algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Rozszerzony algorytm Euklidesa - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 7
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 25 kwietnia 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

euklides_rozsz/Euklides.cs:
/**
* Rozszerzony algorytm Euklidesa
*
* www.algortym.org
* (c)2007 Tomasz Lubinski
*/

using System;

namespace euklides_rozsz
{
	/// <summary>
	/// Rozszerzony algorytm Euklidesa.
	/// </summary>
	class Euklides
	{
		/// <summary>
		/// The main entry point for the application.
		/// </summary>
		[STAThread]
		static void Main(string[] args)
		{
			int r, a, q, b;
			int x, x1, x2;
			int y, y1, y2;
			int nwd_a, nwd_b, nwd;

			//get all data
			Console.WriteLine("Podaj pierwsza liczbe");
			nwd_a = int.Parse(Console.ReadLine());

			Console.WriteLine("Podaj druga liczbe");
			nwd_b = int.Parse(Console.ReadLine());

			// a must be greater than b
			if (nwd_b > nwd_a)
			{
				nwd = nwd_b;
				nwd_b = nwd_a;
				nwd_a = nwd;
			}

   
			//initialize a and b
			a = nwd_a;
			b = nwd_b;

			//initialize r and nwd
			q = a/b;
			r = a - q*b;
			nwd = b;
	   
			//initialize x and y
			x2 = 1;
			x1 = 0;
			y2 = 0;
			y1 = 1;
			x = 1;
			y = y2 - (q-1)*y1;
   
			while (r != 0)
			{
				a = b;
				b = r;
      
				x = x2 - q*x1;
				x2 = x1;
				x1 = x;
		
				y = y2 - q*y1;
				y2 = y1;
				y1 = y;      
		
				nwd = r;
				q = a/b;
				r = a - q*b; 
			}

			//present results
			Console.WriteLine("NWD("+nwd_a+", "+nwd_b+") = "+nwd+" = "+x+" * "+nwd_a+" + "+y+" * "+nwd_b);

			if (nwd == 1)
				Console.WriteLine(nwd_b+" * "+y+" mod "+nwd_a+" = 1");
		}
	}
}
Dodaj komentarz