algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Korekcja gamma - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 12 września 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Histogram_c - gamma/Unit1.cpp:
//Histogram - korekcja gamma
//(c) 2005 Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org
//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#include <math.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

double LUT[256];

//---------------------------------------------------------------------------
//wyswietl wartosci tablicy LUT
void TForm1::UpdateLUT()
{
Chart3->SeriesList->Series[0]->Clear();
Chart3->SeriesList->Series[0]->AddArray(LUT, 255);
}

//---------------------------------------------------------------------------
//zmień wartosc gamma i przelicz nowe wartosci tablicy LUT
void __fastcall TForm1::UpDown1Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button)
{
int i;
double gamma;
gamma = StrToFloat(Edit1->Text);
if (Button == btNext)
  gamma += 0.05;
else
  gamma -= 0.05;

if (gamma < 0.1)
  gamma = 0.1;

Edit1->Text = FloatToStr(gamma);
for (i=0; i<256; i++)
  if ((255 * powl(i/255.0, 1/gamma)) > 255)
    LUT[i] = 255;
  else
    LUT[i] = 255 * powl(i/255.0, 1/gamma);
UpdateLUT();
}

//---------------------------------------------------------------------------
//zainicjuj tablice LUT
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
int i;
for (i=0; i<256; i++)
  LUT[i] = i;
UpdateLUT();
}

//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
int i, j, rvalue, gvalue, bvalue, grayvalue;
double r[256], g[256], b[256], gray[256];
TColor color;

for (i=0; i<256; i++)
{
  r[i] = 0;
  g[i] = 0;
  b[i] = 0;
  gray[i] = 0;
}

for (i=0; i<ObrazKolorowy->Width; i++)
  for (j=0; j<ObrazKolorowy->Height; j++)
  {
    color = ObrazKolorowy->Canvas->Pixels[i][j];
    rvalue = GetRValue(color);
    gvalue = GetGValue(color);
    bvalue = GetBValue(color);
    //zmien wartosc wedlug tablicy LUT
    color = (TColor)(LUT[rvalue] +
          ((int)LUT[gvalue] << 8) +
          ((int)LUT[bvalue] << 16));
    //oblicz histogram
    WynikKolorowy->Canvas->Pixels[i][j] = color;
    r[GetRValue(color)]++;
    g[GetGValue(color)]++;
    b[GetBValue(color)]++;
  }
Histogram1->SeriesList->Series[0]->Clear();
Histogram1->SeriesList->Series[1]->Clear();
Histogram1->SeriesList->Series[2]->Clear();
Histogram1->SeriesList->Series[0]->AddArray(r, 255);
Histogram1->SeriesList->Series[1]->AddArray(g, 255);
Histogram1->SeriesList->Series[2]->AddArray(b, 255);

for (i=0; i<ObrazMono->Width; i++)
  for (j=0; j<ObrazMono->Height; j++)
  {
    color = ObrazMono->Canvas->Pixels[i][j];
    grayvalue = GetRValue(color);
    //zmien wartosc wedlug tablicy LUT
    color = (TColor) LUT[grayvalue] +
          ((int)LUT[grayvalue] << 8) +
          ((int)LUT[grayvalue] << 16);
    //oblicz histogram
    WynikMono->Canvas->Pixels[i][j] = color;
    gray[GetRValue(color)]++;
  }
Histogram2->SeriesList->Series[0]->Clear();
Histogram2->SeriesList->Series[0]->AddArray(gray, 255);
}
//---------------------------------------------------------------------------
Dodaj komentarz