algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Budowniczy (builder) - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 9
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Kamil Dworak, 05 sierpnia 2010 21:18
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

builder_1_cs.cs:
/****************************************
*  Wzorzec Projektowy Builder     *
*  (budowniczy)            *  
*  www.algorytm.org          *
*  Opracowal Dworak Kamil       *
*****************************************/


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
  {

class ZestawKomputerowy
    {
      private String monitor;
      private String procesor;
      private String grafika;
      private String ram;
      private String hdd;

      public void setMonitor(String monitor)
      {
        this.monitor = monitor;
      }

      public void setProcesor(String procesor)
      {
        this.procesor = procesor;
      }

      public void setGrafika(String grafika)
      {
        this.grafika = grafika;
      }

      public void setRam(String ram)
      {
        this.ram = ram;
      }

      public void setHdd(String hdd)
      {
        this.hdd = hdd;
      }

      public void show(){
    if(monitor!=null) Console.WriteLine("Monitor = " + monitor);
    if(procesor!=null) Console.WriteLine("Procesor = " + procesor);
    if(grafika!=null) Console.WriteLine("Grafika = " + grafika);
    if(ram!=null) Console.WriteLine("RAM = " + ram);
    if (hdd != null) Console.WriteLine("HDD = " + hdd);
  }
}

    /* nasz glowny interface */
abstract class Builder
    {
      protected ZestawKomputerowy zestawKomputerowy;

      public void newZestaw()
      {
        zestawKomputerowy = new ZestawKomputerowy();
      }

      public ZestawKomputerowy getZestaw()
      {
        return zestawKomputerowy;
      }

      public abstract void buildMonitor();
      public abstract void buildProcesor();
      public abstract void buildGrafika();
      public abstract void buildRam();
      public abstract void buildHdd();
    }

class ZestawXT001 : Builder {
  
  
  public override void buildMonitor(){
    zestawKomputerowy.setMonitor("Benq 19");
  }

  public override void buildProcesor()
  {
    zestawKomputerowy.setProcesor("amd");
  }

  public override void buildGrafika()
  {
    zestawKomputerowy.setGrafika("ATI");
}

  public override void buildRam()
  {
    zestawKomputerowy.setRam("DDR3");
}

  public override void buildHdd()
  {
    
    int t;
    while(true){
      Console.WriteLine("Dysk do wyboru: (1) Samsung, (2) Segate, (3) Caviar");
      String s = Console.ReadLine();
      t =int.Parse(s);
      if(t>0 && t<4) break;
    }
    
    String wynik="";
    if(t==1) wynik = "Samsung";
    else if(t==2) wynik = "Segate";
    else if(t==3) wynik = "Caviar";
    
    zestawKomputerowy.setHdd(wynik);
  
}
}


class ZestawABC996 : Builder {

  public override void buildMonitor()
  {
    zestawKomputerowy.setMonitor("LG");
  }

  public override void buildProcesor()
  {
    zestawKomputerowy.setProcesor("INTEL");
  }

  public override void buildGrafika()
  {
    //zestaw nie obejmuje karty graficznej
}

  public override void buildRam()
  {
    zestawKomputerowy.setRam("DDR");
}

  public override void buildHdd()
  {
    zestawKomputerowy.setHdd("Samsung");
}
}

/* keirownik */
class Director
{
  private Builder builder;

  public void setBuilder(Builder builder)
  {
    this.builder = builder;
  }

  public ZestawKomputerowy getZestaw()
  {
    return builder.getZestaw();
  }

  public void skladaj()
  {
    builder.newZestaw();
    builder.buildMonitor();
    builder.buildProcesor();
    builder.buildHdd();
    builder.buildRam();
    builder.buildGrafika();
  }
}


    static void Main(string[] args)
    {

    Director szef = new Director();
    Builder builder = new ZestawXT001();
    Builder builder2 = new ZestawABC996();

    Console.WriteLine("\nZESTAW1");
    szef.setBuilder(builder);
    szef.skladaj();
    ZestawKomputerowy zestaw1 = szef.getZestaw();
    
    
    szef.setBuilder(builder2);
    szef.skladaj();
    ZestawKomputerowy zestaw2 = szef.getZestaw();
    
    
    zestaw1.show();
    Console.WriteLine("\n\nZESTAW2");
    zestaw2.show();

    String s = Console.ReadLine();
    }
  }
}
Dodaj komentarz