algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zamiana liczby na słowa - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 13
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 27 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

liczba_na_slowa.cpp:
//zamiana liczby na slowa
//Tomasz Lubinski (c)2019
//www.algorytm.org

#include <stdio.h>
#include <string.h>

const char* jednosci[10] = {"", " jeden", " dwa", " trzy", " cztery", " piec", " szesc", " siedem", " osiem", " dziewiec"};
const char* nascie[10] = {"dziesiec", " jedenascie", " dwanascie", " trzynascie", " czternascie", " pietnascie", " szesnascie", " siedemnascie", " osiemnascie", " dziewietnascie"};
const char* dziesiatki[10] ={"", " dziesiec", " dwadziescia", " trzydziesci", " czterdziesci", " piecdziesiat", " szescdziesiat", " siedemdziesiat", " osiemdziesiat", " dziewiecdziesiat"};
const char* setki[10] = {"", " sto", " dwiescie", " trzysta", " czterysta", " piecset", " szescset", " siedemset", " osiemset", " dziewiecset"};
const char* x[7] = {"", " tys.", " mln.", " mld.", " bln.", " bld.", " try."};

//Dodaje stringa add z przodu stringa str
void prepend(char *str, const char *add)
{
  char tmp[1024];
  strcpy(tmp, str); //skopiuj wartosc str do bufora tymczasowego
  strcpy(str, add); //skopiuj add do str
  strcat(str, tmp); //dodaj dotychczasowa wartosc str z bufora tymczasowego
}

int main()
{
char   slownie[1024];
long long liczba;
int   koncowka;
int   rzad = 0;
int   j = 0;
int   minus = 0;

printf("Podaj liczbe do zamiany na slowa\n");
scanf("%lld",&liczba);

if (liczba<0)
{
    minus=1;
    liczba=-liczba;
}

slownie[0] = 0;
if (liczba==0) strcat(slownie, "zero");

while (liczba>0)
{
    koncowka=(liczba%10);
    liczba/=10;
    if ((j==0)&&(liczba%100!=0 || koncowka!=0)) prepend(slownie, x[rzad]);
    if ((j==0)&&(liczba%10!=1)) prepend(slownie, jednosci[koncowka]);
    if ((j==0)&&(liczba%10==1))
    {
        prepend(slownie, nascie[koncowka]);
        liczba/=10;
        j+=2;
        continue;
    }
    if (j==1) prepend(slownie, dziesiatki[koncowka]);
    if (j==2)
    {
        prepend(slownie, setki[koncowka]);
        j=-1;
        rzad++;
    }
    j++;
}

if (minus==1) prepend(slownie, "minus");

printf("\nOdpowiedz:\n");
printf("%s", slownie);

}

Dodaj komentarz