algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zamiana z i na system dziesiętny - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 9
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 23 listopada 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Systemy.java:
//
// Konwersja z i na system dziesietny
//
// www.algorytm.org
// (c)2006 by Tomasz Lubinski
//


public class Systemy {

	private static final int MAX_BASE = 36;
	private static final String pattern = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";


	//	returns converted n or null if an error occurs
	public static String convertTo(int n, int base)
	{
	  String result = "";

	  //base is too big or too small
	  if ((base > MAX_BASE) || (base < 2))
	   return null;

	  //n is equal to 0, do not process, return "0"
	  if (n == 0)
	   return "0";

	  //process until n > 0
	  while (n>0)
	  {
	   result = pattern.charAt(n % base) + result;
	   n /= base;
	  }

	  return result;
	}

	//	return value of x or -1 if an error occurs
	private static int valueOf(char x, int base)
	{
	  for (int i=0; i<base; i++)
	  {
	   if (x == pattern.charAt(i))
	   {
	     return i;
	   }
	  }
	  return -1;
	}

	//	returns converted n or 0 if an error occurs
	public static int convertFrom(String n, int base)
	{
	  int i, x;
	  int p = 1;
	  int result = 0;

	  //base is too big or too small
	  if ((base > MAX_BASE) || (base < 2))
	   return 0;

	  n = n.toUpperCase();

	  for (i=n.length()-1; i>=0; i--)
	  {
	   x = valueOf(n.charAt(i), base);
	   if (x < 0)
	   {
	     return 0;
	   }
	   result += (x * p);
	   p *= base;
	  }

	  return result;
	}
	
	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		  System.out.println("3568 w systemie dwojkowym = " + convertTo(3568, 2));

		  System.out.println("3568 w systemie trojkowym = " + convertTo(3568, 3));

		  System.out.println("3568 w systemie osemkowym = " + convertTo(3568, 8));

		  System.out.println("3568 w systemie szesnastkowym = " + convertTo(3568, 16));

		  System.out.println("3568 w systemie dwudziestkowym = " + convertTo(3568, 20));

		  System.out.println("100010010 w systemie dwojkowym to " + convertFrom("100010010", 2) + " w systemie dziesietnym");

		  System.out.println("7542 w systemie ósemkowym to " + convertFrom("7542", 8) + " w systemie dziesietnym");

		  System.out.println("E854 w systemie szesnastkowym to " + convertFrom("E854", 16) + " w systemie dziesietnym");
	}

}
Dodaj komentarz