algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Uporządkowane rozpraszanie błędów (tablice Bayer'a) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 20 lipca 2011 14:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Ordered - Bayer Table - C++/Unit1.cpp:
//Tomasz Lubiński (C)2009
// http://www.algorytm.org
//Uporzadkowane rozpraszanie bledow - tablice Bayer'a
//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
#include "math.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

typedef struct Pixel
{
  Byte b;
  Byte g;
  Byte r;
  Byte reserved;
} TPixel;


/* tablica Bayer'a */
int bayer[16][16];

/* funkcje do wygenerowanie tablicy Bayer'a */
int getX(int i, int level, int shift)
{
  int result = ((i+1) % 2);
  
  if (level == 1)
  {
   return result + shift;
  }
  
  return getX(i/4, level-1, shift + result * pow(2, level-1));
}

int getY(int i, int level, int shift)
{
  int result = (((i+3) % 4) / 2);
  
  if (level == 1)
  {
   return result + shift;
  }
  
  return getY(i/4, level-1, shift + result * pow(2, level-1));
}

void prepareBayerTable(int level)
{
  int size, i, x, y;

  size = pow(2, level);

  for (i=0; i<size*size; i++)
  {
   x = getX(i, level, 0);
   y = getY(i, level, 0);

   bayer[x][y] = (i+1);
  }
}

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
int i,j,bayerSize;
float p;
TPixel *pixelOrg, *pixelNew, white, black;

//przygotuj wartosci bialy i czarny
white.b = 255;
white.g = 255;
white.r = 255;
black.b = 0;
black.g = 0;
black.r = 0;

//przygotuj obrazy wynikowe
Image2->Canvas->Brush->Color = clWhite;
Image2->Canvas->Rectangle(0, 0, Image2->Width, Image2->Height);
Image2->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;

Image3->Canvas->Brush->Color = clWhite;
Image3->Canvas->Rectangle(0, 0, Image3->Width, Image3->Height);
Image3->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;

//przygotuj format obrazu zrodlowego
Image1->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;

//pobierz prog
p = StrToInt(Form1->Edit1->Text);

//zwykle progowe
for (j=0; j<230; j++){
    pixelOrg = (TPixel *)Image1->Picture->Bitmap->ScanLine[j];
    pixelNew = (TPixel *)Image2->Picture->Bitmap->ScanLine[j];
    for (i=0; i<248; i++){
        if (p > pixelOrg->r)
            *pixelNew = black;
        else
            *pixelNew = white;
        pixelOrg++;
        pixelNew++;
        }
    }
//uporzadkowane rozpraszanie bledow
//przygotuj tablice Bayer'a
prepareBayerTable(ComboBox1->ItemIndex + 1);
bayerSize = pow(2, ComboBox1->ItemIndex + 1);
p /= (float)(bayerSize*bayerSize);
for (j=0; j<230; j++){
    pixelOrg = (TPixel *)Image1->Picture->Bitmap->ScanLine[j];
    pixelNew = (TPixel *)Image3->Picture->Bitmap->ScanLine[j];
    for (i=0; i<248; i++){
        if (p * bayer[i % bayerSize][j % bayerSize] > pixelOrg->r) {
            *pixelNew = black;
        } else {
            *pixelNew = white;
        }

        pixelOrg++;
        pixelNew++;
    }
}
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Label6Click(TObject *Sender)
{
 ShellExecute(Application->Handle,
       "open",
       "http://www.algorytm.org",
       NULL,
       NULL,
       SW_NORMAL);
}
//---------------------------------------------------------------------------
Dodaj komentarz