algorytm.org

Implementacja w PhpBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Fabryka abstrakcyjna (abstract factory) - Implementacja w Php
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Piotr Synowiec, 29 kwietnia 2017 14:58
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

AbstractFactory.php:
<?php

// Implementacja przykladu fabryki abstrakcyjnej
// www.algorytm.org
//-------------------------------------------------------------------------------------FABRYKA_CZESCI
interface FabrykaPodzespolowKomputerowych 
{
  public function produkujemyDysk();
  public function produkujemyGrafike();
  public function produkujemyRam();
  public function produkujemyProcesor();
  public function produkujemyChlodzenie();
}

//----------------------------------------------------------------------------------------DYSK_TWARDY
interface Dysk 
{
  public function dawajDysk();
}

class DyskDlaPC implements Dysk 
{
  private $name = "DyskDlaPC";
  public function dawajDysk()
  {
    print("Dodaje: " . $this->name . PHP_EOL);
    return new DyskDlaPC();
  }
}

class DyskDlaLaptopa implements Dysk 
{
  private $name = "DyskDlaLaptopa";
  public function dawajDysk() 
  {
    print("Dodaje: " . $this->name . PHP_EOL);
    return new DyskDlaLaptopa();
  }
}

//------------------------------------------------------------------------------------KARTA_GRAFICZNA
interface Grafika 
{
  public function dawajGrafike();
}
 
class GrafikaDlaPC implements Grafika 
{
  private $name = "GrafikaDlaPC";
  public function dawajGrafike()
  {
    print("Dodaje: " . $this->name . PHP_EOL);
    return new GrafikaDlaPC();
  }
}
 
class GrafikaDlaLaptopa implements Grafika 
{
  private $name = "GrafikaDlaLaptopa";
  public function dawajGrafike()
  {
    print("Dodaje: " . $this->name . PHP_EOL);
    return new GrafikaDlaLaptopa();
  }
}

//-----------------------------------------------------------------------------------------PAMIEC_RAM
interface Ram 
{
  public function dawajRam();
}
 
class DDR3 implements Ram 
{
  private $name = "DDR3";
  public function dawajRam()
  {
    print("Dodaje: " . $this->name . PHP_EOL);
    return new DDR3();
  }
}
 
class DDR2 implements Ram 
{
  private $name = "DDR2";
  public function dawajRam()
  {
    print("Dodaje: " . $this->name . PHP_EOL);
    return new DDR2();
  }
}

//-------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOR
interface Procesor 
{
  public function dawajProcesor();
}
 
class ProcesorDlaPC implements Procesor 
{
  private $name = "ProcesorDlaPC";
  public function dawajProcesor()
  {
    print("Dodaje: " . $this->name . PHP_EOL);
    return new ProcesorDlaPC();
  }
}
 
class ProcesorDlaLaptopa implements Procesor 
{
  private $name = "ProcesorDlaLaptopa";
  public function dawajProcesor()
  {
    print("Dodaje: " . $this->name . PHP_EOL);
    return new ProcesorDlaLaptopa();
  }
}

//-----------------------------------------------------------------------------------------CHLODZENIE
interface Chlodzenie 
{
  public function dawajChlodzenie();
}
 
class ChlodzenieDlaLaptopa implements Chlodzenie
{
  private $name = "ChlodzenieDlaLaptopa";
  public function dawajChlodzenie()
  {
    print("Dodaje: " . $this->name . PHP_EOL);
    return new ChlodzenieDlaLaptopa();
  }
}

//---------------------------------------------------------------------------------------CZESCI_DO_PC
class FabrykaPodzespolowPC implements FabrykaPodzespolowKomputerowych 
{
  public function produkujemyDysk()
  {
    return new DyskDlaPC();
  }
 
  public function produkujemyGrafike()
  {
    return new GrafikaDlaPC();
  }
 
  public function produkujemyRam()
  {
    return new DDR3();
  }
 
  public function produkujemyProcesor()
  {
    return new ProcesorDlaPC();
  }
 
  public function produkujemyChlodzenie()
  {
    return null;
  }
}

//------------------------------------------------------------------------------------CZESCI_DO_LAPKA
class FabrykaPodzespolowLaptop implements FabrykaPodzespolowKomputerowych
{
  public function produkujemyDysk()
  {
    return new DyskDlaLaptopa();
  }
 
  public function produkujemyGrafike()
  {
    return new GrafikaDlaLaptopa();
  }
 
  public function produkujemyRam()
  {
    return new DDR2();
  }

  public function produkujemyProcesor()
  {
    return new ProcesorDlaLaptopa();
  }

  public function produkujemyChlodzenie()
  {
    return new ChlodzenieDlaLaptopa();
  }
}

//-------------------------------------------------------------------------------ABSTRAKCYJNY_PRODUKT
abstract class Komputer 
{
  protected $dysk;
  protected $grafika;
  protected $ram;
  protected $procesor;
  protected $chlodzenie;

  public abstract function skladanie();

  public function instalowanieOprogramowania()
  {
    print("Instaluje oprogramowanie..." . PHP_EOL);
  }

  public function pakowanie()
  {
    print("Pakuje sprzet..." . PHP_EOL);
  }
  
  public function sprzedawanie()
  {
    print("Sprzedaje sprzet..." . PHP_EOL);
  }
}

//-------------------------------------------------------------------------------------TUTAJ_SKLADAMY
class FabrykaKomputerow 
{
  public function wydajKomputer($model)
  {
    $komputer = $this->zlozKomputer($model);
    $komputer->instalowanieOprogramowania();
    $komputer->pakowanie();
    $komputer->sprzedawanie();
    return $komputer;
  }

  protected function zlozKomputer($model)
  {
    $komputer = null;
    if(strtoupper($model) == "PC") {
      $komputer = new KomputerPC(new FabrykaPodzespolowPC());
    } else if(strtoupper($model) == "LAPTOP") {
      $komputer = new Laptop(new FabrykaPodzespolowLaptop());
    }
    return $komputer;
  }
}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------PC
class KomputerPC extends Komputer 
{
  private $fabrykaPodzespolowKomputerowych;
 
  public function KomputerPC($fabryka)
  {
    $this->fabrykaPodzespolowKomputerowych = $fabryka;
    $this->skladanie();
  }

  public function skladanie()
  {
    $this->dysk = $this->fabrykaPodzespolowKomputerowych->produkujemyDysk()->dawajDysk();
    $this->grafika = $this->fabrykaPodzespolowKomputerowych->produkujemyGrafike()->dawajGrafike();
    $this->procesor = $this->fabrykaPodzespolowKomputerowych->produkujemyProcesor()->dawajProcesor();
    $this->ram = $this->fabrykaPodzespolowKomputerowych->produkujemyRam()->dawajRam();
  }
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------LAPEK
class Laptop extends Komputer 
{
  private $fabrykaPodzespolowLaptop;
 
  public function Laptop($fabryka)
  {
    $this->fabrykaPodzespolowLaptop = $fabryka;
    $this->skladanie();
  }
 
  public function skladanie()
  {
    $this->dysk = $this->fabrykaPodzespolowLaptop->produkujemyDysk()->dawajDysk();
    $this->grafika = $this->fabrykaPodzespolowLaptop->produkujemyGrafike()->dawajGrafike();
    $this->procesor = $this->fabrykaPodzespolowLaptop->produkujemyProcesor()->dawajProcesor();
    $this->ram = $this->fabrykaPodzespolowLaptop->produkujemyRam()->dawajRam();
    $this->chlodzenie = $this->fabrykaPodzespolowLaptop->produkujemyChlodzenie()->dawajChlodzenie();
  }
}

//-----------------------------------------------------------------------------------------------MAIN

$fabrykaKomputerow = new FabrykaKomputerow();
print("PC" . PHP_EOL);
$pc = $fabrykaKomputerow->wydajKomputer("PC");
print(PHP_EOL . "LAPTOP" . PHP_EOL);
$laptop = $fabrykaKomputerow->wydajKomputer("Laptop");
Dodaj komentarz