algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Anaglify - tworzenie obrazów 3D - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 7
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 24 lutego 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

3D Anaglify - C++/anaglyph.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------
// Anaglify - tworzenie obrazow 3D
// www.algorytm.org
// (c) 2009 by Tomasz Lubinski

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "anaglyph.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
  int lr, lg, lb;
  int rr, rg, rb;
  int r, g, b;
  Byte *lP, *rP, *lrP, *rrP, *P;
  int i, j;

  left->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;
  right->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;

  left_result->Canvas->Rectangle(0, 0, left_result->Width, left_result->Height);
  left_result->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;

  right_result->Canvas->Rectangle(0, 0, right_result->Width, right_result->Height);
  right_result->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;

  result->Canvas->Rectangle(0, 0, result->Width, result->Height);
  result->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;

  for (int i=0; i<left->Picture->Bitmap->Height; i++)
  {
   lP = (Byte *)left->Picture->Bitmap->ScanLine[i];
   rP = (Byte *)right->Picture->Bitmap->ScanLine[i];
   lrP = (Byte *)left_result->Picture->Bitmap->ScanLine[i];
   rrP = (Byte *)right_result->Picture->Bitmap->ScanLine[i];
   P = (Byte *)result->Picture->Bitmap->ScanLine[i];
   for (int j=0; j<left->Picture->Bitmap->Width; j++)
   {
     /* get RGB from left eye */
     lb = *lP; *lP++;
     lg = *lP; *lP++;
     lr = *lP; *lP++; *lP++;

     /* get RGB from right eye */
     rb = *rP; *rP++;
     rg = *rP; *rP++;
     rr = *rP; *rP++; *rP++;

     if (method_mono->Checked)
     {
      r = (int)((double)lr*0.299+(double)lg*0.587+(double)lb*0.114);
      g = (int)((double)rr*0.299+(double)rg*0.587+(double)rb*0.114);
      b = (int)((double)rr*0.299+(double)rg*0.587+(double)rb*0.114);
     }
     else if (method_ps->Checked)
     {
      r = lr;
      g = rg;
      b = rb;
     }
     else if (method_psM->Checked)
     {
      r = (int)((double)lr*0.299+(double)lg*0.587+(double)lb*0.114);;
      g = rg;
      b = rb;
     }
     else
     {
      r = (int)(0.456100*(double)lr +
           0.500484*(double)lg +
           0.176381*(double)lb -
           0.0434706*(double)rr -
           0.0879388*(double)rg -
           0.00155529*(double)rb);
	  if (r > 255) r = 255;
      else if (r < 0) r = 0;

 	  g = (int)(-0.0400822*(double)lr -
           0.0378246*(double)lg -
           0.0157589*(double)lb +
           0.378476*(double)rr +
           0.73364*(double)rg -
           0.0184503*(double)rb);
	  if (g > 255) g = 255;
      else if (g < 0) g = 0;

 	  b = (int)(-0.0152161*(double)lr -
           0.0205971*(double)lg -
           0.00546856*(double)lb -
           0.0721527*(double)rr -
           0.112961*(double)rg +
           1.2264*(double)rb);
	  if (b > 255) b = 255;
      else if (b < 0) b = 0;
     }

     /* show result for left eye */
     *lrP = 0; lrP++;
     *lrP = 0; lrP++;
     *lrP = r; lrP++; lrP++;

     /* show result for right eye */
     *rrP = b; rrP++;
     *rrP = g; rrP++;
     *rrP = 0; rrP++; rrP++;

     /* show result for both eyes */
     *P = b; P++;
     *P = g; P++;
     *P = r; P++; P++;
   }
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------

Dodaj komentarz