algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Model HSV - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 05 listopada 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

HSV - C++/Unit1.cpp:
// Model HSV
// www.algorytm.org
// (c)2007 by Tomasz Lubinski

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#include "math.h"
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"

#define MIN(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
#define MAX(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))

TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

void HSV2RGB(float hue, float sat, float val, float &red, float &grn, float &blu)
{
int i;
float f, p, q, t;
if(val==0) {red=0; grn=0; val=0;}
else{
 hue/=60;
 i = floor(hue);
 f = hue-i;
 p = val*(1-sat);
 q = val*(1-(sat*f));
 t = val*(1-(sat*(1-f)));
 if (i==0) {red=val; grn=t; blu=p;}
 else if (i==1) {red=q; grn=val; blu=p;}
 else if (i==2) {red=p; grn=val; blu=t;}
 else if (i==3) {red=p; grn=q; blu=val;}
 else if (i==4) {red=t; grn=p; blu=val;}
 else if (i==5) {red=val; grn=p; blu=q;}
}
}

void RGB2HSV(float &hue, float &sat, float &val, float red, float grn, float blu){
    float x, f, i;

    x = MIN(MIN(red, grn), blu);
    val = MAX(MAX(red, grn), blu);
    if (x == val){
        hue = 0;
        sat = 0;
    }
    else {
        f = (red == x) ? grn-blu : ((grn == x) ? blu-red : red-grn);
        i = (red == x) ? 3 : ((grn == x) ? 5 : 1);
        hue = fmod((i-f/(val-x))*60, 360);
        sat = ((val-x)/val);
    }
}

void __fastcall TForm1::DrawArc(float x, float y, float r1, float s, float v, int shift)
{
    float h, r, g, b, r2;
    float incr = 45 / r1;

    r2 = r1 / 3.0;
    for (float i=180; i<360; i+=incr)
    {
        h = fmod(i + shift, 360);
        HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
        Model->Canvas->Pixels[r1*cos(i*M_PI/180)+x][-r2*sin(i*M_PI/180)+y] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
    }
}

void __fastcall TForm1::FillCircle(float x, float y, float maxr, int shift)
{
    float h, s, v, r, g, b, r1, r2;
    float incr;

    for (float j=1; j<maxr; j++)
    {
        r1 = j;
        r2 = r1 / 3.0;
        s = j / (maxr);
        v = 1;
        incr = 45 / r1;

        for (float i=0; i<360; i+=incr)
        {
            h = fmod(i + shift, 360);
            HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
            Model->Canvas->Pixels[r1*cos(i*M_PI/180)+x][-r2*sin(i*M_PI/180)+y] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
        }
    }
}


void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
  float h,s,v,r,g,b,step;
  int width, height, shift, shift_x, shift_y;
  float r1, r2;
  float incr;

  Model->Canvas->Brush->Color = clWhite;
  Model->Canvas->Rectangle(0, 0, Model->Width, Model->Height);

  width = StrToInt(Width->Text);
  height = StrToInt(Height->Text);
  shift = StrToInt(Shift->Text);

  shift_x = Model->Width / 2;
  shift_y = 50;

  step = (width*1.0)/height;
  for (float k=height-1; k>=0; k--)
  {
    s = 1.0 - (1 / (width - (step*k)));
    v = 1 - (k / height);

    DrawArc(shift_x, shift_y + k, width - (step*k), s, v, shift);
  }

  FillCircle(shift_x, shift_y, width, shift);

  //draw H, S and V crosses
  r1 = width;
  r2 = r1 / 3.0;
  shift_y -= 10;
  incr = 45 / r1;
  for (float i=0; i<270; i+=incr)
  {
   Model->Canvas->Pixels[r1*cos(i*M_PI/180)+shift_x][-r2*sin(i*M_PI/180)+shift_y] = (TColor)(int)0;
  }
  Model->Canvas->MoveTo(r1*cos(270*M_PI/180)+shift_x, -r2*sin(270*M_PI/180)+shift_y);
  Model->Canvas->LineTo(r1*cos(270*M_PI/180)+shift_x-5, -r2*sin(270*M_PI/180)+shift_y-5);
  Model->Canvas->MoveTo(r1*cos(270*M_PI/180)+shift_x, -r2*sin(270*M_PI/180)+shift_y);
  Model->Canvas->LineTo(r1*cos(270*M_PI/180)+shift_x-5, -r2*sin(270*M_PI/180)+shift_y+5);
  Model->Canvas->TextOutA(r1*cos(140*M_PI/180)+shift_x-30, -r2*sin(140*M_PI/180)+shift_y+5, "H");

  Model->Canvas->MoveTo(shift_x - r1 - 10, shift_y + r2/2 + height);
  Model->Canvas->LineTo(shift_x - r1 - 10, shift_y + r2/2);
  Model->Canvas->LineTo(shift_x - r1 - 15, shift_y + r2/2 + 5);
  Model->Canvas->MoveTo(shift_x - r1 - 10, shift_y + r2/2);
  Model->Canvas->LineTo(shift_x - r1 - 5, shift_y + r2/2 + 5);
  Model->Canvas->TextOutA(shift_x - r1 - 20, shift_y + r2/2 + 15, "V");

  Model->Canvas->MoveTo(shift_x, shift_y + r2/2 + height);
  Model->Canvas->LineTo(shift_x - r1, shift_y + r2/2 + height);
  Model->Canvas->LineTo(shift_x - r1 + 5, shift_y + r2/2 + height - 5);
  Model->Canvas->MoveTo(shift_x - r1, shift_y + r2/2 + height);
  Model->Canvas->LineTo(shift_x - r1 + 5, shift_y + r2/2 + height + 5);
  Model->Canvas->TextOutA(shift_x - r1 + 15, shift_y + r2/2 + height - 15, "S");


  Model->Refresh();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
  for (int i=0; i<=360; i+=10)
  {
   Shift->Text = IntToStr(i);
   Button1Click(Sender);
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::HButtonClick(TObject *Sender)
{
    ReDrawProbe(Sender);
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::SButtonClick(TObject *Sender)
{
    ReDrawProbe(Sender);
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::VButtonClick(TObject *Sender)
{
    ReDrawProbe(Sender);
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::ReDrawProbe(TObject *Sender)
{
  float h, s, v, r, g, b;
  h = StrToInt(H->Text);
  s = StrToInt(S->Text) / 100.0;
  v = StrToInt(V->Text) / 100.0;

  ProbeSmall->Canvas->Brush->Color = clWhite;
  ProbeSmall->Canvas->Rectangle(0, 0, ProbeSmall->Width, ProbeSmall->Height);

  if (HButton->Checked)
  {
   s = 1;
   v = 1;
   for (int i=0; i<256; i++)
   {
     h = (i * 359.0) / 255;
     HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[1][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[2][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[3][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[4][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[5][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[6][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[7][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[8][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[9][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[10][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[11][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[12][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[13][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[14][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[15][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
   }
  }
  else if (SButton->Checked)
  {
   for (int i=0; i<256; i++)
   {
     s = i / 255.0;
     HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[1][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[2][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[3][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[4][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[5][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[6][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[7][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[8][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[9][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[10][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[11][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[12][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[13][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[14][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[15][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
   }
  }
  else if (VButton->Checked)
  {
   for (int i=0; i<256; i++)
   {
     v = i / 255.0;
     HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[1][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[2][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[3][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[4][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[5][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[6][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[7][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[8][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[9][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[10][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[11][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[12][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[13][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[14][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     ProbeSmall->Canvas->Pixels[15][i] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
   }
  }

  h = StrToInt(H->Text);
  s = StrToInt(S->Text) / 100.0;
  v = StrToInt(V->Text) / 100.0;

  ProbeLarge->Canvas->Brush->Color = clWhite;
  ProbeLarge->Canvas->Rectangle(0, 0, ProbeLarge->Width, ProbeLarge->Height);

  if (HButton->Checked)
  {
   for (int i=0; i<256; i++)
   {
     for (int j=0; j<256; j++)
     {
      s = i / 255.0;
      v = j / 255.0;
      HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
      ProbeLarge->Canvas->Pixels[i][255-j] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     }
   }
  }
  else if (SButton->Checked)
  {
   for (int i=0; i<256; i++)
   {
     for (int j=0; j<256; j++)
     {
      h = (i * 359.0) / 255;
      v = j / 255.0;
      HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
      ProbeLarge->Canvas->Pixels[i][255-j] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     }
   }
  }
  else if (VButton->Checked)
  {
   for (int i=0; i<256; i++)
   {
     for (int j=0; j<256; j++)
     {
      h = (i * 359.0) / 255;
      s = j / 255.0;
      HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
      ProbeLarge->Canvas->Pixels[i][255-j] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     }
   }
  }

  ReDrawRectangle(Sender);
}

//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::ReDrawRectangle(TObject *Sender)
{
  float h, s, v, r, g, b;
  h = StrToInt(H->Text);
  s = StrToInt(S->Text) / 100.0;
  v = StrToInt(V->Text) / 100.0;
  HSV2RGB(h, s, v, r, g, b);
  Probe->Canvas->Brush->Color = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
  Probe->Canvas->Rectangle(0, 0, Probe->Width, Probe->Height);

  if (HButton->Checked)
  {
   ProbeSmall->Canvas->Ellipse(5, h*255/359-3, 13, h*255/359+3);
   ProbeLarge->Canvas->Ellipse(s*255-3, 255-v*255-3, s*255+3, 255-v*255+3);
  }
  else if (SButton->Checked)
  {
   ProbeSmall->Canvas->Ellipse(5, s*255-3, 13, s*255+3);
   ProbeLarge->Canvas->Ellipse(h*255/359-3, 255-v*255-3, h*255/359+3, 255-v*255+3);
  }
  else if (VButton->Checked)
  {
   ProbeSmall->Canvas->Ellipse(5, v*255-3, 13, v*255+3);
   ProbeLarge->Canvas->Ellipse(h*255/359-3, 255-s*255-3, h*255/359+3, 255-s*255+3);
  }
}

//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::HChange(TObject *Sender)
{
  ReDrawProbe(Sender);
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::SChange(TObject *Sender)
{
  ReDrawProbe(Sender);
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::VChange(TObject *Sender)
{
  ReDrawProbe(Sender);
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::ProbeLargeMouseDown(TObject *Sender,
   TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
{
  if (HButton->Checked)
  {
   S->Text = IntToStr((X*100)/255);
   V->Text = IntToStr(100-(Y*100)/255);
  }
  else if (SButton->Checked)
  {
   H->Text = IntToStr((X*359)/255);
   V->Text = IntToStr(100-(Y*100)/255);
  }
  else if (VButton->Checked)
  {
   H->Text = IntToStr((X*359)/255);
   S->Text = IntToStr(100-(Y*100)/255);
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::ProbeSmallMouseDown(TObject *Sender,
   TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
{
  if (HButton->Checked)
  {
   H->Text = IntToStr((Y*359)/255);
  }
  else if (SButton->Checked)
  {
   S->Text = IntToStr((Y*100)/255);
  }
  else if (VButton->Checked)
  {
   V->Text = IntToStr((Y*100)/255);
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::FormActivate(TObject *Sender)
{
ReDrawProbe(Sender);
Button1Click(Sender);
Layers();
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Layers()
{
  float r, g, b, h, s, v;
  TColor color;
  for (int i=0; i<AllLayers->Width; i++)
  {
   for (int j=0; j<AllLayers->Height; j++)
   {
     color = AllLayers->Canvas->Pixels[i][j];
     r = (color & 0xFF) / 255.0;
     g = ((color & 0xFF00) >> 8) / 255.0;
     b = ((color & 0xFF0000) >> 16) / 255.0;
     RGB2HSV(h, s, v, r, g, b);
     HSV2RGB(h, 1, 1, r, g, b);
     LayerH->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     HSV2RGB(0, s, 1, r, g, b);
     LayerS->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
     HSV2RGB(0, 0, v, r, g, b);
     LayerV->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
   }
  }
}
Dodaj komentarz