algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zmiana wielkości obrazu - Interpolacja dwukwadratowa - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 05 kwietnia 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Zmiana wielkosci obrazu - Biquadratic Interpolation - C++/Bqi.cpp:
// Zmiana wielkosci obrazka -
// Algorytm Biquadric Interpolation - algorytm podwojnej interpolacji kwadratowej
// www.algorytm.org
// Tomasz Lubinski (c) 2006
//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Bqi.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
TPixel org[122][100];

//---------------------------------------------------------------------------

//interpolacja kwadratowa
float TForm1::Inter(float f1, float f2, float f3, float d)
{
  float result;
  result = (f2 + (f3 - f1)*d + (f1 - 2*f2 + f3)*d*d);
  return result;
}

//interpolacja kwadratowa z normalizacja do wartosci 0-255
float TForm1::InterNorm(float f1, float f2, float f3, float d)
{
  float result;
  result = (f2 + (f3 - f1)*d + (f1 - 2*f2 + f3)*d*d);

  if (result > 255) return 255;
  if (result < 0) return 0;
  return result;
}

//---------------------------------------------------------------------------
//interpolacja dwukwadratowa
TPixel TForm1::Biquadratic_Inter(float x, float y)
{
 int x0,y0,x1,y1,x2,y2;
 float dx,dy;
 TPixel result;

 x1 = x; //floor
 y1 = y; //floor
 dx = (x-x1)*0.5;
 dy = (y-y1)*0.5;
 if (x1 - 1 >= 0)
   x0 = x1 - 1;
 else
   x0 = x1;
 if (y1 - 1 >= 0)
   y0 = y1 - 1;
 else
   y0 = y1;
 if (x1 + 1 >= src->Width)
   x2 = x1;
 else
   x2 = x1 + 1;
 if (y1 + 1 >= src->Width)
   y2 = y1;
 else
   y2 = y1 + 1;

 result.r = (InterNorm(Inter(org[x0][y0].r, org[x1][y0].r, org[x2][y0].r, dx),
            Inter(org[x0][y1].r, org[x1][y1].r, org[x2][y1].r, dx),
            Inter(org[x0][y2].r, org[x1][y2].r, org[x2][y2].r, dx), dy));
 result.g = (InterNorm(Inter(org[x0][y0].g, org[x1][y0].g, org[x2][y0].g, dx),
            Inter(org[x0][y1].g, org[x1][y1].g, org[x2][y1].g, dx),
            Inter(org[x0][y2].g, org[x1][y2].g, org[x2][y2].g, dx), dy));
 result.b = (InterNorm(Inter(org[x0][y0].b, org[x1][y0].b, org[x2][y0].b, dx),
            Inter(org[x0][y1].b, org[x1][y1].b, org[x2][y1].b, dx),
            Inter(org[x0][y2].b, org[x1][y2].b, org[x2][y2].b, dx), dy));

 return result;
}

//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
  int i,j;;
  float ratiox, ratioy;
  TPixel *pixel;

  //pobierz wartosci obrazu oryginalnego
  src->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;
  for (i=0; i<src->Height; i++)
  {
   pixel = (TPixel *)src->Picture->Bitmap->ScanLine[i];
   for (j=0; j<src->Width; j++)
   {
     org[j][i] = *pixel;
     pixel++;
   }
  }

  //pobierz wielkosc nowego obrazu
  dst->Width = StrToInt(Edit2->Text);
  dst->Height = StrToInt(Edit1->Text);
  dst->Picture->Bitmap->Width = dst->Width;
  dst->Picture->Bitmap->Height = dst->Height;
  ratiox = (src->Width*1.0)/(dst->Width*1.0);
  ratioy = (src->Height*1.0)/(dst->Height*1.0);

  dst->Canvas->Brush->Color = clWhite;
  dst->Canvas->Rectangle(0, 0, dst->Width, dst->Height);
  dst->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;

  //wygeneruj nowy obraz
  for (i=0; i<dst->Height; i++)
  {
   pixel = (TPixel *)dst->Picture->Bitmap->ScanLine[i];
   for (j=0; j<dst->Width; j++)
   {
     *pixel = Biquadratic_Inter(j*ratiox, i*ratioy);
     pixel++;
   }
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------
 
Dodaj komentarz