algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie przez scalanie (mergesort) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 11
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 20 listopada 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Merge Delphi/MergeSortProg.dpr:
// Sortowanie przez scalanie (mergesort)
// Tomasz Lubinski
// (c)2006 www.algorytm.org

program MergeSortProg;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

const N = 30;
var
 i: Integer;
 tab: array[0..N-1] of Integer = (30,29,28,27,26,25,1,2,3,4,5,6,7,24,23,22,21,20,19,18,8,9,10,11,17,16,15,13,14,12);
 t: array[0..N-1] of Integer; //Tablica pomocnicza

// Scalanie dwoch posortowanych ciagow
//  tab[pocz...sr] i tab[sr+1...kon] i
//  wynik zapisuje w tab[pocz...kon]
procedure merge(pocz: Integer; sr: Integer; kon: Integer);
var
 i,j,q : Integer;
begin

 for i:=pocz to kon do t[i]:=tab[i];   // Skopiowanie danych do tablicy pomocniczej
 i:=pocz; j:=sr+1; q:=pocz;       // Ustawienie wskaźników tablic
 while (i<=sr) and (j<=kon) do 	 // Przenoszenie danych z sortowaniem ze zbiorów pomocniczych do tablicy głównej
  begin
    if (t[i]<t[j]) then
     begin
       tab[q]:=t[i];
       i:=i+1;
     end
    else
     begin
       tab[q]:=t[j];
       j:=j+1;
     end;
    q:=q+1;
  end;
 while (i<=sr) do            // Przeniesienie nie skopiowanych danych ze zbioru pierwszego w przypadku, gdy drugi zbiór się skończył
   begin
    tab[q]:=t[i];
    q:=q+1;
    i:=i+1;
   end;
end;

// Procedura sortowania tab[pocz...kon]
procedure mergesort(pocz: Integer; kon: Integer);
var
 sr: Integer;
begin
 if (pocz<kon) then
  begin
    sr:=(pocz+kon) div 2;
    mergesort(pocz, sr);  // Dzielenie lewej części
    mergesort(sr+1, kon);  // Dzielenie prawej części
    merge(pocz, sr, kon);  // Łączenie części lewej i prawej
  end;
end;

begin

writeln('Zbior przed sortowaniem:');
for i:=0 to N-1 do
  write(IntToStr(tab[i]) + ' ');

mergesort(0,N-1);

writeln('');
writeln('Zbior po sortowaniu:');
for i:=0 to N-1 do
  write(IntToStr(tab[i]) + ' ');

readln;
end.
Dodaj komentarz