algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sepia - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 14 czerwca 2012 21:06
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

sepia/Form1.cs:
//Sepia - efekt starego zdjecia
//(c) 2012 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
using System.Drawing.Imaging;

namespace sepia
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    /// <summary>
    /// Obraz zrodlowy i wynikowy
    /// </summary>
    private Image zrodlo;
    private int bytesPerPixel;
    private Obraz wynik;

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      zrodlo = null;
      bytesPerPixel = 0;
      InitializeComponent();
      trackBar1_ValueChanged(null, null);
    }

    /// <summary>
    /// Wczytaj obraz
    /// </summary>
    private void wczytaj_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
      dlg.Title = "Otwórz obraz";
      dlg.Filter = "pliki jpg (*.jpg)|*.jpg|pliki png (*.png)|*.png|wszystkie pliki (*.*)|*.*";
      if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        zrodlo = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        bytesPerPixel = Image.GetPixelFormatSize(zrodlo.PixelFormat) / 8;
        wynik = new Obraz();
        wynik.obrazWynikowy.Image = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        wynik.obrazWynikowy.Height = wynik.obrazWynikowy.Image.Height;
        wynik.obrazWynikowy.Width = wynik.obrazWynikowy.Image.Width;
        wynik.obrazWynikowy.Refresh();
        wynik.ClientSize = new System.Drawing.Size(wynik.obrazWynikowy.Width + 24, wynik.obrazWynikowy.Height + 32);
        wynik.Show();
        wynik.Refresh();
      }
      dlg.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Sepia
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void trackBar1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      //Nie rob nic wiecej jezeli obraz jest jeszcze niewczytany
      if (zrodlo == null)
      {
        return;
      }

      //Sprawdz czy obraz wynikowy bedzie kolorowy
      if (bytesPerPixel < 3)
      {
        MessageBox.Show("Nieprawidłowy format pliku wejściowego");
      }

      //Pobierz wartosc sepii
      int sepia = suwak.Value;

      //Przygotuj tablice LUT dla kanalu R (czerwien)
      byte[] LUTR = new byte[256];
      for (int i = 0; i < 256; i++)
      {
        if (i + 2 * sepia > 255)
        {
          LUTR[i] = 255;
        }
        else
        {
          LUTR[i] = (byte)(i + 2 * sepia);
        }
      }

      //Przygotuj tablice LUT dla kanalu G (zielen)
      byte[] LUTG = new byte[256];
      for (int i = 0; i < 256; i++)
      {
        if (i + sepia > 255)
        {
          LUTG[i] = 255;
        }
        else
        {
          LUTG[i] = (byte)(i + sepia);
        }
      }

      //Kopiuj obrazek zrodlowy
      Bitmap bitmap = (Bitmap)zrodlo.Clone();
      wynik.obrazWynikowy.Image = bitmap;

      //Pobierz wartosc wszystkich punktow obrazu
      BitmapData bmpData = bitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0, bitmap.Width, bitmap.Height), ImageLockMode.ReadWrite, bitmap.PixelFormat);
      byte[] pixelValues = new byte[Math.Abs(bmpData.Stride) * bitmap.Height];
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(bmpData.Scan0, pixelValues, 0, pixelValues.Length);

      //Sepia dla kazdego punktu obrazu
      for (int y = 0; y < bitmap.Height; y++)
      {
        for (int x = 0; x < bitmap.Width; x++)
        {
          int index = y * bmpData.Stride + x * bytesPerPixel;
          int val = (int)(0.299 * pixelValues[index + 2] + 0.587 * pixelValues[index + 1] + 0.114 * pixelValues[index]);
          pixelValues[index + 2] = LUTR[val];
          pixelValues[index + 1] = LUTG[val];
          pixelValues[index] = (byte)val;
        }
      }

      //Ustaw wartosc wszystkich punktow obrazu
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(pixelValues, 0, bmpData.Scan0, pixelValues.Length);
      bitmap.UnlockBits(bmpData);
    }
  }
}
Dodaj komentarz