot;
	private Image apple;
	private Image cegla;
	private int apple_x;
	private int apple_y;
	private final int WYSOKOSC = 350;
	private final int SZEROKOSC = 380;
	private final int DELAY = 150;
	private ArrayList<Integer> x,y;
	static int dots;
	static Timer timer;
	private boolean left = true;
	private boolean right = false;
	private boolean up = false;
	private boolean down = false;
	private int tmp = 0;
	static boolean status = true;
	static int wynik = 0;
	
	public Widok() {
		
		addKeyListener(new KAdapter());
		
		setBackground(Color.black);
		
		ImageIcon ih = new ImageIcon(this.getClass().getResource("head.jpg"));
		head = ih.getImage();
		
		ImageIcon ib = new ImageIcon(this.getClass().getResource("body.jpg"));
		dot = ib.getImage();
		
		ImageIcon ia = new ImageIcon(this.getClass().getResource("apple.jpg"));
		apple = ia.getImage();
		
		ImageIcon ic = new ImageIcon(this.getClass().getResource("cegla2.jpg"));
		cegla = ic.getImage();
		
		setFocusable(true);
		initGame();
	}
	
	public void initGame() {
		x = new ArrayList<Integer>();
		y = new ArrayList<Integer>();
		
		dots = 3;
		
		for (int i = 0; i < dots; i++) {
			x.add(180 + i*10);
			y.add(180);
		}
		
		locateApple();
		
		timer = new Timer(DELAY, this);
	}
		
	public void paint(Graphics g) {
		super.paint(g);
		
		if (status) {
			g.drawImage(apple, apple_x, apple_y, this);
			
			for (int i = 0; i < dots; i++) {
				if (i == 0)
					g.drawImage(head, x.get(i), y.get(i), this);
				else
					g.drawImage(dot, x.get(i), y.get(i), this);
			}
		}
		
		for (int i = 0; i <= 390; i += 10) {
			g.drawImage(cegla, i, 0, this);
			g.drawImage(cegla, i, 360, this);
		}
		
		for (int i = 10; i < 360; i += 10) {
			g.drawImage(cegla, 0, i, this);
			g.drawImage(cegla, 390, i, this);
		}
	}
	
	public void checkCollision() {
		
		for(int i=1; i<dots; i++){
				if((x.get(i).equals(x.get(0))) && (y.get(i).equals(y.get(0)))) {
					status = false;
					break;
				}
			}
		
		if (x.get(0) > SZEROKOSC)
			status = false;
			
		if (x.get(0) < 10)
			status = false;
			
		if (y.get(0) > WYSOKOSC)
			status = false;
			
		if (y.get(0) < 10)
			status = false;
	}
	
	public void move() {
		
		for (int i = dots-1; i > 0; i--) {
			x.set(i, x.get(i-1));
			y.set(i, y.get(i-1));
		}
		
		if (left) {
			tmp = x.get(0);
			x.set(0, tmp-10);
		}
		if (right) {
			tmp = x.get(0);
			x.set(0, tmp+10);
		}
		if (up) {
			tmp = y.get(0);
			y.set(0, tmp-10);
		}
		if (down) {
			tmp = y.get(0);
			y.set(0, tmp+10);
		}
			
	}
	
	public void locateApple() {
		boolean bl = true;
		while (bl) {
			int r = (int) (Math.random()*38+1);
			apple_x = r*10;
			r = (int) (Math.random()*35+1);
			apple_y = r*10;
			
			if ((x.contains(apple_x)) && (y.contains(apple_y)))
				continue;
			else
				bl = false;
		}
	}
	
	public void checkApple() {
		if ((x.get(0) == apple_x) && (y.get(0) == apple_y)) {
			++dots;
			wynik += 10;
			Snake.wynik.setText(String.valueOf(wynik));
			
			x.add(x.get(1));
			y.add(y.get(1));
			
			locateApple();
		}
	}
	
	public void actionPerformed(ActionEvent e) {
		if (status) {
			checkApple();
			checkCollision();
			move();
			repaint();
		}
		else {
			timer.stop();
			x.clear();
			y.clear();
			dots = 3;
			
			for (int i = 0; i < dots; i++) {
				x.add(180 + i*10);
				y.add(180);
			}
			
			status = true;
			left = true;
			right = false;
			up = false;
			down = false;
			
			Snake.start.setEnabled(true);
			Snake.wyniki.setEnabled(true);
			
			repaint();
			
			KoniecGry koniec = new KoniecGry();
		}
	}
	
	private class KAdapter extends KeyAdapter {

    public void keyPressed(KeyEvent e) {

      int key = e.getKeyCode();

      if ((key == KeyEvent.VK_LEFT) && (!right)) {
        left = true;
        up = false;
        down = false;
      }

      if ((key == KeyEvent.VK_RIGHT) && (!left)) {
        right = true;
        up = false;
        down = false;
      }

      if ((key == KeyEvent.VK_UP) && (!down)) {
        up = true;
        right = false;
        left = false;
      }

      if ((key == KeyEvent.VK_DOWN) && (!up)) {
        down = true;
        right = false;
        left = false;
      }
    }
  }
}

Snake/Snake.java:
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.Point;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.Insets;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.Label;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.Color;
import javax.swing.ImageIcon;

public class Snake extends JFrame {
	
	static JButton start;
	static JButton wyniki;
	private JButton zakoncz;
	private JLabel wynikTekst;
	static JLabel wynik;
	private JLabel obraz;
	
	public Snake() {
		
		super("Snake");
		setSize(500, 400);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setLayout(null);
		setResizable(false);
		setLocation(new Point(240, 120));
		
		Insets insets = new Insets(1,1,1,1);
		
		start = new JButton("Start");
		start.setMargin(insets);
		start.setFocusable(false);
		start.setBounds(407, 90, 80, 30);
		start.addActionListener(new Start());
		
		wyniki = new JButton("Wyniki");
		wyniki.setMargin(insets);
		wyniki.setFocusable(false);
		wyniki.setBounds(407, 130, 80, 30);
		wyniki.addActionListener(new WynikiZ());
		
		zakoncz = new JButton("Zakończ");
		zakoncz.setMargin(insets);
		zakoncz.setFocusable(false);
		zakoncz.setBounds(407, 170, 80, 30);
		zakoncz.addActionListener(new Zakoncz());
		
		wynikTekst = new JLabel("Wynik:");
		wynikTekst.setBounds(406, 30, 40, 30);
		
		wynik = new JLabel("0");
		wynik.setBounds(450, 30, 42, 30);
		
		obraz = new JLabel(new ImageIcon("waz.jpg"));
		obraz.setBounds(401, 210, 92, 161);
		
		Widok widok = new Widok();
		widok.setBounds(0, 0, 400, 372);
		
		add(widok);
		add(start);
		add(wyniki);
		add(wynikTekst);
		add(zakoncz);
		add(obraz);
		add(wynik);
		
		setVisible(true);
	}
	
	private class Zakoncz implements ActionListener {
		public void actionPerformed(ActionEvent e) {
			Widok.timer.stop();
			dispose();
		}
	}
	
	private class Start implements ActionListener {
		public void actionPerformed(ActionEvent e) {
			start.setEnabled(false);
			wyniki.setEnabled(false);
			Widok.timer.start();
		}
	}
	
	private class WynikiZ implements ActionListener {
		public void actionPerformed(ActionEvent e) {
			OknoWyniki ow = new OknoWyniki();
		}
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		new Snake();
	}
}
Dodaj komentarz