algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Filtrowanie obrazów - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 14
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 15 sierpnia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Filtracja - C++/Unit1.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"

#include "Filters.h"
TForm1 *Form1;
int *Filter;
unsigned char **red, **green, **blue, **gray;
int Norm;
int Size;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::LinearFiltr(TObject *Sender)
{
int rsume, gsume, bsume, graysume;
int margin = ((Size-1)/2);

//filtr dla obrazu kolorowego
for (int i=margin; i<ObrazKolorowy->Width-margin; i++)
  for (int j=margin; j<ObrazKolorowy->Height-margin; j++)
    {
      rsume = 0;
      gsume = 0;
      bsume = 0;
      for (int k=0; k<Size; k++)
        for (int l=0; l<Size; l++)
          {
            rsume += Filter[k*Size+l]*red[i+k-margin][j+l-margin];
            gsume += Filter[k*Size+l]*green[i+k-margin][j+l-margin];
            bsume += Filter[k*Size+l]*blue[i+k-margin][j+l-margin];
          }
      rsume /= Norm;
      gsume /= Norm;
      bsume /= Norm;

      if (rsume > 255) rsume = 255;
      else if (rsume < 0) rsume = 0;
      if (gsume > 255) gsume = 255;
      else if (gsume < 0) gsume = 0;
      if (bsume > 255) bsume = 255;
      else if (bsume < 0) bsume = 0;

      WynikKolorowy->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)rsume + (gsume << 8) + (bsume << 16);
    }

//filtr dla obrazu monochromatycznego
for (int i=margin; i<ObrazMono->Width-margin; i++)
  for (int j=margin; j<ObrazMono->Height-margin; j++)
    {
      graysume = 0;
      for (int k=0; k<Size; k++)
        for (int l=0; l<Size; l++)
          graysume += Filter[k*Size+l]*gray[i+k-margin][j+l-margin];
      graysume /= Norm;
      if (graysume > 255) graysume = 255;
      else if (graysume < 0) graysume = 0;

      WynikMono->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)graysume + (graysume << 8) + (graysume << 16);
    }
}

void __fastcall TForm1::MinFiltr(TObject *Sender)
{
int rmin, gmin, bmin, graymin;
Size = 3;
int margin = ((Size-1)/2);

//filtr dla obrazu kolorowego
for (int i=margin; i<ObrazKolorowy->Width-margin; i++)
  for (int j=margin; j<ObrazKolorowy->Height-margin; j++)
    {
      rmin = 255;
      gmin = 255;
      bmin = 255;
      for (int k=0; k<Size; k++)
        for (int l=0; l<Size; l++)
          {
            if (rmin > red[i+k-margin][j+l-margin]) rmin = red[i+k-margin][j+l-margin];
            if (gmin > green[i+k-margin][j+l-margin]) gmin = green[i+k-margin][j+l-margin];
            if (bmin > blue[i+k-margin][j+l-margin]) bmin = blue[i+k-margin][j+l-margin];
          }
      WynikKolorowy->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)rmin + (gmin << 8) + (bmin << 16);
    }

//filtr dla obrazu monochromatycznego
for (int i=margin; i<ObrazMono->Width-margin; i++)
  for (int j=margin; j<ObrazMono->Height-margin; j++)
    {
      graymin = 255;
      for (int k=0; k<Size; k++)
        for (int l=0; l<Size; l++)
          if (graymin > gray[i+k-margin][j+l-margin]) graymin = gray[i+k-margin][j+l-margin];
      WynikMono->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)graymin + (graymin << 8) + (graymin << 16);
    }
}

void __fastcall TForm1::MaxFiltr(TObject *Sender)
{
int rmax, gmax, bmax, graymax;
Size = 3;
int margin = ((Size-1)/2);

//filtr dla obrazu kolorowego
for (int i=margin; i<ObrazKolorowy->Width-margin; i++)
  for (int j=margin; j<ObrazKolorowy->Height-margin; j++)
    {
      rmax = 0;
      gmax = 0;
      bmax = 0;
      for (int k=0; k<Size; k++)
        for (int l=0; l<Size; l++)
          {
            if (rmax < red[i+k-margin][j+l-margin]) rmax = red[i+k-margin][j+l-margin];
            if (gmax < green[i+k-margin][j+l-margin]) gmax = green[i+k-margin][j+l-margin];
            if (bmax < blue[i+k-margin][j+l-margin]) bmax = blue[i+k-margin][j+l-margin];
          }
      WynikKolorowy->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)rmax + (gmax << 8) + (bmax << 16);
    }

//filtr dla obrazu monochromatycznego
for (int i=margin; i<ObrazMono->Width-margin; i++)
  for (int j=margin; j<ObrazMono->Height-margin; j++)
    {
      graymax = 0;
      for (int k=0; k<Size; k++)
        for (int l=0; l<Size; l++)
          if (graymax < gray[i+k-margin][j+l-margin]) graymax = gray[i+k-margin][j+l-margin];
      WynikMono->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)graymax + (graymax << 8) + (graymax << 16);
    }
}

//dla algorytmu Hoar'e - obliczanie mediany
int partition(int *c, int a, int b)
{
int e,tmp;
a=a;
b=b;
e=c[a];    //elemennt dzielacy
while (a<b)
    {
    while ((a<b) && (c[b]>=e)) b--;
    while ((a<b) && (c[a]<e)) a++;
    if (a<b)
        {
        tmp=c[a];
        c[a]=c[b];
        c[b]=tmp;
        }
    }
return a;
}

//algorytmu Hoar'e - obliczanie mediany
int med(int *c, int size)
{
//algorytm Hoare'a
int i = 0;
int j = size - 1;
int w = j / 2;
int k;
while (i!=j)
  {
    k=partition(c,i,j);
    k=k-i+1;
    if (k>=w)
        j=i+k-1;
    if (k<w)
      {
        w-=k;
        i+=k;
      }
  }
return c[i];
}

void __fastcall TForm1::MedFiltr(TObject *Sender)
{
int rval[9], gval[9], bval[9], grayval[9], m;
Size = 3;
int margin = ((Size-1)/2);

//filtr dla obrazu kolorowego
for (int i=margin; i<ObrazKolorowy->Width-margin; i++)
  for (int j=margin; j<ObrazKolorowy->Height-margin; j++)
    {
      m = 0;
      for (int k=0; k<Size; k++)
        for (int l=0; l<Size; l++)
          {
            rval[m] = red[i+k-margin][j+l-margin];
            gval[m] = green[i+k-margin][j+l-margin];
            bval[m] = blue[i+k-margin][j+l-margin];
            m++;
          }
      WynikKolorowy->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)med(rval,9) + (med(gval,9) << 8) + (med(bval,9) << 16);
    }

//filtr dla obrazu monochromatycznego
for (int i=margin; i<ObrazMono->Width-margin; i++)
  for (int j=margin; j<ObrazMono->Height-margin; j++)
    {
      m = 0;
      for (int k=0; k<Size; k++)
        for (int l=0; l<Size; l++)
          {
            grayval[m] = gray[i+k-margin][j+l-margin];
            m++;
          }
      WynikMono->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)med(grayval,9) + (med(grayval,9) << 8) + (med(grayval,9) << 16);
    }
}

void __fastcall TForm1::KuwaharaFiltr(TObject *Sender)
{
double rm[4], gm[4], bm[4], graym[4]; //wartosci srednie
double rs[4], gs[4], bs[4], grays[4]; //wariancje
int m, mr, mg, mb;
Size = 5;
int margin = ((Size-1)/2);

//filtr dla obrazu kolorowego
for (int i=margin; i<ObrazKolorowy->Width-margin; i++)
  for (int j=margin; j<ObrazKolorowy->Height-margin; j++)
  {
     //policz srednie
     for (int k=0; k<4; k++)
     {
      rm[k] = 0;
      gm[k] = 0;
      bm[k] = 0;
     }
     for (int k=0; k<3; k++)
       for (int l=0; l<3; l++)
       {
         rm[0] += red[i+k-margin][j+l-margin] / 9.0;
         rm[1] += red[i+k][j+l-margin] / 9.0;
         rm[2] += red[i+k-margin][j+l] / 9.0;
         rm[3] += red[i+k][j+l] / 9.0;

         gm[0] += green[i+k-margin][j+l-margin] / 9.0;
         gm[1] += green[i+k][j+l-margin] / 9.0;
         gm[2] += green[i+k-margin][j+l] / 9.0;
         gm[3] += green[i+k][j+l] / 9.0;

         bm[0] += blue[i+k-margin][j+l-margin] / 9.0;
         bm[1] += blue[i+k][j+l-margin] / 9.0;
         bm[2] += blue[i+k-margin][j+l] / 9.0;
         bm[3] += blue[i+k][j+l] / 9.0;
       }

     //policz wariancje
     for (int k=0; k<4; k++)
     {
      rs[k] = 0;
      gs[k] = 0;
      bs[k] = 0;
     }
     for (int k=0; k<3; k++)
       for (int l=0; l<3; l++)
       {
         rs[0] += (red[i+k-margin][j+l-margin] - rm[0]) * (red[i+k-margin][j+l-margin] - rm[0]);
         rs[1] += (red[i+k][j+l-margin] - rm[1]) * (red[i+k][j+l-margin] - rm[1]);
         rs[2] += (red[i+k-margin][j+l] - rm[2]) * (red[i+k-margin][j+l] - rm[2]);
         rs[3] += (red[i+k][j+l] - rm[3]) * (red[i+k][j+l] - rm[3]);

         gs[0] += (green[i+k-margin][j+l-margin] - gm[0]) * (green[i+k-margin][j+l-margin] - gm[0]);
         gs[1] += (green[i+k][j+l-margin] - gm[1]) * (green[i+k][j+l-margin] - gm[1]);
         gs[2] += (green[i+k-margin][j+l] - gm[2]) * (green[i+k-margin][j+l] - gm[2]);
         gs[3] += (green[i+k][j+l] - gm[3]) * (green[i+k][j+l] - gm[3]);

         bs[0] += (blue[i+k-margin][j+l-margin] - bm[0]) * (blue[i+k-margin][j+l-margin] - bm[0]);
         bs[1] += (blue[i+k][j+l-margin] - bm[1]) * (blue[i+k][j+l-margin] - bm[1]);
         bs[2] += (blue[i+k-margin][j+l] - bm[2]) * (blue[i+k-margin][j+l] - bm[2]);
         bs[3] += (blue[i+k][j+l] - bm[3]) * (blue[i+k][j+l] - bm[3]);
       }

     //znajdz najmniejsza wariancje
     mr=0;
     for (int k=1; k<4; k++)
      if (rs[k] < rs[mr])
        mr = k;

     mg=0;
     for (int k=1; k<4; k++)
      if (gs[k] < gs[mg])
        mg = k;

     mb=0;
     for (int k=1; k<4; k++)
      if (bs[k] < bs[mb])
        mb = k;

     WynikKolorowy->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)(int)rm[mr] + ((int)gm[mg] << 8) + ((int)bm[mb] << 16);
  }

//filtr dla obrazu monochromatycznego
for (int i=margin; i<ObrazMono->Width-margin; i++)
  for (int j=margin; j<ObrazMono->Height-margin; j++)
  {
     //policz srednie
     graym[0] = 0;
     graym[1] = 0;
     graym[2] = 0;
     graym[3] = 0;
     for (int k=0; k<3; k++)
       for (int l=0; l<3; l++)
       {
         graym[0] += gray[i+k-margin][j+l-margin] / 9.0;
         graym[1] += gray[i+k][j+l-margin] / 9.0;
         graym[2] += gray[i+k-margin][j+l] / 9.0;
         graym[3] += gray[i+k][j+l] / 9.0;
       }

     //policz wariancje
     grays[0] = 0;
     grays[1] = 0;
     grays[2] = 0;
     grays[3] = 0;
     for (int k=0; k<3; k++)
       for (int l=0; l<3; l++)
       {
         grays[0] += (gray[i+k-margin][j+l-margin] - graym[0]) * (gray[i+k-margin][j+l-margin] - graym[0]);
         grays[1] += (gray[i+k][j+l-margin] - graym[1]) * (gray[i+k][j+l-margin] - graym[1]);
         grays[2] += (gray[i+k-margin][j+l] - graym[2]) * (gray[i+k-margin][j+l] - graym[2]);
         grays[3] += (gray[i+k][j+l] - graym[3]) * (gray[i+k][j+l] - graym[3]);
       }

     //znajdz najmniejsza wariancje
     m=0;
     for (int k=1; k<4; k++)
      if (grays[k] < grays[m])
        m = k;

     WynikMono->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)(int)graym[m] + ((int)graym[m] << 8) + ((int)graym[m] << 16);
   }
}

//zaladowanie wybranego filtru
void UpdateFilter(int *NewFilter, int size)
{
Form1->StringGrid1->RowCount = size;
Form1->StringGrid1->ColCount = size;
Filter = NewFilter;
for (int i=0; i<size; i++)
  for (int j=0; j<size; j++)
      Form1->StringGrid1->Cells[j][i] = IntToStr(Filter[i+size*j]);

Norm = 0;
for (int i=0; i<size; i++)
  for (int j=0; j<size; j++)
    Norm += Filter[i+size*j];
if (Norm == 0) Norm = 1;
Form1->Label1->Caption = "1/" + IntToStr(Norm) + " *";
Form1->Label1->Visible = TRUE;
Form1->StringGrid1->Visible = TRUE;
Form1->Button1->OnClick = Form1->LinearFiltr;
Size = size;
}

void __fastcall TForm1::ComboBox1Change(TObject *Sender)
{
  switch (ComboBox1->ItemIndex) {
    case 0: UpdateFilter(USREDNIAJACY, USREDNIAJACY_SIZE); break;
    case 1: UpdateFilter(KWADRATOWY, KWADRATOWY_SIZE); break;
    case 2: UpdateFilter(KOLOWY, KOLOWY_SIZE); break;
    case 3: UpdateFilter(LP1, LP1_SIZE); break;
    case 4: UpdateFilter(LP2, LP2_SIZE); break;
    case 5: UpdateFilter(LP3, LP3_SIZE); break;
    case 6: UpdateFilter(PIRAMIDALNY, PIRAMIDALNY_SIZE); break;
    case 7: UpdateFilter(STOZKOWY, STOZKOWY_SIZE); break;
    case 8: UpdateFilter(GAUSS1, GAUSS1_SIZE); break;
    case 9: UpdateFilter(GAUSS2, GAUSS2_SIZE); break;
    case 10: UpdateFilter(GAUSS3, GAUSS3_SIZE); break;
    case 11: UpdateFilter(GAUSS4, GAUSS4_SIZE); break;
    case 12: UpdateFilter(GAUSS5, GAUSS5_SIZE); break;
    case 13: UpdateFilter(USUN_SREDNIA, USUN_SREDNIA_SIZE); break;
    case 14: UpdateFilter(HP1, HP1_SIZE); break;
    case 15: UpdateFilter(HP2, HP2_SIZE); break;
    case 16: UpdateFilter(HP3, HP3_SIZE); break;
    case 17: UpdateFilter(POZIOMY, POZIOMY_SIZE); break;
    case 18: UpdateFilter(PIONOWY, PIONOWY_SIZE); break;
    case 19: UpdateFilter(UKOSNY1, UKOSNY1_SIZE); break;
    case 20: UpdateFilter(UKOSNY2, UKOSNY2_SIZE); break;
    case 21: UpdateFilter(GRADIENT_E, GRADIENT_E_SIZE); break;
    case 22: UpdateFilter(GRADIENT_SE, GRADIENT_SE_SIZE); break;
    case 23: UpdateFilter(GRADIENT_S, GRADIENT_S_SIZE); break;
    case 24: UpdateFilter(GRADIENT_SW, GRADIENT_SW_SIZE); break;
    case 25: UpdateFilter(GRADIENT_W, GRADIENT_W_SIZE); break;
    case 26: UpdateFilter(GRADIENT_NW, GRADIENT_NW_SIZE); break;
    case 27: UpdateFilter(GRADIENT_N, GRADIENT_N_SIZE); break;
    case 28: UpdateFilter(GRADIENT_NE, GRADIENT_NE_SIZE); break;
    case 29: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_E, UWYPUKLAJACY_E_SIZE); break;
    case 30: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_SE, UWYPUKLAJACY_SE_SIZE); break;
    case 31: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_S, UWYPUKLAJACY_S_SIZE); break;
    case 32: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_SW, UWYPUKLAJACY_SW_SIZE); break;
    case 33: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_W, UWYPUKLAJACY_W_SIZE); break;
    case 34: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_NW, UWYPUKLAJACY_NW_SIZE); break;
    case 35: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_N, UWYPUKLAJACY_N_SIZE); break;
    case 36: UpdateFilter(UWYPUKLAJACY_NE, UWYPUKLAJACY_NE_SIZE); break;
    case 37: UpdateFilter(LAPL1, LAPL1_SIZE); break;
    case 38: UpdateFilter(LAPL2, LAPL2_SIZE); break;
    case 39: UpdateFilter(LAPL3, LAPL3_SIZE); break;
    case 40: UpdateFilter(LAPL_SKOSNY, LAPL_SKOSNY_SIZE); break;
    case 41: UpdateFilter(LAPL_POZIOMY, LAPL_POZIOMY_SIZE); break;
    case 42: UpdateFilter(LAPL_PIONOWY, LAPL_PIONOWY_SIZE); break;
    case 43: UpdateFilter(SOBEL_POZIOMY, SOBEL_POZIOMY_SIZE); break;
    case 44: UpdateFilter(SOBEL_PIONOWY, SOBEL_PIONOWY_SIZE); break;
    case 45: UpdateFilter(PREWITT_POZIOMY, PREWITT_POZIOMY_SIZE); break;
    case 46: UpdateFilter(PREWITT_PIONOWY, PREWITT_PIONOWY_SIZE); break;
    case 47: Form1->Button1->OnClick = MedFiltr;
         Form1->Label1->Visible = FALSE;
         Form1->StringGrid1->Visible = FALSE;
         break;
    case 48: Form1->Button1->OnClick = MinFiltr;
         Form1->Label1->Visible = FALSE;
         Form1->StringGrid1->Visible = FALSE;
         break;
    case 49: Form1->Button1->OnClick = MaxFiltr;
         Form1->Label1->Visible = FALSE;
         Form1->StringGrid1->Visible = FALSE;
         break;
    case 50: Form1->Button1->OnClick = KuwaharaFiltr;
         Form1->Label1->Visible = FALSE;
         Form1->StringGrid1->Visible = FALSE;
         break;
    }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
TColor color;
red = (unsigned char**)malloc(Form1->ObrazKolorowy->Width * sizeof(char*));
green = (unsigned char**)malloc(Form1->ObrazKolorowy->Width * sizeof(char*));
blue = (unsigned char**)malloc(Form1->ObrazKolorowy->Width * sizeof(char*));
for (int i=0; i<Form1->ObrazKolorowy->Width; i++)
  {
    red[i] = (unsigned char*)malloc(Form1->ObrazKolorowy->Height);
    green[i] = (unsigned char*)malloc(Form1->ObrazKolorowy->Height);
    blue[i] = (unsigned char*)malloc(Form1->ObrazKolorowy->Height);
    for (int j=0; j<Form1->ObrazKolorowy->Height; j++)
     {
       color = Form1->ObrazKolorowy->Canvas->Pixels[i][j];
       red[i][j] = (color & 0xFF);
       green[i][j] = ((color >> 8) & 0xFF);
       blue[i][j] = ((color >> 16) & 0xFF);
     }
  }
gray = (unsigned char**)malloc(Form1->ObrazMono->Width * sizeof(char*));
for (int i=0; i<Form1->ObrazMono->Width; i++)
  {
    gray[i] = (unsigned char*)malloc(Form1->ObrazMono->Height);
    for (int j=0; j<Form1->ObrazMono->Height; j++)
     {
       color = Form1->ObrazMono->Canvas->Pixels[i][j];
       gray[i][j] = (color & 0xFF);
     }
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------
Filtracja - C++/Filters.h:

  int USREDNIAJACY_SIZE = 3;
  int USREDNIAJACY[9] = {1, 1, 1,
              1, 1, 1,
              1, 1, 1};

  int KWADRATOWY_SIZE = 5;
  int KWADRATOWY[25] = {1, 1, 1, 1, 1,
             1, 1, 1, 1, 1,
             1, 1, 1, 1, 1,
             1, 1, 1, 1, 1,
             1, 1, 1, 1, 1};

  int KOLOWY_SIZE = 5;
  int KOLOWY[25] = {0, 1, 1, 1, 0,
           1, 1, 1, 1, 1,
           1, 1, 1, 1, 1,
           1, 1, 1, 1, 1,
           0, 1, 1, 1, 0};

  int LP1_SIZE = 3;
  int LP1[9] = {1, 1, 1,
         1, 2, 1,
         1, 1, 1};

  int LP2_SIZE = 3;
  int LP2[9] = {1, 1, 1,
         1, 4, 1,
         1, 1, 1};

  int LP3_SIZE = 3;
  int LP3[9] = {1, 1, 1,
         1, 12,1,
         1, 1, 1};

  int PIRAMIDALNY_SIZE = 5;
  int PIRAMIDALNY[25] = {1, 2, 3, 2, 1,
              2, 4, 6, 4, 2,
              3, 6, 9, 6, 3,
              2, 4, 6, 4, 2,
              1, 2, 3, 2, 1};

  int STOZKOWY_SIZE = 5;
  int STOZKOWY[25] = {0, 0, 1, 0, 0,
            0, 2, 2, 2, 0,
            1, 2, 5, 2, 1,
            0, 2, 2, 2, 0,
            0, 0, 1, 0, 0};

  int GAUSS1_SIZE = 3;
  int GAUSS1[9] = {1, 2, 1,
           2, 4, 2,
           1, 2, 1};

  int GAUSS2_SIZE = 5;
  int GAUSS2[25] = {1, 1, 2, 1, 1,
           1, 2, 4, 2, 1,
           2, 4, 8, 4, 2,
           1, 2, 4, 2, 1,
           1, 1, 2, 1, 1};

  int GAUSS3_SIZE = 5;
  int GAUSS3[25] = {0, 1, 2, 1, 0,
           1, 4, 8, 4, 1,
           2, 8, 16,8, 2,
           1, 4, 8, 4, 1,
           0, 1, 2, 1, 0};

  int GAUSS4_SIZE = 5;
  int GAUSS4[25] = {1, 4, 7, 4, 1,
           4,16,26,16, 4,
           7,26,41,26, 7,
           4,26,16,26, 4,
           1, 4, 7, 4, 1};

  int GAUSS5_SIZE = 7;
  int GAUSS5[49] = {1, 1, 2, 2, 2, 1, 1,
           1, 2, 2, 4, 2, 2, 1,
           2, 2, 4, 8, 4, 2, 2,
           2, 4, 8,16, 8, 4, 2,
           2, 2, 4, 8, 4, 2, 2,
           1, 2, 2, 4, 2, 2, 1,
           1, 1, 2, 2, 2, 1, 1};

  int USUN_SREDNIA_SIZE = 3;
  int USUN_SREDNIA[9] = {-1, -1, -1,
              -1, 9, -1,
              -1, -1, -1};

  int HP1_SIZE = 3;
  int HP1[9] = { 0, -1, 0,
         -1, 5, -1,
          0, -1, 0};

  int HP2_SIZE = 3;
  int HP2[9] = { 1, -2, 1,
         -2, 5, -2,
          1, -2, 1};

  int HP3_SIZE = 3;
  int HP3[9] = { 0, -1, 0,
         -1, 20, -1,
          0, -1, 0};

  int POZIOMY_SIZE = 3;
  int POZIOMY[9] = { 0, 0, 0,
           -1, 1, 0,
            0, 0, 0};

  int PIONOWY_SIZE = 3;
  int PIONOWY[9] = { 0, -1, 0,
            0, 1, 0,
            0, 0, 0};

  int UKOSNY1_SIZE = 3;
  int UKOSNY1[9] = {-1, 0, 0,
            0, 1, 0,
            0, 0, 0};

  int UKOSNY2_SIZE = 3;
  int UKOSNY2[9] = { 0, 0, -1,
            0, 1, 0,
            0, 0, 0};

  int GRADIENT_E_SIZE = 3;
  int GRADIENT_E[9] = {-1, 1, 1,
             -1, -2, 1,
             -1, 1, 1};

  int GRADIENT_SE_SIZE = 3;
  int GRADIENT_SE[9] = {-1, -1, 1,
             -1, -2, 1,
              1, 1, 1};

  int GRADIENT_S_SIZE = 3;
  int GRADIENT_S[9] = {-1, -1, -1,
             1, -2, 1,
             1, 1, 1};

  int GRADIENT_SW_SIZE = 3;
  int GRADIENT_SW[9] = { 1, -1, -1,
              1, -2, -1,
              1, 1, 1};

  int GRADIENT_W_SIZE = 3;
  int GRADIENT_W[9] = { 1, 1, -1,
             1, -2, -1,
             1, 1, -1};

  int GRADIENT_NW_SIZE = 3;
  int GRADIENT_NW[9] = { 1, 1, 1,
              1, -2, -1,
              1, -1, -1};

  int GRADIENT_N_SIZE = 3;
  int GRADIENT_N[9] = { 1, 1, 1,
             1, -2, 1,
             -1, -1, -1};

  int GRADIENT_NE_SIZE = 3;
  int GRADIENT_NE[9] = { 1, 1, 1,
             -1, -2, 1,
             -1, -1, 1};

  int UWYPUKLAJACY_E_SIZE = 3;
  int UWYPUKLAJACY_E[9] = {-1, 0, 1,
               -1, 1, 1,
               -1, 0, 1};

  int UWYPUKLAJACY_SE_SIZE = 3;
  int UWYPUKLAJACY_SE[9] = {-1, -1, 0,
               -1, 1, 1,
                0, 1, 1};

  int UWYPUKLAJACY_S_SIZE = 3;
  int UWYPUKLAJACY_S[9] = {-1, -1, -1,
               0, 1, 0,
               1, 1, 1};

  int UWYPUKLAJACY_SW_SIZE = 3;
  int UWYPUKLAJACY_SW[9] = { 0, -1, -1,
                1, 1, -1,
                1, 1, 0};

  int UWYPUKLAJACY_W_SIZE = 3;
  int UWYPUKLAJACY_W[9] = { 1, 0, -1,
               1, 1, -1,
               1, 0, -1};

  int UWYPUKLAJACY_NW_SIZE = 3;
  int UWYPUKLAJACY_NW[9] = { 1, 1, 0,
                1, 1, -1,
                0, -1, -1};

  int UWYPUKLAJACY_N_SIZE = 3;
  int UWYPUKLAJACY_N[9] = { 1, 1, 1,
               0, 1, 0,
               -1, -1, -1};

  int UWYPUKLAJACY_NE_SIZE = 3;
  int UWYPUKLAJACY_NE[9] = { 0, 1, 1,
               -1, 1, 1,
               -1, -1, 0};

  int LAPL1_SIZE = 3;
  int LAPL1[9] = { 0, -1, 0,
          -1, 4, -1,
           0, -1, 0};

  int LAPL2_SIZE = 3;
  int LAPL2[9] = {-1, -1, -1,
          -1, 8, -1,
          -1, -1, -1};

  int LAPL3_SIZE = 3;
  int LAPL3[9] = { 1, -2, 1,
          -2, 4, -2,
           1, -2, 1};

  int LAPL_SKOSNY_SIZE = 3;
  int LAPL_SKOSNY[9] = {-1, 0, -1,
              0, 4, 0,
             -1, 0, -1};

  int LAPL_PIONOWY_SIZE = 3;
  int LAPL_PIONOWY[9] = { 0, -1, 0,
              0, 2, 0,
              0, -1, 0};

  int LAPL_POZIOMY_SIZE = 3;
  int LAPL_POZIOMY[9] = { 0, 0, 0,
              -1, 2, -1,
              0, 0, 0};

  int SOBEL_POZIOMY_SIZE = 3;
  int SOBEL_POZIOMY[9] = { 1, 2, 1,
               0, 0, 0,
              -1, -2, -1};

  int SOBEL_PIONOWY_SIZE = 3;
  int SOBEL_PIONOWY[9] = { 1, 0, -1,
               2, 0, -2,
               1, 0, -1};

  int PREWITT_POZIOMY_SIZE = 3;
  int PREWITT_POZIOMY[9] = {-1, -1, -1,
                0, 0, 0,
                1, 1, 1};

  int PREWITT_PIONOWY_SIZE = 3;
  int PREWITT_PIONOWY[9] = { 1, 0, -1,
                1, 0, -1,
                1, 0, -1};
Dodaj komentarz