algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zmiana wielkości obrazu - Interpolacja dwuliniowa - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 03 kwietnia 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Zmiana wielkosci obrazu - Bilinear Interpolation - C++/BI.cpp:
// Zmiana wielkosci obrazka -
// Algorytm Bilinear Interpolation - algorytm interpolacji podwójnej
// www.algorytm.org
// Tomasz Lubinski (c) 2006
//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "BI.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
TPixel org[122][100];

//---------------------------------------------------------------------------

float TForm1::Inter(float f1, float f2, float d)
{
  return (f1*(1-d) + f2*d);
}

float TForm1::InterNorm(float f1, float f2, float d)
{
  float result = (f1*(1-d) + f2*d);
  if (result > 255) return 255;
  if (result < 0) return 0;
  return result;
}

//---------------------------------------------------------------------------

TPixel TForm1::Bilinear_Inter(float x, float y)
{
 int x0,y0,x1,y1;
 float dx,dy;
 TPixel result;

 x0 = x; //floor
 y0 = y; //floor
 dx = x-x0;
 dy = y-y0;
 if (x0 + 1 >= src->Width)
   x1 = x0;
 else
   x1 = x0 + 1;
 if (y0 + 1 >= src->Width)
   y1 = y0;
 else
   y1 = y0 + 1;

 result.r = (InterNorm(Inter(org[x0][y0].r, org[x1][y0].r, dx), Inter(org[x0][y1].r, org[x1][y1].r, dx), dy));
 result.g = (InterNorm(Inter(org[x0][y0].g, org[x1][y0].g, dx), Inter(org[x0][y1].g, org[x1][y1].g, dx), dy));
 result.b = (InterNorm(Inter(org[x0][y0].b, org[x1][y0].b, dx), Inter(org[x0][y1].b, org[x1][y1].b, dx), dy));

 return result;
}

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{

}
//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
  int i,j;
  float ratiox, ratioy;
  TPixel *pixel;

  //pobierz wartosci obrazu oryginalnego
  src->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;
  for (j=0; j<src->Height; j++)
  {
   pixel = (TPixel *)src->Picture->Bitmap->ScanLine[j];
   for (i=0; i<src->Width; i++)
   {
     org[i][j] = *pixel;
     pixel++;
   }
  }

  //pobierz wielkosc nowego obrazu
  dst->Width = StrToInt(Edit2->Text);
  dst->Height = StrToInt(Edit1->Text);
  dst->Picture->Bitmap->Width = dst->Width;
  dst->Picture->Bitmap->Height = dst->Height;
  ratiox = (src->Width*1.0)/(dst->Width*1.0);
  ratioy = (src->Height*1.0)/(dst->Height*1.0);

  dst->Canvas->Brush->Color = clWhite;
  dst->Canvas->Rectangle(0, 0, dst->Width, dst->Height);
  dst->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf32bit;

  //wygeneruj nowy obraz
  for (j=0; j<dst->Height; j++)
  {
   pixel = (TPixel *)dst->Picture->Bitmap->ScanLine[j];
   for (i=0; i<dst->Width; i++)
   {
     *pixel = Bilinear_Inter(i*ratiox, j*ratioy);
     pixel++;
   }
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------
Dodaj komentarz