algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Dithering dla obrazów kolorowych - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 30 lipca 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Dithering - C++/Unit1.cpp:
//Tomasz Lubiński (C) 2009
// www.algorytm.org
//Algorytmy Ditheringu
//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
typedef struct Pixel
{
  Byte b;
  Byte g;
  Byte r;
  Byte reserved;
} TPixel;


/* by uniknac indeksow mniejszych od zera w tablicy bledow */
#define SHIFT 3

/* zmienne potrzebne w trakcie obliczen */
TPixel colors[16];
float eb[253][232], eg[253][232], er[253][232];

float dif[11][3][6] =
{
  {
   {0,    0,    0,    0,    7.0/16.0, 0},
   {0,    0,    3.0/16.0, 5.0/16.0, 1.0/16.0, 0},
   {0,    0    , 0,    0,    0,    0}
  },
  {
   {0,    0,    0,    0,    7.0/48.0, 5.0/48.0},
   {0,    3.0/48.0, 5.0/48.0, 7.0/48.0, 5.0/48.0, 3.0/48.0},
   {0,    1.0/48.0, 3.0/48.0, 5.0/48.0, 3.0/48.0, 1.0/48.0}
  },
  {
   {0,    0,    0,    0,    8.0/42.0, 4.0/42.0},
   {0,    2.0/42.0, 4.0/42.0, 8.0/42.0, 4.0/42.0, 2.0/42.0},
   {0,    1.0/42.0, 2.0/42.0, 4.0/42.0, 2.0/42.0, 1.0/42.0}
  },
  {
   {0,    0,    0,    0,    8.0/32.0, 4.0/32.0},
   {0,    2.0/32.0, 4.0/32.0, 8.0/32.0, 4.0/32.0, 2.0/32.0},
   {0,    0    , 0,    0,    0,    0}
  },
  {
   {0,    0,    0,    0,    7.0/16.0, 0},
   {0,    1.0/16.0, 3.0/16.0, 5.0/16.0, 0,    0},
   {0,    0    , 0,    0,    0,    0}
  },
  {
   {0,    0,    0,    0,    5.0/32.0, 3.0/32.0},
   {0,    2.0/32.0, 4.0/32.0, 5.0/32.0, 4.0/32.0, 2.0/32.0},
   {0,    0    , 2.0/32.0, 3.0/32.0, 2.0/32.0, 0}
  },
  {
   {0,    0,    0,    0,    4.0/16.0, 3.0/16.0},
   {0,    1.0/16.0, 2.0/16.0, 3.0/16.0, 2.0/16.0, 1.0/16.0},
   {0,    0    , 0,    0,    0,    0}
  },
  {
   {0,    0,    0,    0,    2.0/4.0, 0},
   {0,    0,    1.0/4.0, 1.0/4.0, 0,    0},
   {0,    0    , 0,    0,    0,    0}
  },
  {
   {0,    0,    0,    0,    1.0/8.0, 1.0/8.0},
   {0,    0,    1.0/8.0, 1.0/8.0, 1.0/8.0, 0},
   {0,    0,    0,    1.0/8.0, 0,    0}
  },
  {
   {0,    0,    0,    0,    4.0/8.0, 0},
   {0,    1.0/8.0, 1.0/8.0, 2.0/8.0, 0,    0},
   {0,    0,    0,    0,    0,    0}
  },
  {
   {0,    0,    0,    0,    8.0/16.0, 0},
   {1.0/16.0, 1.0/16.0, 2.0/16.0, 4.0/16.0, 0,    0},
   {0,    0,    0,    0,    0,    0}
  }
};

//---------------------------------------------------------------------------
//pobiera kolory zdefiniowane przez uzytkownika
void getColors()
{
  int n, i;

  for (i=0; i<Form1->ComponentCount; i++)
  {
   if (Form1->Components[i]->Name.SubString(0, 5) =="Shape")
   {
     n = StrToInt(Form1->Components[i]->Name.SubString(6, 2)) - 1;
     colors[n].b = GetBValue(((TShape*)Form1->Components[i])->Brush->Color);
     colors[n].g = GetGValue(((TShape*)Form1->Components[i])->Brush->Color);
     colors[n].r = GetRValue(((TShape*)Form1->Components[i])->Brush->Color);
     colors[n].reserved = 0;
   }
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------
//znajduje kolor w palecie najblizszy zadanemu pikslowi
int findNearest(float b, float g, float r, int cnt)
{
  int i, result;
  float d, tmp;

  d = (colors[0].b - b) * (colors[0].b - b);
  d += (colors[0].g - g) * (colors[0].g - g);
  d += (colors[0].r - r) * (colors[0].r - r);

  result = 0;

  for (i=1; i<cnt; i++)
  {
   tmp = (colors[i].b - b) * (colors[i].b - b);
   tmp += (colors[i].g - g) * (colors[i].g - g);
   tmp += (colors[i].r - r) * (colors[i].r - r);

   if (d > tmp)
   {
     d = tmp;
     result = i;
   }
  }

  return result;
}
//---------------------------------------------------------------------------
//ucina podana wartosc do zakresu 0-255 (dopuszczalne wartosci dla piksla)
float clip(float x)
{
  if (x > 255) return 255;
  if (x < 0) return 0;
  return x;
}
//---------------------------------------------------------------------------
//propaguje blad do komorek sasiednich
void propagateError(int alg, float w, float e[253][232], int i, int j)
{
  e[i+1+SHIFT][j ] = e[i+1+SHIFT][j ] + (w*dif[alg][0][4]);
  e[i+2+SHIFT][j ] = e[i+2+SHIFT][j ] + (w*dif[alg][0][5]);

  e[i-3+SHIFT][j+1] = e[i-3+SHIFT][j+1] + (w*dif[alg][1][0]);
  e[i-2+SHIFT][j+1] = e[i-2+SHIFT][j+1] + (w*dif[alg][1][1]);
  e[i-1+SHIFT][j+1] = e[i-1+SHIFT][j+1] + (w*dif[alg][1][2]);
  e[i +SHIFT][j+1] = e[i +SHIFT][j+1] + (w*dif[alg][1][3]);
  e[i+1+SHIFT][j+1] = e[i+1+SHIFT][j+1] + (w*dif[alg][1][4]);
  e[i+2+SHIFT][j+1] = e[i+2+SHIFT][j+1] + (w*dif[alg][1][5]);

  e[i-3+SHIFT][j+2] = e[i-3+SHIFT][j+2] + (w*dif[alg][2][0]);
  e[i-2+SHIFT][j+2] = e[i-2+SHIFT][j+2] + (w*dif[alg][2][1]);
  e[i-1+SHIFT][j+2] = e[i-1+SHIFT][j+2] + (w*dif[alg][2][2]);
  e[i +SHIFT][j+2] = e[i +SHIFT][j+2] + (w*dif[alg][2][3]);
  e[i+1+SHIFT][j+2] = e[i+1+SHIFT][j+2] + (w*dif[alg][2][4]);
  e[i+2+SHIFT][j+2] = e[i+2+SHIFT][j+2] + (w*dif[alg][2][5]);
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
int i,j,cnt,alg;
float wb, wg, wr;
TPixel *pixelOrg, *pixelNew, white, black;

//przygotuj wartosci kolorow z palety
getColors();

//przygotuj obrazy wynikowe
Image2->Canvas->Brush->Color = clWhite;
Image2->Canvas->Rectangle(0, 0, Image2->Width, Image2->Height);
Image2->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;

Image3->Canvas->Brush->Color = clWhite;
Image3->Canvas->Rectangle(0, 0, Image3->Width, Image3->Height);
Image3->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;

//przygotuj format obrazu zrodlowego
Image1->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;

//pobierz liczbe kolorow i algorytm do uzycia
cnt = StrToInt(Form1->Edit1->Text);
alg = Form1->ComboBox1->ItemIndex;

//najblizsze sasiedztwo
for (j=0; j<230; j++){
    pixelOrg = (TPixel *)Image1->Picture->Bitmap->ScanLine[j];
    pixelNew = (TPixel *)Image2->Picture->Bitmap->ScanLine[j];
    for (i=0; i<248; i++){
        *pixelNew = colors[findNearest(pixelOrg->b, pixelOrg->g, pixelOrg->r, cnt)];
        pixelOrg++;
        pixelNew++;
        }
    }

//dithering
memset(eb, 0, sizeof(eb));
memset(eg, 0, sizeof(eg));
memset(er, 0, sizeof(er));

for (j=0; j<230; j++){
    pixelOrg = (TPixel *)Image1->Picture->Bitmap->ScanLine[j];
    pixelNew = (TPixel *)Image3->Picture->Bitmap->ScanLine[j];
    for (i=0; i<248; i++){
        *pixelNew = colors[findNearest(clip(pixelOrg->b + eb[i+SHIFT][j]),
                        clip(pixelOrg->g + eg[i+SHIFT][j]),
                        clip(pixelOrg->r + er[i+SHIFT][j]), cnt)];

        propagateError(alg, clip(pixelOrg->b + eb[i+SHIFT][j]) - pixelNew->b , eb, i, j);
        propagateError(alg, clip(pixelOrg->g + eg[i+SHIFT][j]) - pixelNew->g , eg, i, j);
        propagateError(alg, clip(pixelOrg->r + er[i+SHIFT][j]) - pixelNew->r , er, i, j);

        pixelOrg++;
        pixelNew++;
    }
}
}
//---------------------------------------------------------------------------
// Dialog umozliwiajacy zmiane palety barw
void __fastcall TForm1::ShapeMouseDown(TObject *Sender,
   TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
{
   if (ColorDialog1->Execute())
   {
    ((TShape*)Sender)->Brush->Color = ColorDialog1->Color;
   }
}
//---------------------------------------------------------------------------
//Pokazywanie i ukrywanie probek z palety barw
void __fastcall TForm1::Edit1Change(TObject *Sender)
{
  int cnt, n, i;

  cnt = StrToInt(Edit1->Text);

  for (i=0; i<Form1->ComponentCount; i++)
  {
   if (Components[i]->Name.SubString(0, 5) =="Shape")
   {
     n = StrToInt(Components[i]->Name.SubString(6, 2));
     if (n <= cnt) ((TShape*)Components[i])->Visible = true;
      else ((TShape*)Components[i])->Visible = false;
   }
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Label6Click(TObject *Sender)
{
 ShellExecute(Application->Handle,
       "open",
       "http://www.algorytm.org",
       NULL,
       NULL,
       SW_NORMAL);
}
//---------------------------------------------------------------------------

Dodaj komentarz