algorytm.org

Implementacja w AdaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Współliniowość trzech punktów - Implementacja w Ada
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 03 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Punkty.adb:
--
-- Tomasz Lubinski
-- Program pobrano ze strony www.algorytm.org
-- Program sprawdza, czy trzy punkty sa wspolliniowe
--

with Text_IO;
use Text_IO;

procedure Punkty is

  type point is record
   x: Integer;
   y: Integer;
  end record;

  det: Integer;          -- wyznacznik macierzy
  points : array (1..3) of point; -- tablica wspolrzednych punktow
  s: String(1..10);
  ptr: Integer;

begin

  -- Wprowadzanie wspolrzednych punktow
  for i in points'range loop
   Put_Line("Punkt " & Integer'Image(i));
   Put_Line("x = ");   
   Get_Line(s, ptr);
   points(i).x := Integer'Value(s);
   Put_Line("y = ");   
   Get_Line(s, ptr);   
   points(i).y := Integer'Value(s);
  end loop;

  -- Oblicznie wyznacznika macierzy
  det := points(1).x*points(2).y + points(2).x*points(3).y + points(3).x*points(1).y -
     points(3).x*points(2).y - points(1).x*points(3).y - points(2).x*points(1).y;

  if det > 0 then
   Put_Line("Punkt #3 lezy po lewej stronie wektora #1->#2");
  elsif det < 0 then
   Put_Line("Punkt #3 lezy po prawej stronie wektora #1->#2");
  else
   Put_Line("Punkty leza na wspolnej prostej");
  end if;
  
end;
Dodaj komentarz