algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Macierz (kwadrat) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Krzysztof Maćkowiak, 17 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

macierz_c/MACIERZ.CPP:
//Program szyfrujacy/deszyfrujacy tekst znajdujacy sie w pliku za pomoca algorytmu
//przestawieniowego - metoda kwadratu (macierzy)

//Program pobrano ze strony www.algorytm.org
//Opracowal Krzysztof Mackowiak

#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include <math.h>

//Program dziala poprawnie dla tekstu o dlugosci max 400 znakow. W przypadku dluzszych tekstow
//nalezy zmienic wartosci macierzy i tablicy pomocniczej lub zastosowac struktury dynamiczne

void main()
{
FILE *we, *wy;
char znak;          //znak odczytany z pliku
//Przed uruchomieniem programu nalezy utworzyc 2 pliki - 1. z tekstem jawnym/zaszyfrowanym , 2. pusty 
char plik_wejsciowy[20];     //nazwa pliku wejsciowego
char plik_wyjsciowy[20];     //nazwa pliku wyjsciowego
char macierz[20][20];
char tablica_pomocnicza[400];
int i,j,k,l,m,n;
cout<<"Podaj nazwe pliku z tekstem: " ;
cin>>plik_wejsciowy;       //pobranie nazwy pliku wejsciowego 
cout<<"Podaj nazwe pliku wynikowego: ";
cin>>plik_wyjsciowy;   //pobranie nazwy pliku wynikowego
i=0;

if((we=fopen(plik_wejsciowy,"rb"))!=NULL) 
{
if((wy=fopen(plik_wyjsciowy,"wb"))!=NULL) 
{

while((znak=getc(we))!=EOF)  //odczytywanie wszystkich znakow z pliku wejsciowego
    {
	 tablica_pomocnicza[i]=znak;  //zapisywanie wszystkich znakow to tablicy pomocniczej
	 i++;              //zliczanie wszystkich znakow
	}


j=1;
do       //dopasowywanie wielkosci macierzy - powiekszamy ilosc kolumn i wierszy tak
 {       //dlugo az pomiesci wszystkie odczytane z pliku znaki 
 j++;
 k=j*j;
 }
while (k<i);

for (l=0; l<j; l++)     //wypelnianie macierzy pewnym symbolem - w tym przypadku jest to spacja
	for (m=0;m<j;m++)  //w przypadku gdy macierz nie bedzie w pelni wypelniona tekstem
	{          //zostanie dopelniona pustymi polami
	  macierz[l][m]=32;
    }	

m=0; n=0;

for (l=0; l<i; l++)    //przepisywanie wszystkich znakow z tablicy pomocniczej do macierzy
  {
  macierz[n][m]=tablica_pomocnicza[l];
  m++;
  if (m==j)       //gdy zapelniony jeden wiersz to do nastepnego
  	{
		n++;
		m=0;
	}
  }

                //odczytywanie znakow z macierzy kolumnami
for (l=0; l<j; l++)      
	for (m=0;m<j;m++)
	{
	  znak=macierz[m][l];
	  putc(znak,wy);
    }	


fclose(wy);
 } 
fclose(we);
  
}
cout<<"Operacja zostala zakonczona";
return;
}
Dodaj komentarz