algorytm.org

Implementacja w JavaScriptBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

BC412 - Implementacja w JavaScript
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 20 listopada 2019 21:36
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

bc412.js:
//BC412
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

  var bc412chars = [
    '0', 'R', '9', 'G', 'L', 'V', 'H', 'A', '8', 'E',
    'Z', '4', 'N', 'T', 'S', '1', 'J', '2', 'Q', '6', 
    'C', '7', 'D', 'Y', 'K', 'B', 'U', 'I', 'X', '3', 
    'F', 'W', 'P', '5', 'M' ];

  var bc412spaces = [
   [1, 1, 1, 5],
   [3, 1, 2, 2],
   [1, 3, 1, 3],
   [2, 1, 2, 3],
   [2, 2, 3, 1],
   [3, 3, 1, 1],
   [2, 1, 3, 2],
   [1, 3, 2, 2],
   [1, 2, 4, 1],
   [1, 5, 1, 1],
   [5, 1, 1, 1],
   [1, 1, 5, 1],
   [2, 3, 2, 1],
   [3, 2, 1, 2],
   [3, 1, 2, 2],
   [1, 1, 2, 4],
   [2, 2, 1, 3],
   [1, 1, 3, 3],
   [3, 1, 1, 3],
   [1, 2, 2, 3],
   [1, 4, 1, 2],
   [1, 2, 3, 2],
   [1, 4, 2, 1],
   [4, 2, 1, 1],
   [2, 2, 2, 2],
   [1, 3, 3, 1],
   [3, 2, 2, 1],
   [2, 1, 4, 1],
   [4, 1, 2, 1],
   [1, 1, 4, 2],
   [2, 1, 1, 4],
   [4, 1, 1, 2],
   [2, 4, 1, 1],
   [1, 2, 1, 4],
   [2, 3, 1, 2]
  ];

  var start = 2;
  var stop = 1;
	 
/* Check if code is correct */
function check(bc412)
{
  for (var i=0; i<bc412.length; i++) 
  {
   if (getLetterIndex(bc412[i]) == -1)
     return false;
  }
  return true;
}

/* Return letter index, or -1 if not correct */
function getLetterIndex(ch) 
{
  for (var i=0; i<bc412chars.length; i++) 
  {
   if (bc412chars[i] == ch)
     return i;
  }
  return -1;
}

function checkDigit(bc412)
{
  var sum = 0;
  for (var i = 0; i < bc412.length; i++)
  {
   sum += getLetterIndex(bc412[i]);
  }
   
  return (sum % 35);
}
	 
/* Convert code to bars */
function convert(bc412) {

  /* inccorect code return null */
  if (check(bc412) == false) 
  {
   return null;
  }

  var bars = new Array(4*(bc412.length+1) + 2);

  /* add start bars */
  bars[0] = start;

  /* add character codes */
  for (var i=0; i<bc412.length; i++) 
  {
   var toCopy = bc412spaces[getLetterIndex(bc412[i])];
   for (var j=0; j<4; j++) 
   {
     bars[i * 4 + 1 + j] = toCopy[j];
   }
  }
  
  /* add check digit*/
  var toCopy = bc412spaces[checkDigit(bc412)];
  for (var j = 0; j < 4; j++)
  {
   bars[4 * bc412.length + 1 + j] = toCopy[j];
  }

  /* add stop bars */
  bars[4 * (bc412.length + 1) + 1] = stop
  
  return bars;
}

//initialize data
function generate(bc412)
{
  var canvas = document.getElementById("canvas");
  var ctx = canvas.getContext("2d");

  /* clear canvas and set its width */
  canvas.width = bc412.length*24+50;

  /* prepare style */
  ctx.fillStyle  = "rgb(0,0,0)";
  ctx.font     = "10pt Arial";
  ctx.textBaseline = "top";
  ctx.textAlign  = "left";

  bc412 = bc412.toUpperCase();
  bc412 = bc412.replace(/O/g, "0")
  var bars = convert(bc412);
  if (bars != null)
  {
   var pos = 10;
   for (i=0; i<bars.length; i++) 
   {
     /* Draw a bar and shift by requested space */
     ctx.fillRect(pos, 10, 2, 70);
     pos += 2 + bars[i]*2;
   }
  
   for (i=0; i<bc412.length; i++) 
   {
     ctx.fillText(bc412[i], i*24+20, 90);
   }
  }
  else
  {
   ctx.fillText("Nieprawidłowy", 10, 10);
   ctx.fillText("kod", 10, 25);
   ctx.fillText("Incorrect", 10, 50);
   ctx.fillText("code", 10, 65);
  }
}
Dodaj komentarz