algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Polecenie (command) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Andrzej Borucki, 25 listopada 2012 11:01
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

CommandDworak.dpr:
(****************************************
*  Wzorzec Projektowy Command     *
*  (polecenie)             *
*  www.algorytm.org          *
*  Kontakt               *
*  borucki_andrzej (małpka) wp.pl   *
*  Przetłumaczył Andrzej Borucki na  *
*  podstawie przykładu Kamila Dworaka *
*****************************************)
{$apptype console}
program CommandDworak;

uses
 SysUtils;

type
 IPolecenie = interface
  procedure wykonaj;
  	procedure cofnij;
 end;

 { obiekt wywolujacy }
 TTrener = class
 private
  mode: IPolecenie;
 public
  procedure setMode(polecenie: IPolecenie);
  procedure rozkaz;
  procedure cofnij;
 end;

{ odbiorca }
 TZawodnik = class
 private
  id: string;
 public
  constructor Create(id: string);
  procedure zacznijBiegac;
  procedure przestanBiegac;
  procedure zacznijPlywac;
  procedure przestanPlywac;
  procedure zacznijCwiczyc;
  procedure przestanCwiczyc;
 end;

 { Polecenie }
 TBieganie = class(TInterfacedObject, IPolecenie)
 private
  zawodnik: TZawodnik; //obiekt wykonujacy
 public
  constructor Create(zawodnik: TZawodnik);
  procedure wykonaj;
  procedure cofnij;
 end;

 { Polecenie }
 TPlywanie = class(TInterfacedObject, IPolecenie)
 private
  zawodnik: TZawodnik; //obiekt wykonujacy
 public
  constructor Create(zawodnik: TZawodnik);
  procedure wykonaj;
  procedure cofnij;
 end;

 TPolecenieTab = array of IPolecenie;
 { Polecenie }
 TCwiczenie = class(TInterfacedObject, IPolecenie)
 private
  zawodnik: TZawodnik; //obiekt wykonujacy
 public
  constructor Create(zawodnik: TZawodnik);
  procedure wykonaj;
  procedure cofnij;
 end;

 TPelnyTrening = class(TInterfacedObject, IPolecenie)
  tab: TPolecenieTab;
  constructor Create(tab: TPolecenieTab);
  procedure wykonaj;
  procedure cofnij;
 end;

{ TTrener }

procedure TTrener.cofnij;
begin
 mode.cofnij();
end;

procedure TTrener.rozkaz;
begin
 mode.wykonaj();
end;

procedure TTrener.setMode(polecenie: IPolecenie);
begin
 mode := polecenie;
end;

{ TZawodnik }

constructor TZawodnik.Create(id: string);
begin
 self.id:=id;
end;

procedure TZawodnik.przestanBiegac;
begin
 writeln('zawodnik ',id,' przestal biegac');
end;

procedure TZawodnik.przestanCwiczyc;
begin
 writeln('zawodnik ',id,' przestal cwiczyc');
end;

procedure TZawodnik.przestanPlywac;
begin
 writeln('zawodnik ',id,' przestal plywac');
end;

procedure TZawodnik.zacznijBiegac;
begin
 writeln('zawodnik ',id,' biega');
end;

procedure TZawodnik.zacznijCwiczyc;
begin
 writeln('zawodnik ',id,' cwiczy');
end;

procedure TZawodnik.zacznijPlywac;
begin
 writeln('zawodnik ',id,' plywa');
end;

{ TBieganie }

procedure TBieganie.cofnij;
begin
 zawodnik.przestanBiegac();
end;

constructor TBieganie.Create(zawodnik: TZawodnik);
begin
 self.zawodnik := zawodnik;
end;

procedure TBieganie.wykonaj;
begin
 zawodnik.zacznijBiegac();
end;

{ TPlywanie }

procedure TPlywanie.cofnij;
begin
 zawodnik.przestanPlywac();
end;

constructor TPlywanie.Create(zawodnik: TZawodnik);
begin
 self.zawodnik := zawodnik;
end;

procedure TPlywanie.wykonaj;
begin
 zawodnik.zacznijPlywac();
end;

{ TCwiczenie }

procedure TCwiczenie.cofnij;
begin
 zawodnik.przestanCwiczyc();
end;

constructor TCwiczenie.Create(zawodnik: TZawodnik);
begin
 self.zawodnik := zawodnik;
end;

procedure TCwiczenie.wykonaj;
begin
 zawodnik.zacznijCwiczyc();
end;

{ TPelnyTrening }

procedure TPelnyTrening.cofnij;
var
 i: integer;
 temp: IPolecenie;
begin
 for i:=High(tab) downto 0 do
 begin
   temp := tab[i];
   temp.cofnij;
 end;
end;

constructor TPelnyTrening.Create(tab: TPolecenieTab);
begin
 self.tab := tab;
end;

procedure TPelnyTrening.wykonaj;
var
 i: integer;
 temp: IPolecenie;
begin
 for i:=0 to High(tab) do
 begin
   temp := tab[i];
   temp.wykonaj;
 end;
end;

var
 trener :TTrener;
 z1,z2,z3: TZawodnik;
 bieganie: TBieganie;
 plywanie: TPlywanie;
 tab: TPolecenieTab;
 pelnyTrening: TPelnyTrening;
begin
 trener:=TTrener.Create;
 z1 := TZawodnik.Create('Kowalski');
 z2 := TZawodnik.Create('Nowak');
	z3 := TZawodnik.Create('Brzeczyszczykiewicz');

 bieganie := TBieganie.Create(z1);
	plywanie := TPlywanie.Create(z2);

 trener.setMode(bieganie);
 trener.rozkaz();
 trener.setMode(plywanie);
 trener.rozkaz();
 trener.cofnij();

 writeln;

 SetLength(tab,3);
 tab[0]:=TCwiczenie.Create(z3);
 tab[1]:=TBieganie.Create(z3);
 tab[2]:=TPlywanie.Create(z3);
 pelnyTrening := TPelnyTrening.Create(tab);
 trener.setMode(pelnyTrening);
	trener.rozkaz();
 trener.cofnij();

 z1.Free;
 z2.Free;
 z3.Free;
 trener.Free;
end.
Dodaj komentarz