algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Metoda d'Hondt'a - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 01 marca 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

dHondt_d/dHondt.dpr:
program dHondt;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

//
// Algorytm d'Hondt'a
//
// www.algortym.org
// (c)2006 Tomasz Lubinski
//

function calcNewValue(votes: Integer; mandates: Integer): Real;
begin
  Result := (votes*1.0) / (mandates + 1.0);
end;


var
  mandates : Array [1..100] of Integer;
  votes : Array [1..100] of Integer;
  calcTab : Array [1..100] of Real;
  max : Real;
  groupCount, mandatesCount, maxInd, i, j: Integer;

begin
  //get all data
  writeln('Podaj liczbe partii (max.100)');
  readln(groupCount);

  writeln('Podaj liczbe mandatow');
  readln(mandatesCount);

  for i:=1 to groupCount do
  begin
   writeln('Podaj liczbe glosow na partie ' + IntToStr(i));  
   readln(votes[i]);
  end;
  
  //clear number of mandates
  for i:=1 to groupCount do
   mandates[i] := 0;
  
  //calculate mandates (d'Hondt)
  for i:=1 to groupCount do
   calcTab[i] := votes[i];

  for i:=1 to mandatesCount do
  begin
   //find max 
   max := -1;
   maxInd := 1;
   for j:=1 to groupCount do
   begin
     if max<calcTab[j] then
     begin
      max := calcTab[j];
      maxInd := j;
     end
   end;
   
   //give mandate for party with max
   mandates[maxInd] := mandates[maxInd] + 1;
   calcTab[maxInd] := calcNewValue(votes[maxInd], mandates[maxInd]);
  end;
  
  //present results
  for i:=1 to groupCount do
  begin
   writeln('Partia ' + IntToStr(i) + ' ma ' + IntToStr(mandates[i]) + ' mandatow');
  end;

  readln;
  
end.
Dodaj komentarz