algorytm.org

Implementacja w C#



Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki






Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm Sierra 2-4A (Filter Lite) - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 29 października 2019 22:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Sierra2_4A/Form1.cs:
//Algorytm Sierra 2-4A (Filter Lite)
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace Sierra2_4A
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    /// <summary>
    /// Obraz zrodlowy
    /// </summary>
    private Image source;

    /// <summary>
    /// Przesuniecie zeby uniknac ujemnych indeksow w tablicy bledow
    /// </summary>
    private const int shift = 1;

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      source = null;
      InitializeComponent();
    }

    /// <summary>
    /// Wczytaj obraz
    /// </summary>
    private void wczytaj_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
      dlg.Title = "Otwórz obraz";
      dlg.Filter = "pliki jpg (*.jpg)|*.jpg";
      if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        source = new Bitmap(dlg.OpenFile());

        picture.Image = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        picture.Height = picture.Image.Height;
        picture.Width = picture.Image.Width;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(Math.Max(picture.Width + 32, 374), picture.Height + 155);
      }
      dlg.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Aproksymacja półtonowa - przetwarzenie progowe
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void Simple_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Nie rob nic jezeli obraz jest jeszcze niewczytany
      if (source == null)
      {
        return;
      }

      //Sprawdz format obrazu - sprawdz czy obraz zawiera 3 kanały - RGB
      if (picture.Image.PixelFormat != PixelFormat.Format24bppRgb)
      {
        MessageBox.Show("Nieobsługiwany format pliku!", "Bład", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      //Kopiuj obrazek zrodlowy
      Bitmap bitmap = (Bitmap)source.Clone();
      picture.Image = bitmap;

      //Pobierz wartosc wszystkich punktow obrazu
      BitmapData bmpData = bitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0, picture.Width, picture.Height), ImageLockMode.ReadWrite, bitmap.PixelFormat);
      byte[] pixelValues = new byte[bmpData.Stride * picture.Height];
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(bmpData.Scan0, pixelValues, 0, pixelValues.Length);

      //Odczytaj wartosc progu
      int threshold = int.Parse(this.threshold.Text);

      //Dla kolejnych punktow obrazu
      for (int i = 0; i < pixelValues.Length / 3; i++)
      {

        //Wartosci kolorow zapisane sa w kolejnosci Blue, Green, Red
        //Odczytaj wartosc punktu (zamien na odcienie szarosci)
        byte value = (byte)(0.299 * pixelValues[3 * i + 2] +
                  0.587 * pixelValues[3 * i + 1] +
                  0.114 * pixelValues[3 * i]);

        if (value > threshold)
        {
          //wartosc punktu wieksza od progu - zamien na kolor bialy
          pixelValues[3 * i] = 255;
          pixelValues[3 * i + 1] = 255;
          pixelValues[3 * i + 2] = 255;
         }
         else
         {
           //wartosc punktu nie wieksza od progu - zamien na kolor czarny
           pixelValues[3 * i] = 0;
           pixelValues[3 * i + 1] = 0;
           pixelValues[3 * i + 2] = 0;
         }
      }

      //Wczytaj przetworzony obraz
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(pixelValues, 0, bmpData.Scan0, pixelValues.Length);
      bitmap.UnlockBits(bmpData);
      picture.Refresh();
    }

    /// <summary>
    /// Algorytm Sierra 2-4A (Filter Lite)
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void Sierra2_4A_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Nie rob nic jezeli obraz jest jeszcze niewczytany
      if (source == null)
      {
        return;
      }

      //Sprawdz format obrazu - sprawdz czy obraz zawiera 3 kanały - RGB
      if (picture.Image.PixelFormat != PixelFormat.Format24bppRgb)
      {
        MessageBox.Show("Nieobsługiwany format pliku!", "Bład", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      //Kopiuj obrazek zrodlowy
      Bitmap bitmap = (Bitmap)source.Clone();
      picture.Image = bitmap;

      //Pobierz wartosc wszystkich punktow obrazu
      BitmapData bmpData = bitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0, picture.Width, picture.Height), ImageLockMode.ReadWrite, bitmap.PixelFormat);
      byte[] pixelValues = new byte[bmpData.Stride * picture.Height];
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(bmpData.Scan0, pixelValues, 0, pixelValues.Length);

      //Odczytaj wartosc progu
      int threshold = int.Parse(this.threshold.Text);

      //Utworz tablice bledow
      double[,] errors = new double[(bmpData.Stride / 3) + 2, picture.Height + 1];

      //Dla kolejnych punktow obrazu
      for (int i = 0; i < pixelValues.Length / 3; i++)
      {
        int error;
        int x = i % (bmpData.Stride / 3); //wspolrzedna x kolejnego punktu
        int y = i / (bmpData.Stride / 3); //wspolrzedna y kolejnego punktu

        //Wartosci kolorow zapisane sa w kolejnosci Blue, Green, Red
        //Odczytaj wartosc punktu (zamien na odcienie szarosci)
        int value = (int)(0.299 * pixelValues[3 * i + 2] +
                 0.587 * pixelValues[3 * i + 1] +
                 0.114 * pixelValues[3 * i]);
        value += (int)errors[x + shift, y];

        if (value > threshold)
        {
          //wartosc punktu wieksza od progu - zamien na kolor bialy
          pixelValues[3 * i] = 255;
          pixelValues[3 * i + 1] = 255;
          pixelValues[3 * i + 2] = 255;
          error = value - 255;
        }
        else
        {
          //wartosc punktu nie wieksza od progu - zamien na kolor czarny
          pixelValues[3 * i] = 0;
          pixelValues[3 * i + 1] = 0;
          pixelValues[3 * i + 2] = 0;
          error = value;
        }

        //rozpropaguj blad zgodnie z algorytmem Sierra 2-4A (Filter Lite)
        errors[x + 1 + shift, y] += (error * 2.0 / 4.0);
        errors[x - 1 + shift, y + 1] += (error * 1.0 / 4.0);
        errors[x + shift,   y + 1] += (error * 1.0 / 4.0);
      }

      //Wczytaj przetworzony obraz
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(pixelValues, 0, bmpData.Scan0, pixelValues.Length);
      bitmap.UnlockBits(bmpData);
      picture.Refresh();
    }
  }
}
Dodaj komentarz